Meny
Lukk
Ted Wilson, nylig gjanvalgt som leder for Generalkonferensen, hadde sabbatsprekenen på generalkonferansen 2022.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Ted Wilson’s sabbatspreken på generalkonferansen

Hold fast på det du har!

 

God morgen, brødre og søstre i Kristus. For et privilegium det er å tilbe sammen i St. Louis denne sabbatsmorgenen på den 61. Generalkonferansen – brødre og søstre i Kristus som en verdensomspennende familie som arbeider sammen i Alle engasjert-programmet. Pris Gud for måten han har ledet oss på under denne forkortede generalkonferansen, som ble forsinket to ganger på grunn av den elendige COVID-19-pandemien. Pris Gud for at vi sammen kan si: «Ja, Herre, jeg vil gå og dele De tre englers budskap med verden mens vi ser fram til Kristi snare komme.»

For et privilegium det var i går kveld å se den store iveren for Alle engasjert; der alle gjør noe for Jesus idet vi ser mot Kristi snare gjenkomst. Jeg vil takke for noe av den vakre musikken vi har fått i dag. Den vakre salmen som vi satte pris på: I Herrens navn, vakkert arrangert av Williams Costa. Og etter prekenen vil du få høre nok et fantastisk arrangement.

Jeg håper alle vil være tilstede i ettermiddag på det som vil bli et inntrykksfullt misjonsprogram. Bli med på det! Vi planlegger å avrunde ca. kl. 19.30 i kveld, så du kan avslutte sabbaten på egenhånd. Vær her i ettermiddag! Det blir mektige misjonsrapporter. Det er derfor vi er her. Takk også til den vakre trioen som sang O, store Gud. La meg si, mine brødre og søstre, at nettopp det skal være tonen i alt vi gjør. La oss ikke opphøye hverandre eller mennesker. La oss opphøye Gud: O, store Gud. Opphøy Kristus i all hans skjønnhet.

Jeg vil takke min kjære kollega, pastor Erton Köhler for hans meget elskverdige introduksjon. Han har arbeidet lenge med den. Jeg sa til ham før vi kom opp på plattformen: Bare fortell dem at jeg er deres bror. Han sa litt mer enn bare det. Men jeg vil fortelle deg: Nancy og jeg er så privilegerte som er en del av denne verdensfamilien. Vi er som dere: ved korsets fot, der vi lar Kristus fornye våre hjerter hver dag, og hvor vi ser frem til Jesu snare, andre komme, hvor vi vil utbryte, O, store Gud!

Over hele verden har Syvendedags Adventister denne store forventningen om at «Jesus kommer snart.» Jeg har delt dette uttrykket ved tidligere generalkonferanser på forskjellige språk. Vennligst tilgi meg hvis jeg ikke uttaler det riktig, men det er et ydmykt forsøk på å forene våre stemmer rundt det store temaet: Kristi snare komme. Hør nå! Jeg skal gjøre mitt beste.

Spansk: Heysus viene pronto,

Fransk: Jesus revien bientot,

Portugisisk: Jaysuh brehvee voltara,

Swahili: Yesu ana-kuja upesi,

Russisk: Isus prediot skora,

Koreansk: Yesu-knee-me…..Kgauld….O shim-nee-dah,

Arabisk: Hiesua seyati serihan,

Mandarin kinesisk: Yesu quai lai–leh,

Hindi: Yeshu yelldee a raha heh,

Tagalog: Mah-lah-pit nang duma-ting si Haysus,

Ok, jeg hører at enkelte forsto hva jeg sa. Pris Gud også på alle andre språk. Vi deler disse oppmuntrende ordene som er fulle av håp. Faktisk er temaet for generalkonferansen vår i 2022 «Jesus kommer. Engasjer deg!» For en fantastisk holdning av åndelig hengivenhet og evangelisk entusiasme vi har i vår verdensomspennende familie. Med så mange land og kulturer i den globale kirkefamilien, priser vi Gud for at Kristi ene kultur binder oss sammen og gjør oss alle til himmelens borgere.

Når vi studerer Guds ord i dag, vær så snill å be om at budskapet jeg deler blir hørt tydelig og at bare Gud, hans uendelige kjærlighet, hans ord, hans karakter og hans rettferdighet vil bli opphøyet. Med den sterke vektleggingen på Guds ord, og i den ånd som jeg nettopp delte på forskjellige språk angående den fantastiske setningen, «Jesus kommer snart», la meg nå dele med deg en annen vidunderlig bibelsk setning på disse språkene. Og igjen: Tilgi min feiluttale av uttrykket. Og du hørte det da Audrey Andersson leste det i morges fra Åpenbaringen 3:11 – «Hold fast på det du har!» La meg gjenta det. Hold fast på det du har!

Ved Guds nåde håper jeg du vil forstå følgende på forskjellige språk. Og igjen, tilgi meg hvis det ikke kommer riktig frem.

Spansk: Reten lo que tienes

Fransk: Retiens ce que tu as

Portugisisk: Guarda o que tens

Swahili: Shikilia sana ulichonacho

Russisk: Twerdo derzhis togo shto est u tebja

Koreansk: Tang-shini kashin-go-sul…..Kgauld-gue cha-go shib-shi-oh

Arabisk: Tamasak be ma ladayk

Kinesisk mandarin: Jiān chí nǐ suǒ yǒng yǒu de

Hindi: Apkepas yo heh, usé pacard care rake

Tagalog: Hawakan mo kung anong meron ka

Vel, jeg fikk neppe A+, heller ikke B+ på dette. Men jeg vil si dere, jeg vil at dere skal forstå, brødre og søstre: Hold fast på det dere har! La oss aldri gi opp den rene bibelske sannhet når vi ser tegnene på det andre komme tilta rundt oss, når vi ser hyppige naturkatastrofer, politisk kaos, kompromisser gjennom økumenisk aktivitet, tiltagende spiritisme, ustabilitet i verdensøkonomiene, oppsmuldring av bibelske og moralske verdier i samfunnet og familien, fryktelige plager og sykdommer som den forferdelige COVID-19, forakt for Guds autoritative, hellige ord og hans ti bud, økende kriminalitet og vold, og kriger som sprer seg mange steder. Disse og andre tegn peker på tidens ende og et tvingende behov for å «holde fast på det vi har» – aldri gi opp den rene bibelske sannhet.

Lytt til hva Den hellige skrift sier! 1 Tessalonikerne 5:21 – «Prøv alt og hold fast på det gode;» 2 Tessalonikerne 2:15 «… Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i;» Hebreerne 3:14 «… så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen;» Hebreerne 4:14 «… la oss holde fast ved bekjennelsen.» Hebreerne 10:23 «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet …;» og Åpenbaringen 3:11 «Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg!»

Til tross for det virvlende kaoset rundt oss, kan vi plante føttene direkte på-, og tro fullstendig på Guds uforanderlige hellige ord – Skriften, Bibelen. Satan har angrepet Guds ord gjennom tidene helt siden hans forvisning fra himmelen, men Gud har alltid beskyttet sitt hellige ord og vil alltid gjøre det. Han ber oss stå opp for sannheten og holde fast på det vi har trodd.

Syvendedags Adventister aksepterer Bibelen slik den lyder og som grunnlaget for all vår religiøse tro. Fra det hellige ord forstår vi at syvendedags adventister er Guds utkalte levning, en menighet med en unik, særegen profetisk identitet – det er en unik bevegelse med et unikt budskap på et unikt himmelsk oppdrag. Vi skal løfte opp Kristus, hans ord, hans rettferdighet, hans helligdomstjeneste, hans frelsende kraft i den store strid, hans tre englers budskap, hans helsebudskap, hans endetidsmisjon til verden for å dele det gode budskap om frelse.

Det omfatter også, – og jeg vil understreke dette ettersom vi har bedt oppriktig om Den hellige ånd her på denne generalkonferansen i 2022: Vi trenger å be oppriktig om Den hellige ånds senregn og Kristi snare, annet komme. Som Guds endetidsmenighet identifisert i Åpenbaringen 12:17 «de som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus», har vi et spesielt advarselsbudskap, og et budskap om nåde og håp. I Testimonies for the Church, bind 7, side 138, leser vi: «Syvendedagsadventister er utvalgt av Gud som et særegent folk, atskilt fra verden … Han har gjort dem til sine representanter og kalt dem til å være ambassadører for ham i det siste frelsesverk.»

Mine brødre og søstre. Hold fast på det du har! På tross av de mange hindringene vi nå møter og vil møte, la oss holde fast på vår tro på Guds ord og hans kjærlighet til menigheten. Hans kirke vil hverken svikte eller falle fra hverandre. Den vil bestå inntil enden ved Den hellige ånds kraft. Be om Den hellige ånds senregn! Når vi ser verden rundt oss gå i oppløsning i denne siste tid av jordens historie, og som svar på våre oppriktige bønner, vil Gud utgyte sin Ånd over alle som ydmyker seg og akter på hans vilje slik det uttrykkes i hans hellige ord og hans veiledning i Profetiens ånd, og slik viser hans uendelige kjærlighet til menneskeheten.

La oss nå gå gjennom de mange viktige sannhetene fra Guds ord som han vil at vi skal holde fast på:

Nummer 1. Hold fast på den bibelske sannheten om at Guddommen består av tre guddommelige og likeverdige personer som har-, og vil eksistere fra evighet til evighet. Hold fast på det du har!

Nummer 2. Hold fast på en enkel kristen livsstil, personlig påkledning, oppførsel i menighetslivet og hverdagslige aktiviteter. Hold fast på det du har!

Nummer 3. Hold fast på bibelske sannheter og deres relevans for i dag, til tross for forfølgelse. Unngå temaer som avleder oppmerksomheten fra endetidens tre englers budskap til verden, et budskap med Kristi rettferdighet som kjerne. Hold fast på Guds rene ord og ikke slipp synkretistiske eller mystiske, avvikende teologiske oppfatninger inn i Syvendedags Adventistkirken. 2 Peter 2:1 nevner: «Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære …» Hebreerne 13:8-9 sier: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer! Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden …» Hold fast på det du har!

Nummer 4. Hold fast på en nøye overholdelse av syvendedagssabbaten til minne om bibelsk skapelse som nylig ble utført av Gud på seks bokstavelige dager.

Mine brødre og søstre, jeg appellerer inderlig til dere i all ydmykhet. Med all respekt å melde. I all oppriktighet. Ikke la noen, noen steder, under noen omstendigheter påvirke deg negativt til å tro noe annet enn Bibelens sannhet. Den forteller oss at den jorden vi står på akkurat nå, ble skapt av Gud, ved hans ord. Og det ble gjort på seks bokstavelige, kronologiske dager. Dager akkurat som vi opplever i dag. For kort tid siden.

La meg dele min personlige overbevisning med deg. Andre ser det kanskje annerledes. Profetiens ånd, som jeg tror ble inspirert av Gud på samme måte som alle profeter, forteller oss at jorden ble skapt … og det brukes forskjellige ord på forskjellige steder … ca., rundt, 6000 år siden. La meg fortelle deg at jeg tror på det utsagnet. Ved Guds nåde vil jeg at du skal forstå. Hvorfor skulle du være en syvendedagsadventist hvis Gud i det fjerde budet forteller oss å huske sabbaten, å holde den hellig – og når Herren i virkeligheten tillater oss å jobbe seks dager, og Bibelen forteller oss at han brukte seks dager på å skape, og toppet det med den velsignede hellige syvendedagssabbaten – hvorfor ville du holde syvendedagssabbaten bokstavelig, hvis Gud fortalte en stor fabel og historie, og lurte deg? Vær en syvendedags adventist fordi du tror at Gud skapte denne jorden på seks bokstavelige, kronologiske dager. Hold fast på din tro!

Nummer 5. Hold fast på en enkel, sunn livsstil, inkludert et plantebasert kosthold i henhold til bibelske råd og råd fra Profetiens ånd. Hold fast på det du har!

Nummer 6. Hold fast på kirkelig enhet som Gud gir til alle som fokuserer sine liv på Kristus og hele sannheten i Bibelen. I Åpenbaringen 2:25 sier Kristus selv «Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.» I Testimonies for the church, bind 1, side 324, sies det: «Kristus fører ut et folk og leder dem til enhet i troen for at de kan være ett, likesom han er ett med Faderen. Meningsforskjeller må legges bort slik at alle kan bli forent med legemet, så de kan ha ett sinn og én mening.» La oss bli forent i Kristus. Hold fast på det du har!

Nummer 7. Hold fast på Guds bibelske institusjon om ekteskap mellom én mann og én kvinne! Guds ord bekrefter bibelsk ekteskap, bibelsk, menneskelig seksualitet og den bibelske familien slik Gud innstiftet den ved skapelsen. De utbredte seksuelle avvikene i verden tolereres ikke i Bibelen og vil ikke føre til evig liv. Seksuell umoral i enhver form skal underkastes Guds kraft for å endre oss til hans likhet. Guds ideal skal følges, igjen, gjennom hans makt til å sette oss i et rett forhold til hans moralske lover og naturlover. Dette er ikke umulig. For Bibelen viser tydelig i 1 Korinterne 6:9-11 «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.»

Mine brødre og søstre, la meg fortelle dere at vi må behandle alle med kjærlighet, respekt og verdighet. Men jeg vil si deg: Du trekker grensen når det gjelder hva som er synd og hva som ikke er synd ved Guds ord. Hold fast på det du har!

Nummer 8. Hold i ydmykhet fast på åndelig og bibelsk respekt for kirkens autoritet, og vis respekt for Gud som arbeider i sin kirke gjennom ulike avdelinger og komiteer og i nøye samsvar med Bibelens og Profetiens ånds råd. Hold fast på det du har!

Nummer 9. Hold fast på din store takknemlighet for-, bruk og fremming av Profetiens ånd – Ellen G. Whites skrifter. Dette er en himmelsk gave til kirken. Jeg er dypt takknemlig til denne hovedforsamlingen for det dere gjorde på torsdag, da dere med et enormt flertall bekreftet uttalelsene som anerkjenner Guds hellige ord og Ellen Whites skrifter. Takk for det dere har gjort.

For et privilegium det er for oss å lytte til Guds ord, og dele Guds ord slik det står. Ikke slik du kanskje forestiller deg at du ville ha likt at det skal leses. Og for noen av dere som kanskje i noen møter i fremtiden oppdager at en liten gruppe kan forsøke gjennom manipulering av parlamentariske prosedyrer, på en eller annen måte å fjerne uttalelsene om bekreftelse av Guds ord og Profetiens ånd – la meg fortelle dere: Gud vil alltid overstyre. Det er ingenting, ingenting som kan stå i veien for ren sannhet. Sannheten vil alltid seire. Hold fast på det du har!

Nummer 10. Hold fast på bibelske menighetsvekstprinsipper og himmelens forklaringer på evangelisk vekst slik det er åpenbart i Profetiens ånd. Hold fast på det du har!

Nummer 11. Hold fast på din trofasthet til Guds unike adventsbevegelse, og motstå ethvert kompromiss med økumenikk og nøytralisering av Guds rene ord. Ja, bli venner med folk. Forklar ting til folk! Vær en positiv del av det kristne fellesskapet! Men vit at vi har blitt kalt til et unikt oppdrag i historien som syvendedags adventistmenighet. Gud har til hensikt at hans kirke skal uten kompromisser gå videre på veien til den evige stad, ledet av Jesus Kristus selv. Vanskelige dager ligger foran oss, da Guds folk vil utsettes for alt som djevelen kan kaste på oss, der han prøver på sitt vis å hindre fremgang for Guds adventsbevegelse. Vi vet at omegaen kommer. Og det vil teste alle kirkens medlemmer til å stole fullstendig på Gud for å unngå store og overveldende bedrag og kompromisser. Ikke gå på kompromiss ved å gå inn i økumeniske aktiviteter som tar bort og distraherer din forståelse og tro på Guds ord. Se bare til Jesus og hele hans bibelske sannhet! Hold fast på det du har!

Nummer 12. Hold fast på kjernen av vår frelse og det evige evangelium – Kristi rettferdighet – hans rensende rettferdighet ved tro, og hans helliggjørende rettferdighet ved Den hellige ånd som virker i oss. Det er Kristi rettferdighet som vil frelse deg. Kristus og hans nåde. Og ingenting annet. Efeserne 2:8-10 vitner «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

I motsetning til selvsentrert frelse ved gjerninger, kaller Kristus oss til en forståelse av at hans død på korset, hans nåværende forbønn for oss i det bokstavelige Aller helligste i hans bokstavelige himmelske helligdom … og ja, brødre og søstre, jeg tror det er en bokstavelig helligdom i himmelen – og løftet om evig liv ved hans snare gjenkomst. Du skjønner, det er kun ved hans nåde vi kan motta dette og de mange gavene han gir oss. Løftet i 1 Mosebok 3:15 er i ferd med å bli oppfylt, der Gud sa «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»

For et løfte fullpakket med Guds autoritet, frelsende kraft, fremtidig tilintetgjørelse av djevelen og løftet om evig liv gjennom Kristi seier over djevelen. Hold fast på det du har!

Nummer 13. Hold fast på alle de fantastiske 28 grunnleggende trospunktene til Syvendedags Adventistkirken, inkludert vår forståelse av profetien som ble fullbyrdet med kunngjøringen i Daniel 8:14 og profetien om de 2300 dager/år, og som slutter i 1844 med at den undersøkende dom starter i himmelen og åpenbarer Guds store kjærlighet til sitt folk, slik det vises i frelsesplanen og helligdomstjenesten.

Både denne profetien og alle Guds profetier er bunnsolide og sanne. Mine brødre og søstre, la ingen få deg til å tro at vi trenger å reformulere vår profetiske forståelse fordi vi befinner oss i det 21. århundre. Nei, brødre og søstre, Guds pilarer står fast. Hans ord er bunnsolid. Disse fantastiske 28 grunnleggende trospunktene er alle Kristus-sentrerte, bibelske doktriner. Ikke la noen fortelle deg at «Det er legalisme. Bare se til Jesus.» Nei, alle våre doktriner er Kristus-sentrerte. Hold fast på det du har!

Nummer 14. Hold fast på din tillit til Gud hver dag gjennom personlig bibelstudium og bønn. Guds ord vil støtte og styrke deg i alle ting. Hold fast på det du har!

Nummer 15. Hold fast på en enkel, bibelsk gudstjeneste, mønstret etter Åpenbaring 4, hvor Gud alene blir æret, og ikke mennesker. Hold fast på det du har!

Nummer 16. Hold fast på en fokusert storskalautdeling av himmelinspirerte bøker fra Profetiens ånd. Bli en del av Great Controversy Project 2.0 i 2023 og 2024, og allerede nå, om du vil, idet det deles ut millioner på millioner av fullversjonen av Den store strid. Mine brødre og søstre, denne dyrebare boken … Det er ikke Bibelen. Vi tror på Bibelen som vårt eneste bekjennelsesskrift. Den er grunnlaget. Men Profetiens ånd, inkludert Den store strid, er et budskap som Gud selv har gitt oss gjennom sin tjener Ellen White. Jeg tror at Profetiens ånd er en av Guds største gaver til Syvendedags Adventistkirken for å lede oss til Bibelen, det skrevne ord og Jesus, det levende ord.

Ellen White sa selv at hun ønsket at denne boken ble distribuert mer enn noen annen bok hun hadde skrevet. Mine kjære venner, la ingen forstander, ingen distriktsleder, ingen unionsleder, ingen divisjonsleder, eller endog lederen for Generalkonferensen noen gang forby dere å distribuere Den store strid. Gud vil at vi skal levere sannhet til mennesker. Og denne boken har hjulpet tusenvis, hundretusener av mennesker til å forstå den kristne æra fra begynnelsen til fremtiden. Mine kjære venner, vær en del av Great Controversy Project 2.0. Gud vil velsigne deg og din lokale menighet for det. Hold fast på det du har!

Nummer 17. Hold fast på din urokkelige tro, som temaet for Generalkonferansen for 2022 understreker, at Jesus kommer snart og at du skal engasjere deg. Fortell verden at vi kan være klare når han kommer, at vi kan fremskynde hans komme og dele håpet om frelse ved total avhengighet av Kristus, hans rensende og helliggjørende rettferdighet, som lar Den hellige ånd tale gjennom ditt personlige vitnesbyrd og offentlige evangelisering. Testimonies for the church, bind 9, side 116-117, forteller «Lederne i Guds sak skal, som kloke generaler, legge planer for avansement langs hele linjen. I planleggingen skal de spesielt undersøke hvilket arbeidet som kan utføres av lekfolk for sine venner og naboer. Guds verk på denne jorden kan aldri fullføres før de menn og kvinner som er kirkens medlemmer samler seg til arbeidet og forener sin innsats med pastorene og kirkens embetsmenn.»

Alle engasjert involverer alle i et helårsprogram med omfattende vitnesbyrd og utadrettet arbeid i alle former. Som vi allerede har nevnt i denne generalkonferansen; i november i fjor var det et privilegium å forkynne på en rekke evangelistiske møter på Filippinene. Hvilken fantastisk kombinasjon av evangelistiske, utadrettede aktiviteter som ble planlagt av Den sørasiatiske Stillehavsdivisjon, Den nordfilippinske union, Den sentralfilippinske union, Den sørfilippinske union og Adventist World Radio i samarbeid med Hope Channel. Fantastiske mirakler av Herren. Til tross for pandemien, ble rundt 124 000 mennesker døpt på Filippinene i fjor, inkludert mer enn 1000 tidligere opprørere og deres familier.

På disse evangelistiske møtene delte Nancy helsetematikk og jeg delte Bibelens sannheter fulle av håp for det annet komme, fylt av Kristus, profetisk kraft, fylt av Guds autoritet. La meg fortelle deg; hver gang jeg holder disse prekenene blir jeg styrket, fornyet, endret og ydmyket i Guds skrevne ord og det levende ord, Jesus Kristus. Jeg oppfordrer dere på det sterkeste, alle, hvis dere kan, til å forkynne eller bli involvert i en evangeliseringsserie i år. Pastorer, menighetsadministratorer, lærere, helsepersonell, kirkemedlemmer, gamle og unge, alle og enhver, alle som kjenner sine sanne røtter og hvorfor vi er her: å forkynne evangeliets budskap og håp om Kristi snare gjenkomst.

Nancy og jeg prøver å holde en evangeliseringsserie hvert år, og jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme eller delta, eller vær involvert i personlig vitnearbeid. Det vil revolusjonere livet ditt og din personlige grunnfestelse i denne dyrebare sannheten, og nå mange med adventbudskapet. Som temaet for generalkonferansen vår sier, «Jesus kommer. Engasjer deg!»! Hold fast på det du har!

Nummer 18. Hold fast på bibelsk inspirasjon, avvis humanisme og populærkultur som forsøker å ødelegge Guds åpenbaring. Hold fast på det du har!

Nummer 19. Hold fast på skjønnheten i Helligdommen og dens aktiviteter som peker til det evige evangelium – Jesus Kristus, lammet som ble slaktet på korset. Vi leser i Last Day Events, side 177 «Fienden vil bringe inn falske teorier, som doktrinen om at det ikke finnes noen Helligdom. Dette er et av punktene hvor folk vil avvike fra troen.» Brødre og søstre, hold fast på det du har!

Nummer 20. Hold fast på det bibelske dag/år-prinsippet i tolkningen av bibelske profetier, slik at Bibelen kan forklare seg selv. Den historistiske tilnærmingen viser oss at historien har forløpt nøyaktig slik Guds ord sier. Brødre og søstre, hold fast på det du har!

Nummer 21. Hold fast på den historiske bibelske/historiske grammatiske tilnærmingen til å tolke Skriften. Det er den eneste hermeneutiske tilnærmingen som er godkjent av Syvendedags Adventistkirken. Hold fast på det du har!

Nummer 22. Hold fast slik at den bibelske-, og Profetiens ånds forståelse av rystelsen og siktingen av Guds kirke vil skje før Kristus kommer tilbake. Last day Events, side 180 forteller oss «Guds folk vil snart bli satt på prøve av fryktelig motgang, og de fleste av dem som nå ser ut til å være ekte og sanne, vil vise seg å være uedelt metall.»

Jeg vil stoppe der et øyeblikk. Det er bare ved Jesu Kristi nåde at denne vakre familien av representanter fra hele verden vil unngå å bli truffet av denne forutsigelsen, at vi bare vil være uedelt metall; som betyr verdiløst. Ved Guds nåde håper jeg hver enkelt av dere vil være så trofaste mot Guds ord at vi alle vil være blant oss og vente på at Jesus skal komme.

«Det vil se ut som om kirken skal falle, men den faller ikke. Den forblir mens synderne i Sion vil bli siktet ut – agnene skilt fra den dyrebare hveten. Dette er en forferdelig prøve, men ikke desto mindre må den skje.» Hold fast på det du har!

Nummer 23. Hold fast på den dyrebare forståelsen av at vi er Guds verdensomspennende levning, hans Syvendedags Adventistkirke i over 200 land som støtter hverandre, og unngår kongregasjonalismens misjonsødeleggende konsept. Testimonies, bind 6, side 27, slår fast: «Hjemmemisjonen vil på alle måter oppnå mer når en mer generøs, selvfornektende, selvoppofrende ånd gjør seg gjeldende til fremme for utenlandsmisjonen.»

Dette er prinsippet, venner. Ha det i tanke, de av dere som fristes. For å beholde det dere har, lytt til dette.

«Fremgangen i hjemmemisjonen avhenger i stor grad, under Gud, av responseffekten fra det evangeliske arbeidet som gjøres i land langt borte.»

La oss være en verdensmenighet som deler med hverandre. Hold fast på det du har.

Nummer 24. Hold fast på det fantastiske grunnlaget for Guds regjering som er basert på kjærlighet – hans evige lov, inkludert hans 10 bud. Vi holder ikke Guds lov gjennom vår egen kraft, men bare når vi støtter oss på Kristus og hans rettferdighet kan vi være trygge. La oss se hva Last Day Events, side 180 sier «Når Kristi religion er mest forhånet, når hans lov er mest foraktet, da skulle vår iver være mest brennende og vårt mot og fasthet mest urokkelige. Å stå i forsvar for sannhet og rettferdighet når flertallet forlater oss, å kjempe Herrens kamper, når forkjemperne er få … dette vil være vår prøve. På denne tiden må vi samle varme fra andres kulde, mot fra deres feighet og lojalitet fra deres forræderi.» Brødre og søstre, hold fast på det dere har.

Og det siste punktet her, selv om vi ikke er ferdige. Nummer 25. Hold fast på Guds spesielle plan for helsereform og omfattende helsetjeneste idet du fremmer en sunn livsstil basert på Guds åtte naturlige hjelpemidler: god ernæring, regelmessig mosjon, rikelig bruk av vann, måtehold i alle ting, ren luft, tilstrekkelig søvn og hvile, stole på guddommelig kraft. Guds helseplan avviser alkohol, tobakk, ulovlige stoffer og upassende livsstil, som er uforenlig med bibelske-, og Profetiens ånds prinsipper. Helsereform er Guds plan for et rikest mulig liv på denne jorden, og det forbereder oss på Jesu snarlige gjenkomst. Les og følg Guds råd om hjelp som en del av den tredje engels budskap, mens du holder deg unna alt som vil gjøre deg uren – alt ved Den hellige ånds kraft. Hold fast på det du har!

Mine brødre og søstre, etter at vi nå har gjennomgått disse 25 punktene, og andre kunne legges til, stå fast på Guds fantastiske bibelske sannhet for denne tid. Ikke bli distrahert, men fokuser fullt ut på Guds ord og rådene i Profetiens ånd, som forbinder oss med Gud, gir håp for fremtiden og en grunn til å være Syvendedags Adventist.

La meg avslutningsvis fokusere på vårt spesifikke kall fra Gud som endetidskirken, til å forkynne de tre englers budskap i Åpenbaringen 14 og den tilknyttede 4. engel i Åpenbaringen 18, for hele verden. Herren kaller oss til å være en del av hans endetidsbevegelse og misjon. Dette er hvem syvendedags adventister er: Guds kirke, kalt til å forkynne alle Guds dyrebare sannheter for alle som vil lytte med et åpent hjerte. Tillat Den hellige ånd å fornye ditt liv, din familie, dine aktiviteter, ditt arbeid for Herren og din lokale menighet. La oss oppriktig be om at senregnet fra Den hellige ånd vil falle på oss så vi kan fullføre dette arbeidet i vår levetid. Vi trenger vekkelse, reformasjon, omvendelse og ydmykhet, slik at Den hellige ånd kan lede oss.

De siste månedene har vi bedt menighetsmedlemmer over hele verden om å be oppriktig om at Den hellige ånd vil ta styringen på denne generalkonferansen, og vi priser Gud for at han gjorde det. Våre hjerter er oppløftet og inspirert til å gjennomføre det Gud har i vente for oss i disse siste dager av jordens historie. Ettersom Gud dannet Syvendedags Adventkirken til å forkynne hans tre englers budskap fra Åpenbaringen 14.

Testimonies, bind 9, side 19 indikerer «På en særlig måte har syvendedags adventister blitt satt i verden som vektere og lysbærere. Den siste advarselen til en fortapt verden har blitt betrodd dem. De har fått et arbeid å utføre av den høyeste betydning. Forkynnelsen av den første-, den andre-, og den tredje englenes budskaper. Det finnes ikke noe annet arbeid som er viktigere å gjøre. De skal ikke la noe annet absorbere deres oppmerksomhet.»

Siden disse budskapene er så sentrale for vår misjon som syvendedags adventister, vil jeg gjerne bruke de neste minuttene … Og jeg vet at vi er litt forsinket. Jeg ber om overbærenhet når vi nå avslutter med disse viktige punktene – noen viktige poeng om disse budskapene som minner oss om hva gudgitt misjon handler om.

Vi leser i Åpenbaringen 14:6 «Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk …». Kjernen i de tre englers budskap er Jesu Kristi rettferdighet, hans rensende og helliggjørende rettferdighet. Grunnlaget for det evige evangelium er basert på Jesus Kristus, hans rettferdighet og hans store offer for oss. Som Kristi etterfølgere forkynner vi ham fordi vi er knyttet til ham og hans rettferdighet.

I vers 7 forkynnes det «… Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» Den første engelens røst er høy så alle skal høre og gi Gud ære og pris.

Teksten sier «For nå er timen kommet da han skal holde dom». Ja, vi blir dømt. I 1844 begynte den undersøkende dom i Det aller helligste i himmelen da Herren begynte å granske livene til mennesker opp gjennom historien. En dag snart avsluttes prøvetiden, og derfor er det viktig for oss å alltid lene oss til Jesus og hans rettferdighet. Denne dommen gjelder også hele universet, og forteller alle at Guds vidunderlige, kjærlige karakter er rettferdig, ren, fullkommen og sann. Vi skal tilbe ham som skapte himmelen og jorden og havet, som knytter an til den tredje engels budskap, og betyr at Gud er den allmektige skaperen.

Vi skal tilbe ham på ukens syvende dag, som er et tydelig tegn, eller segl, på hans autoritet. Dette vil være et av de store kontroversielle temaene i de siste dager, siden Guds segl er helligholdelsen av sabbaten, den syvende dag. Mens dyrets merke vil være å holde søndagen. Det vil komme en tid da vi for evig må avgjøre hvem vi skal tilbe ved å vise hvor vår lojalitet ligger – med Gud ved å tilbe på hans hellige syvendedagssabbat, uavhengig av konsekvensene, eller ved å følge dyret som har satt opp sin falske dag – søndagstilbedelse.

Det er på den tiden at de som velger å holde søndagen vil motta dyrets merke. På den tiden, ikke før. Alfa og Omega, bind 8, side 109, 110 sier tydelig: «Den som er blitt klar over dette og likevel overtrer Guds lov for å følge menneskelige påbud, tar ‘dyrets merke’ … Sabbaten blir den store lojalitetsprøven, for det er nettopp dette sannhetspunktet striden gjelder. Når folk blir satt på den avgjørende prøven, blir det trukket en grense mellom dem som tjener Gud og dem som ikke gjør det. Feiringen av den falske sabbaten i samsvar med landets lov, men i strid med det fjerde bud, vil være en lojalitetserklæring til Skaperen. Mens den ene gruppen godtar tegnet på troskap mot jordiske makter, og dermed tar ‘dyrets merke’, velger den andre gruppen lojalitetstegnet på Guds autoritet og får dermed ‘Guds segl’».

Åpenbaringen 14:8 sier «En annen engel fulgte etter og sa: ‘Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri’». Dette er menigheten ned gjennom Middelalderen. Det fortsetter i dag, ledet av pavedømmet. Det vil, ifølge Bibelens profetier, forene seg med fallen protestantisme og spiritisme for å danne triumviratet: krefter som prøver å tvinge alle dem som trofast følger Guds ord, til å underkastelse seg.

La meg fortelle dere at vi elsker alle. Vi viser respekt for alle religioner. Men det er bare én sann Gud og én sannhet fra hans tronsal i himmelen. Babylon er et symbol på fullstendig forvirring, kaos og blanding av sannhet og villfarelse, og er falt fordi det representerer djevelen og sataniske påvirkninger som forvirrer mennesker. Igjen, fra Alfa og Omega, bind 8, side 94 «Ved hjelp av to store villfarelser – læren om sjelens udødelighet og søndagens hellighet – vil Satan bedra folk.»

Vi tror ikke på sjelens udødelighet, men djevelen prøver å bringe inn dette bedraget for å skape forvirring og åpne døren til spiritisme som vil kombineres med den romerske makten og den frafalne protestantismen som danner denne sammenslutningen for å forvirre folk. Det er Babylon. Jeg fortsetter i Alfa og Omega «Ved hjelp av to store villfarelser – læren om sjelens udødelighet og søndagens hellighet – vil Satan bedra folk. Den første danner basis for spiritismen, den andre styrker forbindelsen med romerkirken. Protestantene i De forente stater vil være de første til å rekke hånden over svelget mot spiritismen. De vil også strekke seg ut over avgrunnen mot romerkirken. Under innflytelsen av den tredobbelte alliansen vil De forente stater følge i pavemaktens spor og trampe ned den enkeltes rett til å følge sin samvittighet.»

Dette er ikke en betinget profeti. Den bekrefter Åpenbaringen 13 og 14. USA, representert ved det tohornede dyret i Åpenbaringen 13:11, vil forkaste selve grunnlaget som det ble etablert på. Dets to horn, som representerer republikanismen (det er ikke en henvisning til partiet, men snakker om regjeringsformen) og det andre, som representerer protestantismen, vil dette tohornede dyret skape et bilde av dyret ved bruk av en nasjonal søndagslov. Du kan stole på det. Det kommer. Åpenbaringen 13:12 sier «All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget.»

Dette viser tydelig at dyrets bilde, USA sammen med fallen protestantisme, vil sette i gang aktiviteter for å støtte dyret og en søndagslov, og vil få hele jorden til å tilbe dyret som fikk det dødelige såret leget. Det vil bli nasjonale og internasjonale søndagslover som fratar alle bibeltroende kristne verden over deres religionsfrihet og samvittighetsfrihet. Djevelen, hans støttespillere og hans falske helligdag vil se ut til å ha seiret. Men det vil ikke vare lenge. Guds store tegn på hans autoritet som skaper, syvendedagssabbaten vil være beseglingen av hans folk, og vil triumfere for alltid når Kristus kommer tilbake for å ta sitt folk hjem til himmelen.

Åpenbaringen 14:9-11 sier: «En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.»

Merket som er markert i pannen representerer en bevisst aksept og tro på dyrets instruksjoner. Å motta merket i hånden betyr at selv om du kanskje ikke tror på instruksene, vil du ofre ditt evige liv ganske enkelt for å redde ditt nåværende fysiske liv midlertidig. Last Day Events, side 224, «Dyrets merke er den pavelige sabbat … Når prøven kommer, vil det tydelig vises hva dyrets merke er. Det er å holde søndagen. … Guds tegn, eller segl, viser seg i helligholdelsen av syvendedagssabbaten, Herrens minnesmerke om skapelsen. Dyrets merke er det motsatte av dette – å helligholde den første dag i uken.»

Brødre og søstre, len dere på Kristus, hans hellige ord og Profetiens ånd idet vi bereder oss på det som snart skal komme. Tenk over dette fra Last Day Events, side 136-137, «Hele verden vil drives til å hate syvendedags adventister fordi de ikke vil bøye seg for pavedømmet ved å hedre søndagen, den antikristne maktens egen institusjon … Hele kristenheten vil bli delt i to store klasser – de som holder Guds bud og Jesu tro, og de som tilber dyret og dets bilde og mottar dets merke.»

De tre englers budskap avsluttes med det fantastiske vers 12. «Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.» Ved Guds nåde og kraft, la oss holde alle Guds bud, og ha full tro på Jesus. Når de tre englers budskap forkynnes, vil Den hellige ånd veilede oss til å stå samlet. I Principles for Christian Leaders, side 306, leser vi «Hans forvandlende nåde på menneskehjerter vil føre til en enhet som ennå ikke er blitt virkeliggjort, for alle som er i Kristus vil være i harmoni med hverandre. Den hellige ånd vil skape enhet … Jeg er bedt om å si til syvendedags adventister over hele verden, Gud har kalt oss som et folk til å være hans særegne skatt. Han har utvalgt sin kirke på jorden til å stå fullkomment forent i Herrens hærskarenes Guds Ånd og ledelse inntil tidenes ende.»

Når den tredje engelens kraftige påbud blir forkynt, vil det komme uvanlige reaksjoner. I Principles for Christian Leaders, s. 307, leser vi «Hittil har de som forkynte sannhetene i den tredje engels budskap ofte bare blitt sett på som alarmister. Deres forutsigelser om religiøs intoleranse i USA, at kirke og stat skulle forene seg for å forfølge de som holder Guds bud, er blitt erklært grunnløse og absurde. Det blir med bestemthet fastholdt at dette landet aldri kan bli noe annet enn det det har vært – religionsfrihetens forsvarer. Men ettersom spørsmålet om å påtvinge søndagshelligholdelse får stadig mer støtte, ser man at det man så lenge har betvilt og mistrodd, nærmer seg, og det tredje budskapet vil få et resultat som ikke hadde vært mulig før.»

Så, mine kjære brødre og søstre, som dere kan se er dette et alvorlig budskap. Og jeg takker for tålmodigheten. Jeg jobbet intenst med denne prekenen. Jeg vil at du skal dele disse dyrebare tre englers budskaper med himmelens vennlighet og kristen kjærlighet. Ikke slå folk over hodet med det. Del det med et smil. Disse budskapene har ikke bare en sterk advarsel, men de gir mye håp gjennom Kristi rettferdighet, slik det evige evangelium viser. Så ikke bli sliten eller motløs. Ikke gi etter for klaging og skepsis. Ikke vend deg bort fra Herren og oppgaven han har betrodd oss. Se til Jesus Kristus og lev mens du etterlever Guds anvisninger for sitt endetidsfolk.

Det er rett før vi kan gå inn i det lovede land, for vi ser hvordan Kristi snare komme nærmer seg. Men djevelen ønsker å ta motet fra oss, akkurat som han gjorde med israelittene før de gikk inn i det lovede land. De vandret i ørkenen. Du kjenner historien. De ble trette og slitne. De klaget bittert mot Gud. De mistet fokuset på det Gud hadde i vente for dem som sitt folk. 4 Mosebok 21:4-9 sier: «Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig og tok til orde mot Gud og mot Moses: ‘Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.’ (Her snakket de om mannaen). Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa: ‘Vi syndet da vi tok til orde mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss!’ Og Moses ba for folket. Da sa Herren til ham: ‘Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.’ Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.»

Vår eneste redning i en tid med skepsis, tvil, kynisme, og harme mot Gud, er å se til Kristus og leve. Patriarker og profeter, s. 430 «Kobberslangen ble løftet for å lære Israel en viktig lekse. De kunne ikke berge seg selv fra den dødelige virkningen av giften i sårene sine. Gud alene var i stand til å helbrede dem. Likevel ble de pålagt å vise sin tro på det han hadde gjort. De må feste blikket for å leve. Det var deres tro som ble akseptert av Gud, og ved å se på slangen viste de sin tro. De visste at det ikke var noen åndelig kraft i selve slangen, men den var et symbol på Kristus; og nødvendigheten av tro på hans fortjeneste festet seg dermed i deres sinn.»

Mine kjære brødre og søstre, ikke mist troen på Jesus Kristus og hans løfter til sin levning, Syvendedags Adventistkirken. Se opp til Kristus, hans rettferdighet, hans evige bibelske sannhet, og vi vil leve. På Ellen G. White Estate ved Generalkonferensens hovedkontor henger et stort maleri kalt «Kristus på den smale vei». Guds folk som beveger seg langs en farefull sti. Mange av dere har kanskje sett det og blitt imponert. Kunstneren er Alfred Lee. Han portretterer Ellen Whites syn, og viser prøvelsene og triumfene til Guds endetidskirke, mens den beveger seg langs den stadig smalere veien. Så lenge Guds folk, både individuelt og som en forenet gruppe, holder blikket festet på Kristus foran på veien og ikke går på akkord med sin tro, er de trygge.

La oss slutte å se på hverandre. Slutt å se til såkalte eksperter. Slutt å se til verdslige påvirkninger. Slutt å gå på akkord. Slutt å stole på feilaktig teologisk tenkning. Slutt å se på menneskeskapte metoder for menighetsvekst og vend blikket mot Jesus og hans himmelske instruksjoner. Jesus Kristus er den sanne lederen av Syvendedags Adventistkirken. Jeg er ikke det. Jeg er bare en ydmyk tjener sammen med dere. Jesus er den eneste som kan lede oss trygt til vårt himmelske hjem, når vi ser bare på ham hver eneste dag.

En dag meget snart vil vi se opp på himmelen, mot øst, og se en liten sky nærme seg – omtrent halvparten så stor som en manns hånd. Vi forstår at det er Kristi andre komme, og skyen vil bli lysere og lysere og større og større. Hele himmelen er uttømt for denne klimaktiske hendelsen. Og midt i skyen vil vi se Jesus. Vi vil si «Dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og han frelste oss» (Jesaja 25:9). Jesus vil se ned og si «Bra, du gode og tro tjener! … Kom inn til gleden hos din herre!» (Matteus 25:23).  Og vi skal stige opp til himmelen sammen.

Jeg lengter etter den dagen. Du får møte dine kjære som har sovnet i Herren. Men det viktigste: Vi skal se Jesus. Du vil se deg rundt og du vil oppdage de du har vitnet til fordi du sa «Ja, Herre. Jeg har holdt fast på sannheten du ga oss. Jeg var aktiv i Alle engasjert, og jeg sa ja, jeg vil gå og være med å dele Guds siste endetidsbudskap med verden.»

Dere ser, venner. Jesus sa i det himmelske råd med sin Far «Jeg vil gå til jorden og gi mitt liv.» Han sa til sine disipler: «Gå ut i hele verden!» Og han sier til oss: «Gå!» For idet vi forbereder oss på Kristi snare gjenkomst for å møte vår dyrebare frelser, vil vi bli sendt av ham. For et privilegium å følge Jesu eksempel ved å gå. For en dag det vil bli da Jesus kommer og vi skal se ham.