Meny
Lukk
Foto: kieferpix/iStock

Slik tar Gud imot deg – Veien til Kristus, del 6

Yndlingsjobben til Jesus er å tilgi oss og helbrede hjertene våre.

 

Når du lukker øynene og ser for deg at du står foran Gud – hva opplever du? Har du stilt deg spørsmålet om du er «god nok» der du står? Har du noen gang lengtet etter å ha visshet om at du er tilgitt? Har du lengtet etter å bli satt fri fra å gjøre igjen det du angrer på ble gjort? Når vi blir minnet om det gale vi har gjort ser vi mennesker oftest først på mulighetene til å ordne opp i dette selv. Noen «gode gjerninger» som kompensasjon ville jo ikke skade, noe som fikk vektskålen til å «komme i balanse». Mange kristne har også opp gjennom tiden prøvd dette på forskjellige måter; f.eks. rituelle bønner, sagt for å ha sagt det, eller gå til kirken hver hviledag, som ritual for å være god nok. Ti gode må da kunne veie opp mot en gal.

Både synd og skam

Med synden og skammen er det annerledes. Lange jogge- og sykkelturer vil ikke hjelpe for å få en bedre samvittighet. Å gå i innsamling for en humanitær hjelpeorganisasjon hjelper heller ikke. Vi kommer til kort med våre egne «øvelser». Vil Jesus hjelpe oss? Kan han helbrede og tilgi oss?

«Da kom en spedalsk til ham. Han bad ham og falt på kne for ham og sa til ham: Om du vil, så kan du gjøre meg ren!» (Markus 1:40). Spedalskheten er som synden, den ser ikke så ille ut til å begynne med, men etter hvert ser den heslig ut, og lukter ille også. Det fantes ikke medisiner mot den. Det gjør det i dag, både for spedalskheten og synden. Denne spedalske hadde tillit til Jesus, ikke til seg selv. Har du? Den spedalske visste han ikke kunne gjøre seg selv ren. Gjør vi? «Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren» (Markus 1:41-42). Jesus bryr seg om slike som ser ille ut og som til og med «lukter». Det er dette Jesus elsker å holde på med frem for noe, også i dag.

Vær frimodig! Han er trofast

Hvorfor skulle vi ha frykt i oss når vi kommer frem for Gud, når vi ser hvordan han behandler denne spedalske? Jesu ord er mektige: Han talte og det stod der, han sier «Jeg vil gjøre deg ren». Han vil tilgi deg, og vaske deg ren, ja, stadig vaske deg så du slipper å være skitten.

Disippelen Johannes, som kjente Jesus så godt sier: «Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham» (1 Johannes 5:14-15).

Det står om den spedalske at han falt på kne foran Jesus. Å falle på kne er utrykk for at man ydmyker seg. Det må ydmykhet til for å bekjenne sin synd overfor Gud og sine medmennesker. «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet» (1 Johannes 1:9).

Tror du han er så trofast? Vær sikker på at han er det! «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine
synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg!» (Jesaja 44:22). Gud har verdens beste viskelær. Guds PC har en «Delete-knapp» som han gjerne bruker.

Gutten som ødela nesten alt

Jesus fortalte en historie som uttrykker den kjærlighet Gud har til deg og meg: Det var gutten som hadde bedt faren om arven som han en gang skulle få når faren døde, men sønnen ville ha den nå og det fikk han. Han reiste til et land langt borte, kanskje for at de der hjemme ikke skulle få vite hva han brukte arven til. Men da pengene var brukt opp på «gode venner» og vennene ikke var der lenger, da gutten forstod at nå måtte han få seg en jobb slik at han kunne spare opp formuen sin igjen, da viste det seg at det var vanskelig å få arbeid. Han kom til den erkjennelsen at å få spise sammen med svinene var det han ønsket, men ikke i lengden. Han erkjente sin synd, sin utakknemlighet, sin grådighet og sin lettsindighet. Han var villig til å ydmyke seg. «Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Og han stod opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og han fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham» (Lukas 15:18-20).

Dette fortalte Jesus oss for å prøve å illustrere hvordan han vil løpe deg og meg i møte. Tro dette om deg selv, at det er slik Gud ser for seg møtet med deg, når du står foran ham. Gud elsker deg, han vil tilgi deg og han vil rense deg, når du er villig til ved Guds hjelp å ydmyke deg. «Vi har alle syndet og står uten ære fremfor Gud» (Romerne 3:23). Når vi kommer til ham med et ønske om at han skal skrive sin lov i våre hjerter (Hebreerne 8:10), så kan vi få tro at han svært gjerne vil gjøre det.

Gud er klar. Er du?

Er det greit for deg og meg at han tar bort alt begjær etter det som ikke er vårt? Jeg tror han gleder seg over når vi i ydmykhet kommer til ham og ber ham om å skrive hviledagsbudet i hjertet vårt. For det vitner om at vi anerkjenner ham som vår skaper, anerkjenner ham som den som har gitt oss hvile fra våre gjerninger, fordi han har tilgitt oss. Dagen er til minne om den hvilen vi en dag skal få oppleve når han gjenskaper jorden.

Han står klar hver dag slik som faren til den bortreiste sønnen, klar til å løpe oss i møte. Tro at han vil tilgi fordi han har sagt det. Tro at han vil gi deg et nytt hjerte fordi han har sagt det. Vi kan få si til Jesus: «Om du vil, kan du tilgi meg. Om du vil, kan du helbrede hjertet mitt.» Vi kan si: «Skriv din lov der slik at jeg av hjertet gjør din vilje.»

Dette er yndlingsjobben til Jesus.

Det er ikke lett å sone eller til fulle reparere egne feilgrep. Det er ikke lett å stoppe virkningen av det vi har gjort. Det brer seg som ringer i vann, i hele universet. Men Gud kan, ved Kristus: «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved» (Jeremia 31:3). Våre følelser er ikke alltid til å stole på. Men Gud kan vi alltid stole på.

«Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg» (Jesaja 49:15-16). Ønsker du å bli ren? Spør
Jesus om han vil gjøre deg ren! Takk ham fordi han sier: «Jeg vil, bli ren!».