Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Lysene i advent

Da Jesus kom til verden, satte han hele tilværelsen i et nytt lys.

Lysene som tennes i adventstiden, er en påminnelse om han som er selve årsaken til julefeiringen. Han som kalte seg selv for «verdens lys», ble født i en mørk stall i Betlehem. Han er den viktigste personen som noen gang er født. Så viktig er han, at tidsregningen vår er delt i to ved hans fødsel. Før Kristus og etter Kristus.

Johannes’ evangelium er en av de fire biografiene om Jesus i Det nye testamente. Når Johannes forteller om Jesus, er lyset et av de viktigste bildene han bruker for å vise hvor viktig det var at Jesus kom til verden.

Sju ganger bruker Johannes ordet «lys» i innledningen av sitt evangelium, og dette er konklusjonen Johannes trekker: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden» (Johannes 1:9).

Problemet er at mange ikke var særlig interessert i «det sanne lys». Dette er Johannes sin analyse av hvordan Jesus ble mottatt. «Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham» (Johannes 1:10-11).

Nytt lys over tilværelsen

Advent er et latinsk ord som betyr komme. Mange tenker nok at advent har med venting å gjøre, men julen er en feiring av at Jesus kom til jorden, og advent er tiden for takknemlig ettertanke over at han kom og kastet et helt nytt lys over selve tilværelsen.

Det ble skikkelig lyst for gjeterne som passet dyrene i utkanten av Betlehem da en engel fra Gud opplyste dem om at det nettopp var født en frelser: «Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem» (Lukas 2:9).

Gjeternes nattemørke ble opplyst av et lys de aldri før hadde sett. Den utenomjordiske budbringeren hadde gode nyheter som satte alt i et nytt lys: «Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren» (Lukas 2:10-11).

En frelser hadde kommet. En redningsmann var på plass.

Redningsmannen

For mennesker i nød er det en kjempelettelse når redningsmannen kommer.

En fisker har forlist og klamrer seg til et skjær bølgene skyller over. Situasjonen er kritisk. Uten hjelp, er døden uunngåelig. Men lyset fra helikopteret gir håp om redning. Redningsmannen som blir firt ned, er selve livslinjen. Når helikopteret svever over den forliste fiskeren, settes hele tilværelsen i et nytt lys. Det som før så håpløst ut, blir plutselig overkommelig med hjelpen ovenfra.

Situasjonen for menneskeheten er i samme kategori som den fortvilte fiskeren på det såpeglatte og iskalde skjæret. Uten hjelp utenfra, er døden uunngåelig. Men for dagens mennesker er det et ytterligere problem. De skjønner ikke at de er i livsfare.

Fiskeren på skjæret er fullstendig klar over at han er i en kritisk situasjon. Svært mange som lever gode liv i adventstiden og resten av året, har ingen anelse om at livet er i fare, og det dreier seg ikke om Covid-19. Det dreier seg om det evige livet. Det livet er i fare.

Men folk flest har slått seg til ro med at liv er en svært begrenset ressurs. Åtti år, kanskje nitti eller hundre, hvis man er heldig. Og så er det slutt.

Likevel prøver vi å unngå døden. Vi vil leve. For Gud har lagt evigheten inn i vårt innerste vesen (Forkynneren 3.11 NO 78/85).

De fleste som har passert 60, merker at kroppen forringes og kreftene svekkes. Vi er på en uunngåelig kurs mot døden. Men Jesus har satt alt det vi erfarer om døden, i et nytt lys. Livets lys.

Jesus sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Johannes 8:12).

Jesus kom for å sette selve livet i et nytt lys. Døden er ikke uunngåelig når vi tar Jesus med i betraktningen. Jesus har mer liv å by på enn 100 år.

Det store lyset

Profeten Jesaja er den av profetene i Det gamle testamente, som tydeligst har forklart hvordan Messias, Frelseren, ville sette døden og livet i et nytt lys.

«Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram» (Jesaja 9:2).

Det er ikke noen bortgjemte og ubetydelige folkeslag i oldtiden profeten snakker om når han nevner «dem som bor i dødsskyggens land». Han tenker på alle mennesker i alle tider. Det er oss, i vår trygge velstand, som lever i dødsskyggens land. For til tross for fantastiske medisinske framskritt, klarer vi ikke å lure døden. Den kommer med sitt ugjennomtrengelige mørke. Det er i skyggen av det mørket, vi alle lever. Men ikke alt er mørkt.

Gud har sendt lyset. Et stort lys. Jesus sa om seg selv: «Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket» (Johannes 12:46).

Jesus har satt hele tilværelsen i et nytt lys. Og profeten Jesaja ga et varsel om det flere hundre år før Jesus ble født.

Bare noen vers lenger ut i det vakre diktet profeten Jesaja fremførte, blir redningsmannen identifisert: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste» (Jesaja 9:6).

Händels Messias er et oratorium mange liker å høre i adventstiden. Der er nettopp denne passasjen fra profeten Jesaja en del av teksten. En sønn er oss gitt.

Det er hans komme vi feirer i julen. Og alle julelysene bør minne oss om at Jesus har satt hele tilværelsen i et nytt lys. Livet i et nytt lys. Livet er mulig. Det evige livet.

«Den som tror på Sønnen, har evig liv», skriver Johannes (Johannes 3:36).

Det dreier seg ikke om å tro at Jesus har levd, eller tro at han var en inspirerende idealist. Det dreier seg om å ha tillit til hans redningsplan. Hvis du har tillit til redningsmannen og redningsplanen, da er det evige liv sikret. Så sikkert at Jesus sier at det evige livet er ditt. En realitet, alt nå. «Den som tror på Sønnen, har evig liv» (Johannes 3:36).

Et av Bibelens mest siterte vers, handler om tillit til redningsplanen. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Johannes 3:16). Evig liv er mulig, hvis du har tillit til redningsmannen og redningsplanen.

Jesus gir liv

Redningsplanen gikk ut på at Jesus skulle komme til verden. Han skulle gi sitt liv for at vi skal få liv. Det høres kanskje merkelig ut. Men det er slik redningsplanen for mennesker er laget. Hør bare:

«Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far» (Johannes 10:18).

Gjennom å gi sitt liv, kan Jesus gi oss evig liv. Kanskje er det en uforståelig redningsplan, men folk som er i livsfare stiller vanligvis ikke så mange spørsmål om hvordan redningsoperasjonen gjennomføres. Det blir tid til å tenke på det senere.

Det er på samme måte med Guds redningsplan. Når redningen er vel gjennomført, får alle reddede god anledning til å forstå planen og bli bedre kjent med redningsmannen.

Redningsplanen – del to

At Jesus kom til jorden og ga sitt liv, er redningsplanens første del. Det er den vi feirer til jul. Og lysene i adventstiden bør minne oss om at Jesus er «det sanne lys».

Men redningsplanen for å gi mennesker evig liv, trenger en del to. Jesus må komme til jorden en gang til.

Hebreerbrevet snakker om sammenhengen mellom redningsplanens første del, der Jesus kom for å dø for menneskene, og den andre delen av planen.

«Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham» (Hebreerne 9:27–28).

Jesus skal komme enda en gang. Jeg gleder meg til at Jesus kommer igjen.

Jeg er så opptatt av at Jesus skal komme for annen gang og fullføre redningsoperasjonen, at jeg ser fram til dette komme hver dag, hele året rundt.

Derfor er jeg adventist. Jeg lengter etter at redningsplanen skal bli avsluttet og jeg kan få treffe redningsmannen. Det blir helt topp.

I mellomtiden kan alle lysene som glitrer og skinner i adventstiden, minne meg om at Jesus har satt hele livet i et nytt lys. Livets lys. Det er det god grunn til å feire.

Bli bedre kjent med hovedpersonen i julens budskap!

Se serien om Menneskesønnen som forandret alt da han kom til denne verden, på Hopechannel!