Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange

Tjue år i tjeneste for historisk arkiv

Historien til Historisk arkiv.

I midten av oktober overlot Richard Vagn Jensen ansvaret for Historisk arkiv for Syvendedags Adventistkirken i Norge (HASDA), til Roger Robertsen. I den anledning har Jensen skrevet en konsis fremstilling av arkivets historie. Red.

Da Den norske union flyttet til Vik i 2000, ble jeg etter hvert trukket inn i arbeidet med Historisk arkiv for Syvendedags Adventistkirken i Norge HASDA. Arkivmateriale var da oppbevart på forskjellige steder. Det var i kjelleren på Akersgaten 74, i depot på Ulsrud, samt låven på Tyrifjord videregående skole (TVS), og etter hvert også på Vik.

Da Adventistkirkens vestnordiske union solgte Holmenkollveien 31, ble alt pakket ned i arkivesker og flyttet til Akersgaten 74 sammen med gamle rapportprotokoller, medlemsprotokoller, korrespondanse, bilder og annet som forteller om den spede begynnelsen da Matteson kom til Norge i 1878.

Av medlemsprotokoller finnes de første protokoller fra Kristiania menighet, samt et par protokoller som inneholder medlemsregister for alle menighetene fra 1879-ca 1930. Gamle protokoller var datidens datamaskiner. Det er en opplevelse å se de sirlige håndskriftene i bøkene.

Mattesons skrivebord og stol er også tatt vare på. De står utstilt på Norsk Bokforlag sammen med andre historiske gjenstander. I løpet av 2013 ble alt som var lagret i Oslo, overført til låven på TVS. Arkiveskene ble satt i rullearkiv. Det andre er lagret på paller og er grovsortert, med mulighet for datasøk over innholdet. Her finnes det også paller med saker fra Jeløy Kurbad og Nord Norges Kurbad.

Mange har gjennom årene deltatt i arkivprosessen. I 1986 ble Roald Guleng valgt til å få mer ordnede forhold for arkivet. Siden har Finn Opsahl, Kjell Helgesen, Terje Johannesen, Edwin Torkelsen, Alf Ulland, Ragnhild Ask og flere andre deltatt sammen med kirkens ledere.

For mange er et gammelt arkiv et museum, men for andre er det en gullgruve der du finner verdifulle opplysninger om fortiden og den store innsatsen pionerene ga for å utbre evangeliet i Norge, Danmark og Sverige. Innenfor 20 år, fra 1878-1898 ble det opprettet 20 menigheter og seks menighetsskoler i Norge. Det ble opprettet distrikter og unioner. Dette omfattende arbeidet gir stor respekt for dem som la grunnlaget.

Arkivet er viktig for dem som ønsker å skrive bøker om vår historie. Terje Johannessen har dykket ned i mange arkiver for å kunne skrive det meget flotte historiske verket på tre bind om «Den norske adventistbevegelse» Også andre bøker er skrevet på grunnlag av det som finnes i Hasda-arkivet. For de som holder på med slektsforskning, er arkivet svært viktig. Seneste henvendelse vedørende dette, fikk vi for bare kort tid siden.

Å holde på med det som forteller om adventistkirkens begynnelse i Norge, har bl.a. gitt meg en personlig større tro på Profetiens Ånd, og en større tro og kontakt med det viktigste av alle arkiver, de 66 bøkene som utgjør Bibelen. Bibelen er et levende arkiv hvor Gud ved Den hellige ånd opplyser oss om hans gjerning i fortiden, og hvor han opplyser oss om hva han vil gjøre i framtiden. Vi har intet å frykte for framtiden når vi husker hvordan Gud har ledet oss i fortiden.

Med stor respekt for dem som gikk foran, takker jeg for de 20 årene med arkivarbeidet. Lykke til videre!