Meny
Lukk
Foto: Yuri_Arcurs/iStock

Selvbestemt framtid

Det er strategisk klokt å være våken.

Jeg har en gammel bok i bokhyllen min som heter Selvbestemt framtid, veivalgsstrategi for ikke-kommersielle virksomheter. Litt av en munnfull for boktittel å være, men den er interessant fordi den påstår at non-profit-organisasjoner har muligheter og anledninger til å designe sin egen fremtid.

Kongstanken er at man må ha et bevisst og strategisk forhold til samfunnsendringer og med- og motspillere for å forme framtiden til det man vil. Langs den ruten kan man ta i bruk ulike verktøy og virkemidler for å oppnå ønsket resultat.

Det som kanskje virker litt mer fremmed er at det går an å bruke et slikt «språk», og tenke slik også om vår personlige frelse. Tillat meg å foreslå at det ikke bare er mulig å tenke slik om frelsen, men at det rett ut er nødvendig og påkrevd hvis du vil til himmelen.

Ved flere anledninger sa Jesus til enkeltmennesker: «Din tro har frelst deg» (Se f.eks.: Markus 5:34 og Lukas 17:19). Paulus uttalte seg meget tydelig om troens rolle: «For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger» (Romerne 3:28). Troen var sentral og avgjørende både for Paulus og alle de bibelske forfatterne. Jeg skal ikke falle for fristelsen til å teologisere rundt begrepet «frelse». la oss bare være enige om at frelse referer til det øyeblikket i ditt liv da du omvender deg, får tilgivelse for dine synder og blir en av Jesu disipler.

Bibelen er imidlertid klar på at det går an å falle fra frelsen og vende seg bort fra Jesus igjen. Og her kommer vi tilbake til ideen i Selvbestemt framtid, veivalgsstrategi for ikke-kommersielle virksomheter. Dersom du vil til himmelen er det viktig å ha et bevisst og strategisk forhold til det faktum at Satan prøver alt han kan for å hindre deg i å nå fram. «Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke» (1 Peter 5:8). Når Bibelen forteller oss at vi skal være edrue og våke, vil det si det samme som å forholde seg strategisk til framtiden. Vi kan forme den slik vi vil ha den, men det fordrer at vi legger «edruelige» og «våkne» planer for hva vi må gjøre for å hindre å falle for Satans fristelser.

Paulus ga oss selv den beste strategien for å unngå frafall. Han sier det slik: «Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige» (Efeserne 6:13-18).