Meny
Lukk
Foto: franckreporter/iStock

Lederskap i endens tid

Nå trenger verden ledere som utøver lederskap gjennom krisetider.

Hele det globale samfunnets eksistens står i fare for å kollapse på grunn av overforbruk av jordens ressurser og overproduksjon av drivhusgasser. Etterspørselen vil snart overskride jordens forsyningsevne.

Jorden har nok ressurser til alle menneskers behov, men ikke nok til våre vestlige ambisjoner. Vårt levesett bruker ikke bare opp jordens forsyninger hurtigere enn den kan etterfylle disse orsyningene, men det sliter ut og kortslutter naturens klima-, og økosystemer som skal holde oss i live.

Jorden mangler ikke evne til å håndtere produksjon av drivhusgasser, men den klarer ikke å holde tritt med vestens overproduksjon av disse gassene. Dette har allerede resultert i utryddelser av dyr og planter, hyppigere ekstremvær over hele kloden, og endring i klimaet.

Situasjonen krever radikalt lederskap – ledere som går til bunns i problemet og våger å rette opp årsaken.

Sakens kjerne

Guds profeter så langt inn i fremtiden. De beskrev denne miljøkrisen flere tusen år før den skulle skje. Og de beskrev årsaken med forbausende nøyaktighet:

«Hør Herrens ord, dere Israels barn! Herren fører sak mot dem som bor i landet. For det er ingen troskap og ingen kjærlighet og ingen kjennskap til Gud i landet. Forbannelse og løgn og drap og tyveri og ekteskapsbrudd brer om seg, med blod følger mer blod. Derfor skal landet sørge, og alle som bor der, skal tørke bort sammen med dyrene på marken og fuglene under himmelen, selv fiskene i havet skal utryddes» (Hosea 4:1-3).

«Jorden sørger og visner, verden tørker bort og visner, både jorden og det høye tørker bort. Jorden er vanhelliget av dem som bor der. For de har overtrådt lover, forandret forskrifter, brutt den evige pakt. Derfor blir jorden fortært av forbannelse» (Jesaja 24:4-6).

Guds profeter forteller oss at miljøkrisen ikke først og fremst er en teknologisk krise, men en moralsk krise. Profeten Jesaja forteller oss at årsaken ligger i at vi har brutt Guds moralske lover og endret dem. Den samme lovløsheten som utrykker seg i tyveri, ekteskapsbrudd, løgn, og drap er kommet til utrykk i vårt grådige levesett. Vi stjeler fra andre ved å forbruke mer enn det som er vårt. Vi viser også den samme bruk-og-kast-mentaliteten i vårt forbruk av naturens ressurser som vi gjør i våre relasjoner. Vi lyver ved å leve som om vi har ubegrensede ressurser. Vi dreper ved å ødelegge naturen, livets grunnlag.

De samme bibelske profetene som fortalte oss at menneskers lovløshet skulle være årsaken til miljøkrisen, fortalte også at Gud vil sende ledere som vil gå til bunns i problemet. Disse lederne vil leve i samsvar med Guds moralske prinsipper og de vil lære andre å leve i samsvar med hele Guds lov. Profeten Malaki sa noe om dette lederskapet:

«Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann» (Malaki 4:4-6).

Profetisk ledelse

Malaki snakker ikke om en reinkarnasjon av profeten Elia. Det er snakk om et nytt Gud-sendt lederskap som vil ligne det lederskapet Elia viste da han levde. Guds løsning er ikke en politisk løsning, men en profetisk løsning. Profetene sto utenfor politikken. De hadde ingen makt eller rikdom. De sto utenfor og ropte inn. Profetene talte konger, tjenestemenn, vismenn, falske profeter, og alle andre midt imot. De hadde et endetidsbudskap. De utfordret mektige og svake, rike og fattige, store og små med sannheten om den ødeleggelsen som deres synder ville føre til. Og de inviterte dem til å vende om, ta imot Guds nåde og lyde hans lov.

Hva kan vi lære av profeten Elia om det nye lederskapets tid?

Elia levde i en tid som ligner vår. Det var rett før naturkreftene gikk i spinn. Myndighetene og folkene anerkjente ikke Skaperen. De tilba fruktbarhetens-, overflodets-, og vekstens guder – Baal og Asjera. Folk var mer opptatt av materiell fremgang enn rettferdighet og barmhjertighet.

Da Profeten Elia sto frem for kongen, kom han uanmeldt, men han hadde et budskap fra Gud som gav ham autoritet. Han fortalte kongen at naturkreftene ville komme i ubalanse. Det skulle slutte å regne (1 Kongebok 17:1). Og så forsvant han. Tre år senere sto Elia frem for kongen igjen og forklarte at det var på grunn av kongens umoral at naturkreftene hadde slått seg vrange (1 Kongebok 18:18). Elia fikk kongen til å samle hele Israel, sammen med de 450 Baal-profetene og de 400 Asjera-profetene, på Karmel-fjellet. Her ble det åpenbart for alle ved ild fra himmelen at Baal-, og Asjera-profetene var falske og at deres guder ikke eksisterte. Og det ble åpenbart for alle at Elia var Guds profet og at hans Gud var den ene, sanne Gud. Dette rystet hele nasjonen og mennesker kastet seg ned med ansiktet mot jorden og sa, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» (1 Kongebok 18:39).

Profeten Elia lærer oss at ledere i vår tid må vise at det er en klar sammenheng mellom vårt moralske forfall og miljøkrisen vi står overfor.

Profeten Elia lærer oss at ledere i vår tid må sette mennesker på valg. Når Elia trådte frem for hele folket på Karmel-fjellet, sa han, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham; og er Baal Gud, så følg ham!» (1 Kongebok 18:21). Mennesker må forstå forskjellen på Baal og Herren. De trenger å forstå forskjellen mellom å tjene materiell fremgang og å tjene den levende Gud, som står for rettferdighet og barmhjertighet.

Profeten Elia lærer oss at ledere i vår tid må først være påvirket av Gud før de kan ha innflytelse på mennesker. De kan ikke lede andre til å endre sin adferd uten at Gud åpenbarer seg for dem og gjør seg selv kjent for dem. Bønn er viktigere enn talegaver. Elia ba en mektig bønn, «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen» (1 Kongebok 18:36-37). Han ble bønnhørt momentant. Mennesker endret sin adferd på grunn av tro.

Vi står overfor den verste katastrofen noensinne; det globale samfunnets ødeleggelse. Det er mange falske profeter som mener at vi kan fortsette å tjene materiell fremgang og samtidig unngå samfunnets undergang. Men dette er den verste løgn. Vi trenger ledere som kan lære mennesker å følge Guds lov, som er den eneste løsningen på denne katastrofen.