Meny
Lukk
Foto: mikespics/iStock

Overgivelse – Veien til Kristus, del 5

Hva betyr det egentlig å gi alt til Gud?

Det er ingen overraskelse at vi mennesker ønsker å ha kontroll over livene våre. Hvorfor skulle vi ikke det? Vi har jo rett til å ta våre egne valg i både smått og stort. Bare tenk selv: ville du ønsket at en annen skulle bestemme alt for deg? Ok, det er kanskje greit i noen typer spørsmål, men hva med alle livets viktige valg? Det vil jo være en stor risiko å la en annen ta alle valg for deg, for du vet jo ikke om utfallet blir bra eller dårlig. Hvis jeg skulle la noen lede livet mitt så ville jeg for det første forsikre meg om at denne personen vet hva som er best for meg, og for det andre at vedkommende også ønsker det beste for meg.

Designer

Bibelen forteller om en personlig Gud som har skapt deg og meg. Han kjenner hver enkelt av oss så godt at han til og med har talt hvert hår på hodet vårt (Lukas 12:7) og «om jeg sitter eller står, så vet du [Gud] det … Ja, før jeg har ett ord på tungen, vet du det, Herre» (Salmene 139:2, 4). Det er rart å tenke på, men Gud kjenner deg og meg altså bedre enn det vi gjør selv.

Siden Gud også har skapt oss og vet hvordan vi fungerer optimalt, er det da ikke logisk å tro at han også vet hva som er best for oss? Jeg regner for eksempel med at IKEA selv vet best hvordan produktene deres skal skrus sammen, slik at de fungerer mest optimalt.

Gud har gitt alt

Gud kjenner oss hver og én, og han elsker oss til og med så inderlig at han gav sitt eget liv for oss. Vi har alle dessverre valgt å gå andre veier enn Guds vei, men Gud sørget likevel for løsningen. Gud ble menneske og tok på seg straffen vi fortjener. Jesus Kristus «fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død» (Filipperne 2:8). Han som er universets skaper og hersker, ble lik en av sine skapninger – for å lide og dø for vår skyld. For en ydmykelse. Gud gav virkelig alt for oss, og ønsker definitivt det beste for oss. Hvorfor nøler jeg da med å overgi alt til ham? Ikke noe annet ville jo vært bedre for meg og mine medmennesker. Dette er et pinlig paradoks. Men heldigvis har vi muligheten å ta et nytt valg.

Det vi gir fra oss

I oss selv så verken kan eller ønsker vi å gjøre Guds vilje. Vi er fanget i djevelens snare og «må gjøre hans vilje» (2 Timoteus 2:26). Vi må ta et valg, for vi kan bare tilhøre ett av to lag. Enten støtter vi Gud eller Satan, for «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon» (Matteus 6:24).

Det kan kanskje høres hardt ut, men hva er det egentlig vi gir fra oss, hvis vi gir alt til Gud? Jo, vi gir fra oss et hjerte fullt av selviskhet, egenkjærlighet – et hjerte fullt av synd. Har du ikke lyst å gi fra deg det? (Esekiel 36:26).

Gud vil ikke at vi skal gi fra oss ting som vil gjøre oss glade og lykkelige. Han ønsker det aller beste for oss. Men Gud ser at noen ting vil føre til lidelse og skuffelse for oss. Det vil være med på å føre oss bort fra Gud skritt for skritt. Og siden Gud er kilden til liv, vil dermed dette som fjerner oss fra ham også kunne føre oss bort fra muligheten til et evig liv. Vi gjør oss selv den største skade om vi ikke lar Guds vilje skje med våre liv.

Guds plan

«Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier» (Lukas 14:33). Gud ønsker å sette oss fri fra Satans makt og det han står for. Gud ønsker å lede oss og gjenskape det som har gått tapt i oss fra Edens hage.

Det kreves en total forvandling av oss, for at vi skal kunne leve nye og bedre liv. Liv som gjør det naturlig å «elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand …» samt å «elske din neste som deg selv» (Matteus 22:37, 39). Dette er Guds vilje med oss. Men Guds gode ønske for oss kan ikke bli oppfylt dersom vi ikke innretter oss etter Guds ledelse. Men tenk for et privilegium å få bli ledet av universets konge og skaper, som elsker oss mer enn noe annet.

Viljen

Alt avhenger av din vilje. Nøkkelen er å overgi viljen til Gud i alle situasjoner. Hvis vi gjør det lover Gud at han «virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje» (Filipperne 2:13). Dette er virkelig et liv i tro. Hvis du bruker viljen riktig, kan det skje en total forandring i ditt liv. Du tillater skaperkraften fra Gud til å gjenskape deg i hans bilde. Han ønsker å leve et liv sammen med deg, og vil stadig føre deg fremover og oppover. Men det er uhyre viktig å ikke sette sin egen vilje over Guds, å miste fokus på Jesus og det han vil for oss. Da går det galt. Heldigvis kan vi få tilgivelse og hjelp når vi feiler, men vi må igjen bestemme oss for å gi alt til Gud.

Ditt valg

Ønsker du å ta valget om å gi din vilje til Gud? Tenk over alternativene. Finnes det virkelig noe bedre og tryggere enn å la Gud lede livet ditt? Jo mer jeg ser av hvem Gud er og hva han har gjort og gjør for meg, desto sterkere tør jeg synge: «Du skal råde, kjære Frelser, jeg vil gi deg alt!»

Ved hele tiden å overgi din vilje til Gud vil han leve det nye livet i deg.