Meny
Lukk
«Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående ... » (Efeserne 6:13).
Foto: Zinkevych/iStock

Seier i åndskampen

«Ta derfor på Guds fulle rustning.»

Vi kristne må konstatere at vi har en daglig kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær. Efeserbrevets kapittel seks gir oss ikke bare utfordrende realiteter, men også oppskriften på hvordan vi skal imøtegå dem.

«Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige» (Efeserne 6:13-18).

Sannhetens belte

Den første delen av rustningen, er «sannheten som belte om livet». Uten beltet faller de fleste delene av rustningen av. Sannheten er sentral for en som vil stå seg mot djevelens listige angrep, og i vår kommunikasjon med andre mennesker må vi alltid være tro mot den. Vi må være ærlige på hva vi vet, hva vi tror på, men også på hva vi ikke har noen forutsetning for å vite noe om. Sannheten om Gud og oss mennesker samles i Jesus, han som er sannheten, veien og livet.

Rettferdighetens brynje

«Rettferdighetens brynje» har med vår frelse å gjøre. Den gis til den som er frelst, og som har blitt ikledd Guds rettferdighet. Brynjen dekker brystet, og dermed de vitale organene, inkludert vårt hjerte.

Fredens evangelium

Som nummer tre nevner Paulus, at vi skal sko føttene med «fredens evangelium». Vi skal gjennom vår ferd dele evangeliet med mennesker som trenger å finne fred i en urolig verden.

«Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning!» (2 Timoteus 4:2).

Mange av dagens rådende ideer og teorier krever oss til regnskap for det håpet vi eier. Her må vi stå opp for å forsvare vår tro. Verden rundt oss er avhengig av å høre Guds ord om skapelse, syndefall og frelse.

Troens skjold

Det fjerde punktet som må holdes høyt, er «troens skjold». Dette skal slukke alle den ondes brennende piler. Det er ikke tvil om at tro er sentralt både i livet og i forhold til spørsmålet om hvor vi kommer fra.

«Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige» (Hebreerne 11:1-3).

Vantro i forhold til Guds ord vil resultere i tro på andre løsninger, dogmer og lærepunkter som den onde kan benytte som brennende piler. Disse pilene slokkes av troens skjold. Det vil si at troen på-, og tillit til Jesus og Guds ord, er avgjørende for å imøtegå innvendinger og angrep fra alle hold. Vårt enste forsvar i åndskampen er ikke knyttet til oss selv, men til troen på Jesus.

Frelsens hjelm

«Frelsens hjelm» minner oss om at frelsen ikke bare er avgjørende for hjertet, men også for hjernen. Angrepene på en kristen som ønsker å være tro mot Bibelens ord, kommer fra mange hold. Kampen vår står ikke bare mot ondskapens åndehær. Nei, den onde vet å bruke ideologiske innretninger som våpen mot Guds ord. Derfor er det vesentlig at også det kognitive området beskyttes.

«Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus» (2 Korinterne 10:4-5).

Åndens sverd

Evolusjon og ateisme er eksempler på tankebygninger som utfordrer oss om ikke «frelsens hjelm» beskytter oss. I stedet bør de rives ned av det som er rustningens eneste angrepsvåpen, nemlig «Åndens sverd», som er Guds ord. Guds ord, er det eneste våpenet vi kan stole hundre prosent på, og i åndskampen er det også det eneste som gjelder. Argumenter og forskning kan være sterke samarbeidspartnere, og kan selvsagt tilføre mye nyttig informasjon, men Guds ord står likevel i en særklasse.

«For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer» (Hebreerne 4;12).

Dersom man ønsker åndskraft i åndskampen, lønner det seg å være tro mot Skriften. Jesus selv brukte Skriften da den onde prøvde å utfordre ham med sine utspekulerte ideer.

Bønn

Det siste punktet i rustningen gjelder hele kroppen. Bønnen er det som binder hele rustningen sammen, og er avgjørende om man vil komme seirende ut av åndskampen. Vi må be om at alle mennesker må få ta sitt rettferdige valg, slik at også de får møte sin skaper. For troen på Skaperen henger sammen med troen på frelsen. Den frelsende troen på Jesus, blir vanskelig tilgjengelig dersom ikke skapelsen og syndefallet ligger i bunn. Bønn blir meningsfylt når det gjøres i tro på at Jesus både hører og svarer. Det å vente et svar, er en viktig del av våre bønner. Det presiseres i Efeserne 6:18 at bønnen skal skje «i Ånden». I dette ligger at Ånden selv skal veilede oss med tanke på hva vi skal be om, etter Guds vilje.

Da er vi trygge.