Meny
Lukk

Nyt livet til gagns!

Livet med Guds helseprinsipper.

Vi er skapt for en bedre verden. Vi er skapt for et bedre liv. Gud skapte verden og satte mennesket midt i den. Og «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!» (1 Mosebok 1:31). Gud ville at verden skulle være fullkommen og livet mer enn godt. Vi ble skapt for å gjenspeile, forkynne, feire og nyte Guds godhet med alle våre handlinger, tanker og følelser. Dette var og er Guds plan og ønske for vårt liv her i verden.

Men noe gikk galt.

Syndefallet
I Edens hage valgte Adam og Eva å vike av fra Guds plan for livet. Handlingene deres påførte dem og resten av skaperverket ufattelige lidelser. Hadde de bare hørt etter og vært trofaste, ville vi ha unngått all ondskapen som fulgte. Men de stolte mer på seg selv enn på Gud, og lyttet til djevelen. Siden har menneskets historie vært preget av utroskap mot Guds plan for livet, manglende tillit til Gud, smerte, lidelse og død.

Redningen
Men Gud har ikke forlatt oss. Han prøver hele tiden å nå hver eneste av oss. Hans plan og ønske om godhet i verden og i vårt liv gjelder fortsatt. Men djevelen er oppsatt på å angripe alt som er av Gud – alt det Gud skapte, alt som er bra, alt som er livet. Vi lever midt i denne store konflikten mellom Kristus og Satan, mellom godt og ondt, mellom liv og død. Kristus vil frelse, mens djevelen vil ødelegge. Vi har alle blitt offer for hans angrep. Vi har alle gått oss vill og tatt vår egen vei (Jesaja 53:6). Men der djevelen er ute for å ødelegge, er Gud allerede til stede for å oppsøke og redde (Lukas 19:10). Gud har ikke forlatt hverken oss eller verden.

«Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod,» sa Jesus (Johannes 10:10). Hans oppgave var og er å motvirke og overvinne djevelen, han som «bare [kommer] for å stjele, drepe og ødelegge». Kristi misjon i verden er liv, og liv i overflod. Djevelens misjon er døden. Det finnes ikke liv i ondskapen. Den fører bare til død. Livet finnes bare i Kristus. Liv kan bare tilbys av det som er godt. Liv – og liv i overflod – kan vi bare få når vi er tro mot Guds plan for verden og livet i den.

Siden første stund har djevelen vært «en løgner og løgnens far» (Johannes 8:44). Hans store triks har vært å overbevise menn og kvinner om at det han tilbyr, er bedre, mer attraktivt, mer spennende, mer tilfredsstillende. Han får det som er dårlig, syndig og ondt til å se godt ut. Hans store bedrag er at det han tilbyr, setter oss fri og gjør livet bedre, mens det Gud tilbyr, begrenser oss og forringer livet.

Men det er løgn. Det virkelige livet, det sanne livet, kan vi bare få i det Gud har skapt, velsignet og gitt. Bare det Gud gir, fyller våre reelle behov og tilfredsstiller våre dypeste lengsler.

Bare han som skapte livet, kan si hva som er godt.

«Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd» (Salmene 84:12). Bare Gud er livets giver, opprettholder og lege. Bare han som skapte livet, kan foreskrive hva som er godt. Bibelen er hans åpenbaring for mennesket om hva som betyr noe. Den hellige ånd overbeviser oss om livets prinsipper når vi leser og reflekterer over Skriften under bønn. Disse prinsippene er den resepten Gud gir deg og meg for å få det beste ut av livet. Fra skapelsesberetningen til løftet om «en ny himmel og en ny jord» (Åpenbaringen 21:1), fra 1 Mosebok til Åpenbaringen, har han «kunngjort for deg, menneske, hva godt er» (Mika 6:8). Han har ikke nektet oss noe godt.

Mens vi lever midt i den konflikten som raser mellom godt og ondt, mens vi minnes Eden og lengter etter himmelen, trenger vi daglig legedom og gjenreisning. Gud har gitt oss oppskriften på livet, og Ellen White reflekterer over prinsippene for en slik livsstil i boken Helse og livsglede. Hun sier: «Ren luft, sollys, avholdenhet, hvile, trening, riktig kosthold, vann og tillit til Gud – dette er de aller beste legemidler en kan bruke[i]

Men disse prinsippene for en sunn livsstil blir utfordret. Enhver vane som ødelegger de fysiske, mentale eller åndelige kreftene, er synd, og at man best kan sikre sin helse ved å lyde de lovene Gud har laget til beste for alle mennesker[ii], sier Ellen White. «La det være klart at den vei Guds bud peker ut, er livets vei. Gud har opprettet naturlovene, men hans lover er ikke tilfeldige krav. Ethvert ‘du skal ikke’, enten det gjelder en fysisk eller en moralsk lov, er knyttet til et løfte. Dersom vi er lydige mot det, vil velsignelser følge oss på veien. Gud tvinger oss aldri til å gjøre det som er rett, men han prøver å fri oss fra det onde og lede oss til det gode[iii]4

Da israelittene sto ved grensen til det lovede land, utfordret Moses dem til å velge: «Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde. Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. … Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham!» (5 Mosebok 30:15-20).

Vi står i dag på grensen til et annet lovet land. Vi lever i den siste tid før det kommer «en ny himmel og en ny jord» (Åpenbaringen 21:1). Nå og hver dag kommer denne utfordringen og bønnen til hver og en av oss: Elsk Gud, hør på ham, gå på hans veier og hold fast ved ham. Da skal vi vite hva som er godt, og vi kan velge livet.

 

*Torben Bergland er assisterende leder for Adventist Health Ministries ved adventistenes generalkonferanse.

[i] Ellen G. White, Helse og livsglede, side 92 [MH 127]

[ii] Samme, side 78-79 [113].

[iii] Samme, side 79 [114].