Meny
Lukk
Foto: Wren Meinberg/Unsplash.com

Tanker om fred og bønn

Å finne varig fred gjennom bønn og menighetsfellesskap.

En av gavene Gud gir er fred. Bønn og fred er nære slektninger. I disse dager nevnes også at det er 30 år siden Oslo-avtalen ble undertegnet, en fredsavtale mellom Israel og PLO. Forhandlingene som førte fram til avtalen fant sted i dypeste hemmelighet blant annet på Halvorsbøle (samme hotell som Ledertreffet) og i Sarpsborg. I dag er Oslo-avtalen tilsynelatende død, og det er absolutt ingen 30-års markering hverken i Gaza eller i Jerusalem. Israel preges i dag av store demonstrasjoner i protest mot regjeringens forslag om justeringer i forholdet mellom den utøvende og den dømmende statsmakt. Jerusalem, fredens by, er langt unna varig fred. Det minner meg om en profeti Jesus uttalte: «Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende» (Lukas 21,24). Og det er trist for det måtte ikke bli slik; For Jesus sa også, i møte med Jerusalem før den siste påsken:

«Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: ‘Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine.'» (Lukas 19,41-42)

Fred er en skjør ting, vanskelig å finne og lett å miste. Vi bor i et fritt land og har nettopp avholdt valg. Freden vi har hatt i nesten 80 år tar de fleste som en selvfølge. Hvor lenge? Men en dypere fred kommer, for Jesus sa: «Min fred gir jeg dere» (Johannes 14,27). En fred som varer, en fred som bygger på Guds rettferdighet, sannhet og kjærlighet. Budskapet om dette blir aldri irrelevant. La oss være en menighet som uten blygsel legger fram Guds løfter og håpet vi finner i Guds Ord.

Nylig hadde jeg et møte med tre elever fra Malakoff videregående skole i Moss. De skulle lage en presentasjon av Adventistkirken. Det var Julie, Antoni og Thea (tidligere elev på Torderød skole). De stilte mange gode spørsmål, og blant dem var spørsmålet om mitt forhold til Gud og menigheten. Om menigheten sa jeg: «Den er et fellesskap, en gave fra Gud til mennesker.» Så la oss ta vare på denne gaven, og fortsette å gi andre plass.

Takk til alle som deltar i menigheten, og skaper det fellesskapet vi alle trenger. Det er slik freden bygges.