Meny
Lukk
Foto: VanderWolf-Images/iStock

Romaner er ikke instruksjonsmanualer

Hvis du leser riktig litteratur på feil måte blir du bare frustrert. Det gjelder også bibellesning.

De fleste av oss leser en god del hver dag. Det er en viktig del av livet. Ofte forbinder en bøker med lesing, men dersom man tenker seg om handler lesing om så mye mer: aviser, Internett, undertekst på TV eller film, skilt langs veien, oppskrifter, instruksjoner, bruksanvisninger, rutetabeller, osv.…

Hvordan leser du?
Har du tenkt over at du leser på forskjellige måter? Selvfølgelig er det leseteknisk ganske likt. Enten så husker du et ordbilde eller så må du stave deg gjennom et nytt ord eller deler av et nytt ord. Men hva du leser bestemmer hvordan du forholder deg til det leste.

Tenk deg at du skal ut å reise med fly. Du søker på Internett fordi du ønsker å vite hvor mange kilo bagasje du kan ha med deg. Da skummer du gjennom masse informasjon og klikker her og der. Til slutt finner du den ene opplysningen du er på jakt etter og forsøker å huske den. Alt det andre du har lest i mellomtiden er noe du ønsker å glemme. Dvs. at mye informasjon forkastes som unyttig. Når reisen er slutt trenger du heller ikke å huske sifrene som representerer den tillatte vekten.

Dersom du leser et dikt forsøker du kanskje å lese mellom linjene. Du forsøker å forstå billedbruken til den som har skrevet. Det samme kan det hende du gjør når du leser en fortelling eller en roman. Ofte kan det være nyttig å vite noe om sammenhengen tekster er skrevet i. Bakgrunnsinformasjon om forfatteren og samtiden hans eller hennes blir derfor interessant.

Leser man en instruksjonsbok eller en manual må man lese på en annen måte. Da må man få med seg alle trinn. De som har bygget lego eller Ikea-møbler vet det. Jeg gjengir her Chris Blake sitt eksempel på hvordan man ikke skal lese en bilmanual:

«Du bestemmer deg for å bla fort gjennom sidene og leser litt her og der. Dette er det du lærer mens du leter:
– Hold foten på bremsepedalen!
– Det viktigste er å ikke trykke på gasspedalen.
– Dersom du gjør det, vil dekkene eksplodere og skade en forbipasserende.

Etter å ha lest dette, mener du det er opplagt at bilen er en dødsfelle og bilingeniører er mordere med merkelig humor. Hvorfor skulle noen ha lyst til å kjøre en slik bil. Du bestemmer deg for å levere bilen fra deg på bilkirkegården. Uheldigvis er det slik noen leser Bibelen. Litt her og litt der. Til slutt tar det en eller annen merkelig logisk form og de blir nødt til å kassere den merkelige og farlige kristendommen. Men det er ikke slik det virker. Sammenhengen i manualen gir et bredere og riktigere bilde (NB! Manualen er for en bil med automatgir).» (Blake, Chris, 2000, Searching for a God to Love, Word Publishing, Nashville TN, s. 172, min oversettelse.)

Hvordan lese Bibelen?
Chris Blake illustrerer et viktig poeng. Det er viktig å tilnærme seg tekst på en riktig måte og spesielt Bibelen. Et interessant spørsmål blir da: Hvordan er det egentlig bibellesing skiller seg fra annen lesing? Eller kanskje spørsmålet heller bør være: hvordan bør man lese Bibelen?

Bibelen er ikke bare en bok, men mange bøker som dekker mange forskjellige sjangere. Felles for dem alle er at de er Guds ord til oss. Bibelen er boken om Jesus. Det gamle testamente peker fram mot ham. Det nye testamente forteller om ham og etterfølgerne hans. Vi tror at Den Hellige Ånd har inspirert dem som har skrevet tekstene i Bibelen. Når vi nærmer oss disse tekstene er det derfor med en annen innstilling enn til andre bøker. Tekstene er til meg personlig fra Gud, fra Kongen i universet. Man blir derfor ydmyk i møte med Bibelen. Mange liker å be til Gud i det de åpner bibelboken.

Lese om igjen
I motsetning til tekster som man forkaster når man har lest dem og evt. brukt dem, ønsker man at Bibelen skal bli en levende del av en. Tekstene leses derfor om igjen, og om igjen. Noen bibelvers læres til og med utenat. Når man lærer tekster utenat er det ofte med tanke på at disse ordene kan være til hjelp i situasjoner i dagliglivet.

Forsøk å forstå
En forsøker å forstå. Man tenker på hva slags type bibelbok det er vi leser. En forsøker å forstå sjangeren. Er det en profeti der man må forstå og tolke symboler? Eller er det poesi eller ordspråk? Eller er det en historie eller en lignelse? Man ønsker også å sette tekstene i riktig sammenheng, derfor sammenligner vi gjerne med andre ting vi leser i Bibelen. En forsøker kanskje også å forstå forfatteren og samtiden og kan derfor også lese bakgrunnslitteratur. Samtale med andre som har lest i Bibelen blir også viktig, de kan bidra med nyttig informasjon om hvordan de opplever og tolker teksten.

Bibellesning påvirker livet
Bøker kan påvirke levde liv, de kan forandre en. Når det gjelder mye av den dagligdagse lesningen forventer man ikke dette. En leser for å finne informasjon eller for å underholdes. Når det gjelder bibellesning gjør man det (forhåpentligvis) med tanke på at det skal gjøre noe med en. Man ønsker at bibelen skal virke på tankemåter og det man sier og gjør.

Bibelen er en rik samling bøker. Det er 66 bøker med ulikt innhold. En vil antagelig være avhengig av mange slags forskjellige tilnærminger for å få med seg mest mulig av innholdet. Det vil være forskjell på hva en liker best og hva som interesserer en mest. Rikdommen gjør også at Bibelen er en bok for alle slags situasjoner og faser av livet. Etter hvert som situasjoner og livet endrer seg vil man antagelig oppleve nye og andre dimensjoner ved det man leser.

Den Hellige Ånd har inspirert Bibelens forfattere. Den Hellige Ånd vil også være tilstede når Bibelen leses. Bibelen er boken om Jesus. Den forteller oss hvem Gud er. Bibellesning burde derfor være en av de viktigste tingene i livet. Informasjonssamfunnet gjør at en leser mye hver eneste dag, men man må selv gjøre en anstrengelse dersom Bibelen skal bli lest. Jeg vil gjøre en anstrengelse for å lese mer i Bibelen i 2011. I tillegg til at jeg setter av tid, vil jeg også plassere Bibelen på strategiske steder hjemme. Jeg vil også sørge for at jeg møter Bibelen på noen av skjermene mine. Jeg skal også benytte en bibelleseplan. Lykke til med din bibellesning.