Meny
Lukk
Foto: Syvendedags Adventistkirken

Løftet: Guds evige pakt

Bibelstudiene i 2. kvartal.

 

Fra starten av Bibelen i 1 Mosebok og til slutten i Åpenbaringsboken leser vi om Gud og hans karakter. Bibelen gir oss et innblikk inn i Guds hjerte og vi får se litt av hvordan han tenker og handler. Løftet er et gjennomgangstema i Bibelen. Det er den røde tråden i den store bibelfortellingen.

I første Mosebok leser vi hvordan Gud skapte verden. I skapelsesfortellingen står det at Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss» (1 Mosebok 1:26). Menneskene var Guds ønskebarn og han hadde skapt en perfekt verden for dem.

Men når vi leser videre, ser vi at det gikk galt. De første menneskene hadde ikke full tillit til Guds måte å styre verden på. De valgte derfor å gå mot Guds anbefaling, og synd kom inn i verden. Syndefallet gjorde noe med forholdet mellom Gud og mennesker. Det ble en adskillelse. Adam og Eva kunne ikke lenger være sammen med Gud på samme måte som før, og de ble ført ut av hagen. Det var en stor sorg for Adam og Eva, men også for Gud.

Midt i det vonde og triste gav Gud Adam og Eva et løfte: «Da sa Herren Gud til slangen: ‘Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise og alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl’» (1 Mosebok 3:14-15). Adam og Eva fikk et løfte om at slangen skal rammes i hodet, det vil si dø, og et håp om at det som var tapt kunne gjenvinnes.

Gjenvinning og nyskapelse er hovedtemaet i Bibelen. Gud vil ikke være adskilt fra oss mennesker. Han ønsker å bo midt iblant oss, og jobber for at det skal skje. I Åpenbaringsboken uttrykker Johannes det slik: «Han skal bo hos dem, de de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud» (Åpenbaringen 21:3b).

Foreningen og gjenskapelsen er noe Gud har jobbet for gjennom hele verdens historie.  Det er en langvarig prosess der Jesus står i sentrum. Gud har kommet mennesker i møte til alle tider og har gitt løfter og håp. Dette har han gjort både for enkeltmennesker og grupper. Gud har også inngått avtaler eller pakter med oss mennesker. Det fantastiske med disse avtalene er at vi mennesker kommer veldig heldig ut. Gud er for oss og tar på seg ansvaret, vår jobb er å ta i mot det han tilbyr.

Jesus er den tydeligste åpenbaringen av Gud. Han viste oss hvem Gud er og hjalp oss å forstå betydningen av løftet og pakten.

Bli med på studiene og bli begeistret! Se gjerne videoen fra Roger Robertsen som en innledning. Innholdet i presentasjonen hans gir en nyttig innføring i temaet.