Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Langt mer enn en bruktbutikk

Adventister i Moss viser samfunnsansvar gjennom HappyHand.

HappyHand, Adventistkirkens bruktbutikk i Moss, skaper overraskende glede hos organisasjoner som mottar uventede donasjoner til sitt arbeid for mennesker i stress og nød. Mottakerorganisasjoner kan utvide sitt arbeid ved gjentatte donasjoner, og dermed budsjettere med tilskudd fra bruktbutikken. HappyHand sender månedlig overskudd av salget til hjelpeformål i inn og utland. Nederst i artikkelen er en oversikt over hva som ble gitt til hjelpeinstitusjoner nært og fjernt i 2022, et samlet beløp på drøye 600 000 kroner. Her er noen eksempler på donasjoner som er gitt i butikkens nærområde:

Gateteam Oslo: Rent undertøy til hjemløse

-HappyHand er bare helt supert, var noe av det første Siw Indsetviken sa da jeg ville snakke med henne om HappyHand i Moss. Siw er leder for Gateteam Oslo, en frivillig non-profit organisasjon uten politisk eller religiøs tilhørighet. De jobber for Oslos mange rusavhengige og hjemløse. Gateteam får verken kommunal- eller statsstøtte, men får pengegaver fra frivillige givere (ikke minst via Facebook), og et betydelig beløp til Gateteams husleie som betales av IT-bedriften SOCO Norge.

I likhet med HappyHand er det ingen av de rundt ti faste og fem frivillige medarbeidere i Gateteam som får noen lønn for innsatsen, så hver eneste krone fra HappyHand og andre frivillige givere går direkte til de trengende. Hver onsdag deler Gateteam ut varme klær, soveposer, sko, mat, varm drikke og andre nødvendigheter. De viktige samtalene kommer som en kjærkommen bonus.

-HappyHands gaver til oss har vært helt avgjørende, sier Indsetviken. -Vi har delt ut langt mer rent og nytt undertøy til brukerne enn vi ellers hadde klart å skaffe til veie. Vi som deler ut undertøyet, vet hvor mye dette betyr for mottakerne.

Krisesenteret i Moss: Lysglimt i en mørk hverdag

Vi ringer på døra til et bolighus i Moss som på utsiden ikke røper at det finnes et kommunalt kontor der. Leder for krisesenteret i Moss, som også dekker kommunene Råde og Våler, tar imot oss. Kontoret er et hjelpetilbud for kvinner og menn og deres barn som opplever fysisk, psykisk eller seksuell vold og mishandling i sin hverdag.

Det er Arna Beate Hansen som er leder for senteret. Hun forteller at de får donasjoner fra mange forskjellige givere: -Donasjonene fra HappyHand betyr mye fordi de er såpass store. Og de går uavkortet til våre beboere og dekker behov vi ellers ikke ville kunne gjøre noe med, forteller Hansen.       -Dagligdagse aktiviteter som de fleste av oss tar som en selvfølge, kan vi hjelpe til med å få gjennomført takket være HappyHand. Det kan handle om utflukter for barn som ellers blir holdt utenfor, ekstra støtte i høytider, besøk til familiemedlemmer og mye annet. Slik ekstrahjelp kan bidra til å fjerne noe av den verste skammen og håpløsheten våre beboere opplever. HappyHand gir muligheter til å øke livskvaliteten, og gir dermed kjærkomne lysglimt i en ellers mørk hverdag.

-I 2022 hadde krisesenteret 77 beboere hvorav 25 var barn. I tillegg kommer ca. 30 dagbrukere som møter opp til samtale hos oss. Disse kan også nyte godt av tilbudene vi kan gi på grunn av tilskuddene fra HappyHand. Vi er veldig takknemlige for det vi får fra HappyHand, sier Hansen til slutt.

Prosjekter for barn og ungdom i Moss kommune

Mandag 20. mars kom avdelingsleder i Samskaping, Arthur Olsen, til HappyHand for å motta et beløp på kr. 40 000. Dette var det første beløpet som er gitt denne mottakeren. Olsen forklarer hva Samskaping er:

-I Samskaping, som er en avdeling i Moss kommune, har vi Rygge frivilligsentral, Aktivitetskontakttjenesten (tidligere støttekontakttjenesten), fem – snart sju, kommunale fritidsklubber, en ungdomskafé, UKM og en ferieklubb. Samskaping er rett og slett en avdeling i Moss kommune som jobber for trivsel for barn og unge, for at ingen skal falle utenfor.

For å gjøre en best mulig jobb, forklarer Olsen at Samskaping driver oppsøkende virksomhet, og samarbeider derfor med skolene i kommunen, Home-Start Familiekontakten, Frelsesarmeen, Barnevernet, Flyktningetjenesten og andre.

– Vi i kommunen er veldig glad og takknemlig for denne store gaven fra HappyHand. Den setter oss i stand til å arrangere flere gratis aktiviteter på de forskjellige arenaene vi driver vår virksomhet gjennom, sier Arthur Olsen.

De to lederne av HappyHand, Pia Nielsen og Carsten Jørgensen, overrakte gaven til Olsen i butikken, der også Moss Avis var for å skrive om saken.

HappyHand: Et senter for mange aktiviteter

HappyHand engasjerer en rekke mennesker. Her arbeider rundt 15 frivillige fra menighetens egne medlemmer og ca. seks-sju andre frivillige. Butikken er også et sted der personer som etter påbud fra Kriminalomsorgen, kan utføre samfunnstjeneste, og dermed få gjort opp sin sak. HappyHand samarbeider også med NAV om å gi personer som trenger yrkestrening, en mulighet til arbeidsutprøvning. Og fordi lokalene til bruktbutikken ligger svært sentralt til i Moss, bruker Adventistkirken og ADRA Moss lokalet til språkopplæring for innvandrere og til annen møtevirksomhet.

– Vi spiller på mange strenger i HappyHand. Gjenbruk er et viktig stikkord i dagens samfunn, men det er minst like viktig å ta samfunnsansvar på andre måter også, sier Carsten Jørgensen.

Oversikt over donasjoner i 2022

ADRA Norge 335 000
Krisesenteret, Moss 60 000
Tumaini, for hjemløse i Kenya 40 000
Gateteam Oslo 60 000
Hjelp oss å hjelpe, Østfold 30 000
Verdifestivalen, Moss 8 000
Haustens venner, Moss 15 000
Sunshine Children, India 50 000
Julaften på Verket 10 000
Fontenehuset, Moss 15 000


TIL SAMMEN 623 000