Lukk
Foto: FRANK SPANGLER

Verdens flyktningesabbat 2023

Flyktningesabbaten 17. juni: refleksjon, handling og solidaritet med 103 millioner tvangsfordrevne.

De siste årene har Verdens flyktningedag blitt markert i Adventistkirker over hele verden.

Flyktningesabbaten faller i år på 17. juni. Dette er en dag hvor vi oppmuntres til refleksjon rundt en høyaktuell tematikk der vi anerkjenner menneskers motstandsdyktighet, hvor vi lærer, handler og ber.

Vi tror at Guds hjerte banker for flyktninger, for de fremmede, for mennesker som kommer til oss fra andre land. Som medreisende her på denne planeten er det Jesu etterfølgere som oppfordres til å lære, se og anerkjenne deres behov – og i noen tilfeller handle og tale ut på deres vegne. «Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær. Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt» (5 Mosebok 10:18-19).

Flyktninger er ikke statistikk

Vi kan ikke lukke våre øyne for den globale flyktningekrisen. Flyktninger er ikke statistikk – men mødre, fedre og barn hvis liv er blitt snudd på hodet på grunn av forfølgelse, konflikt, vold eller brudd på menneskerettighetene.

Vi er vitner til det høyeste nivået av mennesker på flukt og fordrivelse som noen gang er registrert, så en forståelse av omfanget og den globale virkningen av flyktningekrisen er viktig når vi vurderer vår respons på et personlig og globalt nivå.

«Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: ‘Den som viste barmhjertighet mot ham.’ Da sa Jesus: ‘Gå du og gjør som han.’» (Lukas 10:36-37).

I dag er 103 millioner mennesker tvangsfordrevne over hele verden, ifølge siste data fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Blant disse er over 32,5 millioner flyktninger, det høyeste tallet som er registrert. Mange er flyktninger i eget land, asylsøkere eller i behov for internasjonal beskyttelse.

Årsakene til at mennesker flykter er mange og komplekse, og de inkluderer krig og konflikt, forfølgelse, andre former for terror eller vold, miljøødeleggelser og klimaendringer.

Uttalelse fra president i ADRA International

«Alt vi kan gjøre for å beskytte livene til flyktninger og andre fordrevne som kjemper for å overleve i fravær av grunnleggende nødvendigheter som mat, husly og sikkerhet, er viktig. Vi kan ikke lukke det blinde øyet eller være stille i møte med deres kamper. Verdens flyktningedag fungerer som en påminnelse om at vi alle må jobbe sammen for å bidra til å avslutte utfordringene og motgangene som millioner av flyktninger og vertssamfunn står overfor,» sier ADRA Internationals president Michael Kruger. «Når ADRA international feirer 40-årsjubileum i år, er vår globale organisasjon fortsatt dedikert til å tilby livreddende humanitære tjenester til flyktninger og fordrevne, kvinner, barn og familier rundt om i verden. La oss markere verdens flyktningedag og verdens flyktningesabbat med rettferdighet, omsorg og kjærlighet for å oppnå en lysere fremtid for alle, uavhengig av hvor de kommer fra eller hva de har gått igjennom og måttet tåle, slik at alle kan leve slik Gud hadde tenkt.»

I år 2000 etablerte FN den årlige internasjonale flyktningedagen 20. juni for å markere 50-årsjubileet for 1951-konvensjonen om flyktningers status. Syvendedags Adventistkirken lanserte World Refugee Sabbath (Flyktningesabbaten) i 2016 for å oppmuntre trossamfunnet til å aktivt delta i bevisstgjøring i offentligheten om situasjonen for flyktninger.

ADRA har jobbet i flere tiår for å hjelpe flyktninger og andre mennesker berørt av naturkatastrofer, konflikter og andre kriser. Globalt støtter ADRA fordrevne i over 40 nasjoner, inkludert Syria, Ukraina, Colombia, Yemen, Bangladesh, Sør-Sudan, Afghanistan og Uganda. Programmene omfatter akutte behov for mat og husly, utdanning, psykososial støtte, helsehjelp og levebrødsstøtte. Organisasjonen har også vært i forkant av arbeidet med å integrere flyktninger og andre fordrevne i deres lokalsamfunn, fremme sosialt samhold og redusere spenninger og konflikter.