Meny
Lukk
Foto: irisphoto2/iStock

Noen årsaker til at sabbat ble til søndag

Fra Bar Kokhba til Vasco da Gama.

Apostlene hadde ikke til hensikt å opprette en ny religion. For dem var deres forkynnelse bare en fortsettelse av Guds budskap til Israel. Det nye var at profetiene om Messias var oppfylt i Jesus. Offersystemet hadde fått sin oppfyllelse i Jesu død på korset, og de troende hedningene var blitt en del av Israel. De lyttet til Guds ord i synagogen, og den bibel de hadde var Det Gamle Testamente. De behøvde ikke bevise i sine skrifter at man skulle holde sabbaten. Det sto klinkende klart i deres bibel, som vi kaller Det gamle testamente. Deres skrifter, Det nye testamente, forteller at de søkte fellesskapet i synagogen på sabbaten. Var det ingen synagoge ser det ut til at de hadde samlinger i naturen (se Apostlenes gjerninger 16:13).

Etter jødenes andre opprør mot romerne (Bar Kokhba opprøret i år 150), ble det en forandring. Det ble et opprør mot romerne i omtrent hele den jødiske verden. I første omgang vant jødene. Bar Kokhba (Stjernesønnen), ble oppfattet som Messias, og ble innsatt som folkets fyrste. Men romerne tok en fryktelig hevn. Jødene ble slaktet i hundretusener. Overlevende ble solgt som slaver. Dette førte til at de kristne tok avstand fra jødene for å berge livet.

Det andre og tredje århundre er preget av frafall fra den kristne tro. Sabbaten ble naturligvis problematisk. En rekke personer skrev brev og artikler om sine oppfatninger. Vi har navn på mange av dem og skrifter som kanskje er skrevet av dem. Flere av dem er samlet i en bok som kalles De apostoliske fedre (Luther Forlag). Noen av skriftene vet man er falske. Andre er tvetydige når det gjelder forholdet mellom sabbat og ukens første dag, og siden de fleste som oversetter tekstene er søndagsholdere, er resultatet gitt. Vi må innrømme at sabbaten var på vikende front, ikke på grunn av Skriften, men av andre årsaker. Ifølge Justin Martyrs apologi ser det ut til at begge dagene også ble holdt.

I Europa synes den keltiske kirken å ha vært sabbatsholdende. I Afrika var den etiopiske kirken sabbatsholdende frem til det 15. århundre. Det samme gjaldt også for de Thomas kristne i India, helt til Vasco da Gama tvang dem til å holde søndagen i stedet for sabbaten.