Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

10 dager i bønn 2021

Be om vekkelse!

Nasjonalt bønnemøte på Zoom Hver kveld kl 18.30

Samlingene ledes av

Knut Helge Størkersen, bønnekoordinator, Østnorsk distrikt

Claes Lundström, distriktsleder, Østnorsk distrikt

Lenke til Zoom-møtet

https://us02web.zoom.us/j/88999900818?pwd=S3dvSFMrK1ZRWVU3N0VhMDJaSElWUT09

Meeting ID: 889 9990 0818

Passcode: 350146

Ressurser i PDF format for hver dag

Lærerveiledning Ti dager i bønn 2021

Innledning Ti dager i bønn

Løfter til bønnestunden

Verdensmenighetens bønneønsker

Sabbatsfeiring

Dag 1 Jesu mest dyrebare gave

Dag 2 Å fatte gaven

Dag 3 Overgivelse er nøkkelen

Dag 4 Sette vekkelse ut i livet

Dag 5 Åndelig eller kjødelig

Dag 6 Guds løsning på vår kamp

Dag 7 Be guds løfter

Dag 8 Lydighet gjennom Jesus

Dag 9 Arbeider jeg for Gud

Dag 10 Vi søker vekkelse sammen

Lederveiledning: Vekkelse er målet

Velkommen til Ti dager i bønn 2021. Vi tror bønn er der vekkelser begynner. I tidligere år har Gud utført mange mirakler når vi sammen har søkt ham i bønn og faste. Den Hellige Ånd har gitt omvendelser, fornyet iver for evangelisering, nytt liv i menigheter og leget relasjoner.

Har Guds stemme kalt deg til vekkelse? Bibelen er full av løfter til deg:

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krøniker 7:14).

«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte» (Jeremia 29:13).

«Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget» (Joel 3:5).

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jakob 4:8).

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg» (Åpenbaringen 3:20).

Hvor du enn befinner deg i livet akkurat nå, så er Gud nærmere enn du tror. Han ønsker å øse ut sine velsignelser over familien din, menigheten din, lokalsamfunnet og din verden. Bli med oss nå og be om åndelig vekkelse gjennom Den Hellige Ånd!

Generelle punkter for Ti dager i bønn

Daglige bønneveiledninger
Vi har laget en bønneveiledning for hver av de ti dagene. Hver veiledning inneholder et skriftsted, andaktslesning, bibeltekster å be gjennom, forslag til bønn og sanger. Vi anbefaler at dere kopierer temaparkenes så alle deltakerne kan ha et og følge med under bønnestunden.

Menigheter verden over samles i bønn om hver dags tema. Bli med dem og be gjennom versene og bønneønsker, men føl ikke at du må skynde deg gjennom hele listen med bønneemner! Det kan være lurt å dele opp i små grupper og la hver gruppe be for en del av bønneønskene deres.

Vi har også med et dokument som heter Verdensmenighetens bønneønsker. Det er viktig å be for verdensmenigheten, men det kan være lurt å bruke ekstra tid på å be for lokale behov hvis det er besøkende fra lokalsamfunnet i gruppen. Be om hvordan dere best kan ta imot gjester og få dem til å føle seg som en del av gruppen! (MERK: Verdensmenighetens bønneønsker vil bli oppdatert høsten 2020.)

Forslag til tid for hvert bønnemøte
La bønnestunden være enkel slik at gruppen kan fokusere på å be! Det kan variere hvor mye tid dere vil bruke på hver del. Denne veiledningen er bare et forslag:

Velkomst og innledning: 2 – 5 minutter

Lese andakt (i daglig bønneveiledning): 5 minutter

Be gjennom versene i «Be Guds ord» (i den daglige bønneveiledningen): 10 – 15 minutter

Be om emnene i «Flere bønneforslag» (i den daglige bønneveiledningen): 20 – 30 minutter

Svar i sang og lovprisning: 5-10 minutter

Be for andre!
Be alle om å be jevnlig for fem til syv personer som Gud har latt bli en del av deres liv! Det kan være slektninger, venner, kolleger, naboer eller andre bekjente. Oppfordre dem til å be Den Hellige Ånd om veiledning i valg av navn og i å nå ut til disse menneskene i løpet av de ti dagene! Det kan være lurt å dele ut noen kort eller papirlapper der man kan skrive navnene på dem man vil be for.

Sabbatsgudstjenester under Ti dager i bønn
Legg særlig vekt på bønn og vitnesbyrd om bønnesvar under gudstjenestene begge sabbatene! Vær kreativ – det finnes mange måter man kan fortelle menighetsfamilien om de daglige bønnemøtene på.

Siste sabbat, feiring
Den siste sabbaten bør det legges til rette for å glede seg over alt det Gud har gjort disse ti dagene. Sett av god tid til å vitne om bønnesvar, bibelsk undervisning/forkynnelse om bønn, og sang!

Led menigheten i en bønnestund slik at de som ikke har vært på møtene gjennom uken, kan få oppleve gleden ved å be sammen med andre! Du finner mer informasjon på arket om sabbatsfeiring.

Oppfølging etter Ti dager i bønn
Be Gud vise dere hvordan han vil bønnegruppen/menigheten skal videreføre det han har begynt under Ti dager i bønn! Kanskje vil dere holde et ukentlig bønnemøte. Eller kanskje vil Gud at dere skal starte en ny tjeneste i menigheten eller en besøkstjeneste i nærmiljøet. Vær mottakelige og følg der Gud leder! Dere vil garantert bli forundret når dere vandrer med ham.

Dokumentet Utfordring til misjon er fullt av ideer til tjeneste.

Vitnesbyrd
Fortell om hvordan Gud har arbeidet gjennom Ti dager i bønn! Historiene deres vil bli til oppmuntring for mange andre. Vitnesbyrdene kan sendes hit, eller leveres elektronisk her.

Tips om bønnefellesskapet

Bli enige!

Når noen ber Gud om noe, må dere sørge for at andre også ber om det samme og er enige – dette er stort. Tro ikke at ingen andre behøver å be om en ting når en annen har bedt om det! «Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen» (Matteus 18:19). Det er oppmuntrende å bli løftet opp i bønn.

Gjør krav på Guds løfter!
Be gruppen om å gjøre krav på Guds løfter når de ber! Det er så lett å fokusere på våre problemer. Men når vi gjør krav på Guds løfter, styrkes troen og vi minnes om at ingenting er umulig for Gud. Løftene hjelper oss å løfte blikket fra våre svakheter og problemer og rette det mot Jesus. For hver svakhet og kamp har Bibelen løfter vi kan gjøre krav på. Be folk om å lete opp flere løfter og skrive dem ned slik at de kan gjøre krav på dem fremover!

Faste
Be dem som deltar i Ti dager i bønn om å overveie en form for faste, så som å avstå fra TV, verdslig musikk, filmer, Internett, søtsaker eller annen tungtfordøyelig mat! Sett av ekstra tid til bønn og bibelstudium, be Gud om hjelp så du og din menighet kan bli i Kristus! Når vi følger et enkelt kosthold, blir sinnet mer mottakelig for Den Hellige Ånds stemme.

Den Hellige Ånd
Sørg for å be Den Hellige Ånd om å vise deg hva og hvordan du skal be for en annens liv eller en konkret situasjon! Bibelen sier at vi ikke vet hva vi skal be om og at Den Hellige Ånd går i forbønn for oss.

«Vi må ikke bare be i Kristi navn. Vi må be med Den Hellige Ånd som vår inspirasjonskilde. Her ligger forklaringen på det som står skrevet: ‘Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord.’ (Romerne 8:26). En slik bønn føler Gud det som en fryd å svare på. Når vi med alvor og intensitet hvisker fram en bønn i Kristi navn, ligger det i selve denne intensiteten et faktisk pant på at Gud står klar til å svare på bønnen – ‘uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår’ (Efeserne 3:20)» (Ord som lever (2006), side 97 [COL 147].

Før dagbok!
Hvis deltakerne fører bønnejournal i Ti dager i bønn, kan det hjelpe en å ta dagens bønntema inn over seg, komme med konkrete løfter til Gud og notere seg hans velsignelser. Det å skrive ned bønnene våre og føre oversikt over Guds svar er en god kilde til oppmuntring.

Hvis du vil, kan du sette av tid under bønnemøtet så folk kan journalføre sine svar til Gud i sine egne bønnejournaler. Eller dere kan føre en gruppejournal med bønneemner og svar – enten i en notatbok, på en stor plakat, eller på nettet. Det er spennende, og det styrker troen når man ser tilbake og merker seg Guds bønnesvar.

Ærbødighet
Sett et eksempel på en ærbødig holdning! Vi er i tronsalen hos universets hersker. Vi må ikke behandle bønnestunden uvørent, verken ved kroppsholdning eller atferd. Men det er ikke nødvendig å knele hele tiden. Du vil at folk skal holde ut en time, så be dem om å knele eller sitte eller stå alt etter som Gud leder og de har det godt med!

Setningsbønner
Bønnene bør være korte og rett på sak. Da får også andre en sjanse til å be. Prøv å begrense bønnene dine til noen få setninger! Man kan be mer enn én gang. Korte setningsbønner holder interessen oppe gjennom bønnestunden og åpner for Den Hellige Ånds veiledning. Du behøver ikke å begynne og avslutte hver setningsbønn med ord som «Kjære Gud» og «Amen». Dette er en kontinuerlig samtale med Gud.

Taushet
Som leder må du ikke dominere bønnestunden! Målet er at andre skal få be. Det er godt at det blir stille innimellom, for da kan Gud tale til hjertet. La Den Hellige Ånd arbeide, og slipp alle til!

Sang
Spontan gruppesang ispedd bønn gir et vakkert bønnemøte. Du finner forslag til sanger til slutt på temaarkene. Dette er bare forslag. Velg gjerne andre, gjerne norske! Sang er også en god måte å markere overgangen fra én del av bønnestunden til en annen på.

Bønneønsker
Ikke be om bønneønsker! Be heller gruppen om å be sine bønneønsker og la andre stemme i dem og be for disse bønneønskene! Hvorfor? Det sparer tid. Prat om bønneønsker sluker brorparten av bønnestunden. Satan fryder seg når han får oss til å snakke om problemene i stedet for å be over dem. Gruppemedlemmene vil ofte komme med råd og foreslå løsninger. Kraften kommer fra Gud. Jo mer vi ber, jo mer av sin kraft får han frigitt.

Din daglige bønnestund
Dette er viktig. Som leder må du sette av tid ved Jesu føtter hver dag, tale med ham og lese hans ord. Hvis det å kjenne Gud får høyeste prioritet hos deg, vil det åpne for en flott erfaring. «Fra lønnkammeret kom kraften som rystet verden under den store reformasjonen. Der, med hellig ro, satte Herrens tjenere føttene på Guds faste løfter» (Alfa og Omega, bind 8, side 38 [GC 210]). Når en leder ber, arbeider Gud med hjertene.

Innledning

Velkommen til Ti dager i bønn 2021. Vi tror bønn er der vekkelser begynner. I tidligere år har Gud utført mange mirakler når vi sammen har søkt ham i bønn og faste. Den Hellige Ånd har gitt omvendelser, fornyet iver for evangelisering, nytt liv i menigheter og leget relasjoner. Her er noen få vitnesbyrd fra tidligere år:

I løpet av Ti dager i bønn hadde jeg to bønneønsker: 1) at datteren min måtte bli satt fri fra avhengighetens trelldom og 2) at mannen min måtte komme til Herren. [Da neste år kom] priste jeg Gud for at datteren min kunne si at hun har vært fri for metamfetamin i åtte måneder, ikke lenger hjemløs og arbeider på heltid. Mannen min ble døpt om igjen og deltok faktisk på Ti dager i bønn sammen med meg i år. All æren tilhører Gud, vår Far gjennom Jesus Kristus (N.H.).

Som menighet begynte vi å be om regn fordi landet vårt led under tørke. Det var hektisk, og alle var redde, men jeg vil takke Gud for at han besvarte våre bønner etter tre dager. Nå regner det hver dag (L.M.).

Gjennom bønn ble de syke helbredet, familiemedlemmer ble gjenforent, håpet var til stede også når ens kjære døde, og folk overga seg til Gud på nytt. Vi tjener en levende Gud. Vi er spente på hva han har i vente for oss i år (Dereck).

Har Guds stemme kalt deg til vekkelse? Bibelen er full av løfter til deg:

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krøniker 7:14).

«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte» (Jeremia 29:13).

«Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget» (Joel 3:5).

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jakob 4:8).

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg» (Åpenbaringen 3:20).

Hvor du enn befinner deg i livet akkurat nå, så er Gud nærmere enn du tror. Han vil øse ut sine velsignelser over familien din, din menighet, lokalsamfunnet og verden rundt deg.

Bønnetemaet vårt: Vekkelse er målet

I år innbyr vi deg til å søke vekkelse gjennom Den Hellige Ånds kraft under Ti dager i bønn. Mens du ber, kan du gjøre Guds løfte til Serubabel til ditt eget: «Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sakarja 4:6). Med andre ord: «Det du planlegger, vil verken lykkes med hærmakt eller med menneskelig kraft; nei, Min Ånd vil utrette det. Jeg, Herren, den allmektige Gud, lover dette» (fritt etter den tyske Hoffnung für Alle-versjonen).

Gud ønsker å gjøre utrolige ting i vårt liv og i våre menigheter i dag. Hans planer går langt ut over våre egne evner, og bare med en konstant forbindelse til ham i bønn kan vi utføre det han har forberedt. Han sier: «Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til» (Jeremia 33:3).

Bli med og be om vekkelse og den utøsingen av Den Hellige Ånd som er lovet! Søk først Guds rike, og se ham åpne himmelens vinduer!

Forslag til retningslinjer for bønnestunder

 • Be korte bønner – bare en setning eller to om ett emne! La andre slippe til! Du kan be så mange ganger du vil, akkurat som i en samtale.
 • Frykt ikke stillheten, den gir alle tid til å lytte til Den Hellige Ånd.
 • Det er også en stor velsignelse å synge sanger veiledet av Ånden. Dere trenger ikke noe piano – syng gjerne a cappella.
 • Bruk ikke verdifull bønnetid til å drøfte bønneemner! Be i stedet! Da kan også andre be for dine bønneønsker og gjøre krav på løfter som fyller ditt behov.

Gjør krav på løftene!
Det er vårt privilegium å gjøre krav på Guds løfter i våre bønner. Alle hans bud og råd er også løfter. Han ville aldri ha bedt oss om noe som vi ikke kunne gjøre i hans kraft.

Når vi ber, er det lett å bli opptatt av egne behov, våre problemer, våre utfordringer – og syte og klage over vår situasjon. Dette er ikke bønnens hensikt. Bønnens formål er å styrke troen. Det er derfor vi ber deg om å gjøre krav på Guds løfter i din bønnestund. Ta blikket bort fra deg selv og dine svakheter og se til Jesus! Ved å se ham blir vi forvandlet til hans bilde.

Ellen White kommer med denne oppmuntringen: «Hvert løfte i Guds ord er for oss. Når du ber kan du holde fram Herrens sikre løfter og ved tro gjøre krav på dem. Hans ord er garantien for at hvis du ber i tro, vil du få alle åndelige velsignelser. Fortsett å be, og du vil få langt ut over det du kan tenke deg å be om» (Lys fra det høye, side 70 [HP 71]).

Hvordan kan du gjøre krav på hans løfter? Når du for eksempel ber om fred, kan du kreve Johannes 14:27 og si: «Herre, du har sagt i ditt ord til oss: ’Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.’ Gi meg den freden du lovet å gi oss!»

Takk Herren for at han gir deg fred selv om du kanskje ikke føler det akkurat da!

Faste
Vi oppfordrer deg til å ta en Daniel-faste i løpet av disse ti dagene. Å begynne året med bønn og faste er en fin måte å innvie seg til Gud på for det nye året. Ellen White sier: «Nå og videre til tidens slutt bør Guds folk være mer alvorlige, mer våkne, ikke stole på sin egen visdom, men på visdom fra sin store leder. De bør sette av dager til faste og bønn. Full avholdenhet fra mat er kanskje ikke nødvendig, men de bør spise lite av den enkleste mat» (Counsels on Diet and Foods, side 188-189).

Vi har lest om Daniel, som spiste frukt og grønnsaker i ti dager. Vi oppfordrer deg til å følge et veldig enkelt kosthold disse ti dagene. Hvis vi ønsker å ha et klarere sinn så vi kan høre Guds stemme, og hvis vi ønsker å komme ham nærmere, må vi ikke la kostholdet stå i veien.

Faste er ikke bare å avstå fra mat. Vi oppfordrer deg til å faste fra TV, filmer, dataspill, ja, også Facebook og YouTube. Noen ganger kan ting som ikke i seg selv er av det onde, legge beslag på altfor mye tid.

Legg bort alt du kan, slik at du kan være mer sammen med Gud!

Faste er ikke en snarvei til Guds mirakler. Faste handler om å ydmyke seg så Gud kan arbeide i-, og gjennom oss. La oss komme til ham i bønn og faste, så vil han komme oss nærmere.

Den Hellige Ånd
Sørg for å be Den Hellige Ånd om å vise deg hva og hvordan du skal be for en annen eller en konkret situasjon!

Bibelen lærer at vi ikke vet hva vi skal be om og at Den Hellige Ånd går i forbønn for oss.

«Vi må ikke bare be i Kristi navn. Vi må be med Den Hellige Ånd som vår inspirasjonskilde. Her ligger forklaringen på det som står skrevet, at ’Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord’ (Romerne 8:26). En slik bønn føler Gud det som en fryd å besvare. Når vi med alvor og intensitet hvisker fram en bønn i Kristi navn, ligger det i selve denne intensiteten et faktisk pant på at Gud står klar til å svare på bønnen – ‘uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår’ (Efeserne 3:20)» (Ord som lever (2006), side 97 [COL 147]).

Tro
Ellen White skriver at «bønn og tro vil gjøre det som ingen jordisk makt kan utrette» (Helse og livsglede, side 104-105 [MH 509]). Hun skriver også at «vi kan be om […] alle de gavene han har lovt. Så må vi tro at vi får det vi har bedt om, og takke Gud for at vi har fått det» – Utdanning for livet, side 141 [Ed 258]. Så la det bli en vane å takke Gud på forhånd for det han vil gjøre, uansett hvordan han besvarer dine bønner!

Be for andre!
I løpet av disse ti dagene oppfordrer vi deg til å be jevnlig for dem Gud har satt i ditt liv. Velg fem til syv personer – det kan være slektninger, venner, kolleger, naboer eller bare bekjente. Sett av litt tid til å spørre Gud hvem han vil at du skal be for! Be ham også om å gi deg en byrde for disse menneskene!

Skriv navnene på et ark og oppbevar det på et godt synlig sted, som i Bibelen din! Du vil bli overrasket over hvordan Gud reagerer på dine bønner.

Ti dager i bønn, utfordring til oppsøkende arbeid
Jesus kaller oss ikke bare til å be, men også til fylle de praktiske behovene folk rundt oss har. «For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg» (Matteus 25:35-36).

I Helse og livsglede leser vi: «Vi må leve et todelt liv – et liv med tanke og handling, av stille bønn og alvorlig arbeid» (side 512). Vi har mottatt så mye kjærlighet fra Frelseren, og vi har den forrett å dele denne kjærligheten med venner, naboer og fremmede i nød.

Spør Gud hvordan du og din menighet kan tjene andre etter Ti dager i bønn! Når du arbeider med å organisere aktiviteter for tjeneste, må du ikke la arrangementene holde deg fra å be. «Før personlig innsats for andre bør dere be mye alene, for det krever stor visdom å forstå hvordan sjeler kan bli frelst. Før du kommuniserer med mennesker, bør du kommunisere med Kristus. Ved nådens trone kan du skaffe deg en forberedelse til å tjene folket» (Prayer, side 313).

I nettressursene til Ti dager i bønn finner du et dokument med dusinvis av ideer for oppsøkende virksomhet. Jesus inviterer deg til å være hans hender og føtter til en verden i nød.

Hovedforfatter for de daglige bønneveiledningene: Helmut Haubeil.

Materialet er utarbeidet av Ministerial Association, General Conference of Seventh-day Adventists.

Flere ressurser for vekkelse

Den viktigste bidragsyteren til bønneveiledningene i 2021 er Helmut Haubeil. Etter mange år i forretningsverden, tok han imot kallet til tjeneste i en alder av 37 år. Han har vært leder for et av adventistenes sykehjem i Tyskland, redigert et nyhetsbrev og utført misjonsarbeid i Sentral-Asia og India. De siste årene har han inspirert troende over hele verden med sine seminarer og bøker, inkludert den mye oversatte Steps to Personal Revival.

Helmut Haubeil inviterer leserne til å laste ned boken Steps to Personal Revival gratis på hjemmesiden hans (tilgjengelig på mer enn 40 språk og som lydbok). Andre bøker er bl.a. Abide in Jesus og Spirit-filled Coworkers of Jesus (kommer snart).

Deltakere på Ti dager i bønn vil kanskje lese disse kapitlene i tillegg til de daglige bønneveiledningene:

Dag 1: Steps to Personal Revival, kapittel 1, «Jesus’ Most Precious Gift»
Dag 2: Spirit-filled Coworkers of Jesus, kapittel 1, «God Loves You»
Dag 3: Abide in Jesus, kapittel 2, «Surrender to Jesus»
Dag 4: Steps to Personal Revival, kapittel 2, «What Is the Center of Our Problems?»
Dag 5: Steps to Personal Revival, kapittel 2, «What Is the Center of Our Problems?»
Dag 6: Steps to Personal Revival, kapittel 3, «Our Problems Are Solvable – How?»
Dag 7: Steps to Personal Revival, kapittel 5, «The Key to Practical Experience»
Dag 8: Abide in Jesus, kapittel 4, «Obedience Through Jesus»
Dag 9: Spirit-filled Coworkers of Jesus, kapittel 3, «Who Is Working: God Through Me or Me for God?»
Dag 10: Spirit-filled Coworkers of Jesus, kapittel 10, «Spiritual-Missionary Restart in Three Steps»

Utfordring til oppsøkende arbeid for Ti dager i bønn

Jesus kaller oss ikke bare til å be, men også til å tjene de åndelige og fysiske behovene hos dem rundt oss. «For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg» (Matteus 25:35-36).

I Helse og livsglede leser vi: «Vi må leve et todelt liv – et liv med tanke og handling, av stille bønn og alvorlig arbeid» (side 512). Vi har mottatt så mye kjærlighet fra Frelseren, og vi har den forrett å dele denne kjærligheten med venner, naboer og fremmede i nød.

Spør Gud hvordan du og din menighet kan tjene andre etter Ti dager i bønn! Når du arbeider med å organisere tjenesteaktivitetene, bør du ikke la aktivitetene hindre deg i å be. «Før personlig innsats for andre bør dere be mye alene, for det krever stor visdom å forstå hvordan sjeler kan bli frelst. Før du kommuniserer med mennesker, bør du kommunisere med Kristus. Ved nådens trone kan du skaffe deg en forberedelse til å tjene folket» (Prayer, side 313).

Her er noen måter å hjelpe andre på. Velg det som passer lokalt, og føy gjerne til dine egne ideer.

 • Lag et måltid til en som har vært syk!
 • Inviter en nabo/kollega til en sosial sammenkomst!
 • Gi mat til en hjemløs!
 • Gi bort klær du kunne tenke deg å få!
 • Adopter et eldre menneske! Besøk personen regelmessig og hjelp med husarbeid, innkjøp, matlaging eller hagearbeid!
 • Bak brød og la også naboen få et brød!
 • Hjelp med prosjekter i nabolaget!
 • Tilby deg å være hos en syk eller funksjonshemmet person slik at omsorgspersonen deres kan gå et ærend!
 • Delta i prosjekter i nabolaget!
 • Bli kjent med en ny nabo ved å gi dem et måltid! La dem føle seg velkommen i nabolaget!
 • Kjøp inn dagligvarer og gi dem til en fattig familie!
 • Gi bort dine gamle briller!
 • Tilby noen et bibelstudium!
 • Besøk folk på sykehjem!
 • Gi «matpenger» til en student!
 • Samle inn klær til de nødstedte! Du kan starte et klesskap i menigheten der dere deler med dem som lider nød.
 • Gi bort din gamle bærbare datamaskin eller annen elektronikk!
 • Gi bort en bruktbil!
 • Organiser en «helseutstilling»!
 • Send et kort til en som er nedfor!
 • Organiser en møteserie!
 • Ring til naboene og spør hvordan de har det!
 • Gi noen en bok du tror de vil like!
 • Del ut GLOW-traktater! (kan bestilles her).
 • Be noen ta imot Jesus!
 • Hold et kokekurs!
 • Del ut gavebøker om bibelske emner!
 • Gå med mat til noen som har mistet en de er glad i!
 • Besøk noen på sykehuset for å oppmuntre dem eller hjelpe dem med noe!
 • Les for en eldre person!
 • Besøk et barnehjem og tilby personalet din hjelp!
 • Start en sy-/strikke-/heklegruppe for å lage klær å gi bort!
 • Les Bibelen høyt for noen som ikke kan se eller lese!
 • Arranger en ungdomskveld hjemme hos deg!
 • Hjelp til på et sted for mishandlede personer!
 • Doner noen bøker til et barnehjem!
 • Ta med barn fra menigheten din og besøke et aldershjem! Lag et program for dem!
 • Planlegg og gjennomfør en morsom dag for barn med spesielle behov og familiene deres!
 • Hold en oppryddingsdag i nærmiljøet!
 • Start en klubb for sunn livsstil i menigheten din! Inviter venner og naboer!
 • Spør noen om de vil se en DVD med et åndelig budskap sammen med deg! Mens dere ser den sammen, ber du om at Den Hellige Ånd vil tale til personens hjerte.
 • Lag ditt eget prosjekt!

Du finner flere ressurser for vitnetjeneste her.

Løfter til bønnestunden

Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen

Løfter om Den Hellige Ånd
«
Be Herren om regn i vårregnets tid! Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll og vekster på marken» (Sakarja 10:1).

«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.» (Lukas 11:13).

«Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. […] Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er» (Johannes 14:26; 16:8).

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det» (Johannes 14:12–14).

«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sakarja 4:6).

Løfter om at Gud svarer bønn
«
Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det» (Johannes 15:7).

«La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid» (Hebreerne 4:16).

«Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det» (Markus 11:24).

«Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære» (Salmene 50:15).

«Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen» (Matteus 18:19).

«Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro» (Matteus 21:22).

«Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det» (Johannes 14:13-14).

«På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen» (Johannes 16:23-24).

«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om» (1 Johannes 5:14-15).

Løfter om Guds kraft
«Er det noe som er umulig for Herren?» (1 Mosebok 18:14).

«Herren skal stride for dere, og dere skal være stille» (2 Mosebok 14:14).

«For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud» (Markus 10:27).

«Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det» (1 Tessaloniker 5:24).

«Jeg vet at du makter alt. Ingen ting er umulig for deg når du vil det» (Job 42:2).

«For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud» (Markus 10:27).

«Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?» (Romerne 8:31-32).

«Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han skifter sinn. Gjør han ikke det han sier, holder han ikke det han lover?» (4 Mosebok 23:19).

«Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette» (Jesaja 40:28–31).

Løfter om Guds ledelse
«
Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går» (Josva 1:9).

«Se, jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet deg» (1 Mosebok 28:15).

«Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand» (2 Mosebok 23:20).

«Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel» (5 Mosebok 4:29).

«Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til» (Jeremia 33:3).

«Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt» (Jesaja 40:4-5).

«Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd» (Salmene 32:8).

«Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!» (5 Mosebok 31:8).

«Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge» (Salmene 25:12).

«Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne» (Ordspråkene 3:5-6).

«Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter» (Jesaja 58:10-11).

«Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, vil jeg høre» (Jesaja 65:24).

Løfter om et nytt sinn
«
Jeg gir dem et hjerte til å kjenne meg, for jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud når de vender om til meg av hele sitt hjerte» (Jeremia 24:7).

«Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, slik at du skal få leve» (5 Mosebok 30:6).

«Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet» (Esekiel 36:26).

«Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag» (Filipperne 1:6).

«Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden» (2 Peter 1:3-4).

«Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinterne 5:17).

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Galaterne 2:19-20).

«Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det» (1 Tessalonikerne 5:23-24).

Løfter om tilgivelse
«
Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krønikerne 7:14).

«Du tok bort ditt folks skyld, dekket over all deres synd» (Salmene 85:3).

«For du, Herre, er god, du tilgir, du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg» (Salmene 86:5).

«Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres» (Markus 11:25).

«Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus» (Efeserne 4:32).

«Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett» (1 Johannes 1:9).

«Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull» (Jesaja 1:18).

«Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke» (Jesaja 43:25).

«For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden» (Jeremia 31:34).

«I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom» (Efeserne 1:7).

Løfter om seier over synd
«
For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro» (1 Johannes 5:4).

«Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss» (Romerne 8:37).

«Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» (1 Korinterne 15:57).

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd» (Jesaja 41:10).

«Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler» (Efeserne 6:16).

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Galaterne 2:19-20).

«For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Filipperne 2:13).

«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod» (Galaterne 5:16).

«Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!» (Romerne 16:20).

«Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne» (Romerne 12:2).

«Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg» (1 Johannes 2:15).

Løfter om helbredelse
«Han sa: Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg» (2 Mosebok 15:26).

«Som dine dager er, skal din styrke være» (5 Mosebok 33:25).

«Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen» (Salmene 103:2–5).

«Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vend deg bort fra det onde! Det blir til helse for kroppen, en styrkedrikk for marg og bein» (Ordspråkene 3:7-8).

«Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet» (Jesaja 53:3–5).

«Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang» (Jeremia 17:14).

«Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren» (Jeremia 30:17).

«Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem» (Jeremia 33:6).

«Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe ut og hoppe som kalver» (Malaki 4:2).

«Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt» (Jakob 5:14-15).

Løfter om kraft til å gjøre Guds vilje
«
Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2 Korinterne 4:16–18).

«La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp» (Galaterne 6:9).

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Filipperne 4:13).

«For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Filipperne 2:13).

«Men han svarte: ‘Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.’ Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg» (2 Korinterne 12:9).

Løfter om å være Guds vitner
«
Frykt ikke, vær ikke redde! Har jeg ikke fra før av fortalt og latt deg få høre? Dere er mine vitner. Finnes det noen Gud ved siden av meg? Jeg kjenner ikke til noen annen klippe» (Jesaja 44:8).

«Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg» (Jesaja 60:1).
«Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste» (2 Korinterne 5:18).
«Da sa Herren til meg: Du skal ikke si: Jeg er ung! Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si» (Jeremia 1:7).
«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apostlenes gjerninger 1:8).
«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys» (1 Peter 2:9).

«Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier» (1 Peter 3:15).

Sabbatsfeiring

Utform den siste sabbaten av Ti dager i bønn så dere feirer Guds godhet og store kraft! Tenk over hvordan dere har opplevd Den Hellige Ånds utøsing de siste ti dagene! Gled dere over det Gud har gjort, gjør og vil gjøre!

Hver menighet har sine egne behov, så samarbeid med de lokale lederne om en konkret plan for din menighet. Her er noen ting man eventuelt kan ta med i den siste sabbatsgudstjenesten.

Tema:
Søk vekkelse fra Den Hellige Ånd!

Temavers:
«
Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sakarja 4:6).

Mulige salmer:
Live Out Thy Life Within Me

Fill My Cup, Lord

Sweet, Sweet Spirit

Revive Us Again

I Surrender All

Prekenideer:
Få noen til å holde en kort tale om vekkelse og Den Hellige Ånd! Bruk gjerne et av disse skriftstedene:

 • Lukas 11:9-13 (be om-, og ta imot Den Hellige Ånd)
 • Apostlenes gjerninger 2 (De første kristne får Den Hellige Ånd)
 • Romerne 8 (livet i Ånden)

ELLER
La deltakere på Ti dager i bønn veksle på å gi 1- eller 2-minutter lange sammendrag av hver av de 10 daglige bønneveiledningene! Opplys om tittelen, hovedverset og en viktig tanke! (Planlegg det på forhånd slik at sammendragene ikke tar mer enn 1-2 minutter! For de fleste er ett minutt 125-150 ord.)

ELLER
Be ungdommer om å presentere skriftsteder, opplesninger eller korte prekener knyttet til temaet Den Hellige Ånds vekkelse!

Ungdom kan også hjelpe til med musikk eller vitnesbyrd.

Andre programforslag:
Medlemmer vitner om svar på bønn

Bønnestund i smågrupper

Kunngjøring om fremtidige bønne- eller tjenesteaktiviteter.

Barnefortelling om bønn

Musikalske innslag

Verdensmenighetens bønneønsker

Fordi det er raske forandringer i verden og i menigheten, vil vi gi en liste med oppdaterte bønneønsker på nettstedet vårt høsten 2020.

 • Vi ber for medlemmer som opplever forfølgelse eller fengsel på grunn av sin tro.
 • Vi ber om en åndelig vekkelse blant syvendedags adventistungdommer over hele verden som går på offentlige høyskoler og universiteter. Måtte de bli levende ambassadører for Kristus.
 • Vi ber for de 69 prosent av jordens befolkning som ikke har fått en klar presentasjon av Jesus.
 • Vi ber for de 62 millioner menneskene i de 28 minst nådde byene i det tidligere Sovjetunionen (Euro-Asia-divisjonen).
 • Kall på modige misjonærer som er villige til å arbeide blant de 746 folkegruppene i de 20 landene i Midtøsten.
 • Vi ber om at mange adventister vil tjene Gud ved å elske andre og dele med mennesker fra andre kulturer og religioner.
 • Gi oss moderne valdenser-studenter som er villige til å tjene deg på vanskelige steder!
 • Vi ber om at de 202 millioner menneskene i de 41 minst nådde byene i Sør-Asia- og Stillehavsdivisjonen må få kjenne Jesus.
 • Vi ber for sabbatsskole- og misjonsavdelingen i hver lokalmenighet idet de søker Guds ledelse og går til nærmiljøet med kjærlig innsats, bibelstudier og personlig vitnetjeneste.
 • Vi ber for Adventistkirkens utviklings- og nødhjelpsorganisasjon (ADRA) når de fyller praktiske behov over hele verden.
 • Vi ber for de 16 millioner menneskene i de seks minst nådde byene i South Pacific-divisjonen.
 • Vi ber om at Den Hellige Ånd må hjelpe oss å finne ut hvordan vi skal nå de 406 millioner menneskene i de 105 minst nådde byene i Northern Asia-Pacific-divisjonen.
 • Velsign Adventist Chaplaincy Ministries i deres mobilisering av kapellaner og interesserte medlemmer til å hjelpe dem som er i fengsel!
 • Herre, vi ber for våre sabbatsskolelærere. La dem se hvor viktig deres arbeid for barna våre er!
 • Herre, vi søker din veiledning for de mange innflytelsessentra, helse- og familieprogrammer og speiderlagene rundt om i verden.
 • Vi ber om at du vil hjelpe oss å elske og pleie nye medlemmer.
 • Herre, vis oss hvordan vi kan sende mer sannhetslitteratur (trykt og elektronisk) inn i lokalsamfunnene våre! Vi ber om at folk vil lese det og at Den Hellige Ånd vil overbevise dem om bibelens sannhet.
 • Herre, vi ber om din beskyttelse for misjonærer som arbeider på farlige steder.
 • Gi oss litteraturevangelister, studentmisjonærer, forfattere, mediaspesialister og økonomiske støttespillere for å spre ord om håp og liv!
 • Vi ber for adventistskoler, elever og lærere over hele verden. Måtte disse skolene alltid lære Bibelens sannhet og føre unge mennesker til oppdrag og tjeneste.
 • Herre, gi oss visdom til å nå sekulære kulturer som ikke er interessert i religion! La din hellige Ånd bryte ned murene som omgir verdslige hjerter!
 • Velsign oss når vi går ut til mennesker som er slaver av åndedyrkelse, avgudsdyrkelse og animistisk tro! Hjelp oss å forstå deres verdensbilde og la dem møte en personlig frelser!
 • Herre, inspirer syvendedags adventister over hele verden til å be som aldri før! La oss be om senregnet, som lovet i Joel 2; Hos 6 og Apostlenes gjerninger 2.
 • Vi ber for de 541 folkegruppene i de 18 landene i Southern Africa-Indian Ocean-divisjonen. Før dem til Bibelens sannhet!
 • Vis oss hvordan vi kan oppfylle flyktningenes praktiske og åndelige behov! Måtte menigheten vår bli kjent for sin kjærlighet til alle mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.
 • Måtte vi trofast og fullt ut forkynne de tre englebudskapene i Åpenbaringen 14. Måtte all vår lære ha Kristi kjærlighet og rettferdighet som sentrum.
 • Vi ber deg om å kalle bymisjonærer som kan plante menigheter for de 806 folkegruppene i de 20 landene i Den Inter-europeiske divisjon.
 • Skap en hær av arbeidere som kan plante menigheter for de 948 folkegruppene i de 38 landene i Den interamerikanske divisjon!
 • Lær oss å forkynne vår tro klart, kreativt og bibelsk!
 • Måtte Jesu kjærlighet bli navet i alt vi tror på.
 • Herre, forbered unge mennesker til å plante menigheter for de 789 menneskegruppene i de 9 landene i Den nordamerikanske divisjon!
 • Vi ber deg utdanne frivillige til å tjene de 70 menneskegruppene i Israel-feltet.
 • Vi ber deg om helsemisjonærer til å plante menigheter blant de 830 folkegruppene i de elleve landene i East-Central Africa-divisjonen.
 • Vi ber deg om bønnekrigere til å be for de 2568 folkegruppene i de fire landene i Sør-Asia-divisjonen.
 • La familiene våre åpenbare din kjærlighet hjemme og i lokalsamfunnet! Vi ber deg om å skape harmoni i hjemmene, helbrede ødelagte forhold, beskytte de utsatte mot misbruk og åpenbare din helliggjørende kraft i ellers håpløse situasjoner.
 • Måtte våre medlemmer, pastorer og ledere over hele verden ta til seg av Guds ord hver dag. Måtte vi også søke deg daglig i bønn. Minn oss om at uten deg kan vi ikke utrette noe!
 • Vi ber deg kalle sykepleiere og leger som kan plante nye menigheter blant de 1,978 folkegruppene i de 22 landene i West-Central Africa-divisjonen.
 • Vi ber for de 49 millioner menneskene i de 19 byene med færrest adventister i Transeuropeisk divisjon.
 • Vi ber for barna våre. Gi dem kraft til å stå frimodig for deg når de møter hindringer og press! Hjelp dem til å ta kloke valg og stå for sannheten!
 • Lær oss å følge Kristi uselviske eksempel ved å møte de daglige behovene til mennesker i nærmiljøet! Utstyr oss til å være helsemisjonærer, frivillige i lokalsamfunnet og de nødstedtes venner!
 • Herre, måtte en mektig vekkelse av primitiv gudfryktighet feie gjennom menigheten din i de siste dager. Måtte vi stå for sannhet samme hva som skjer.
 • Vi ber for ungdomsledere over hele verden som trofast overfører arven vår til neste generasjon: identitet i Kristus, misjon som syvendedags adventister og ledelse i den lokale menighet.
 • Vi ber for ungdommene som lever farlig for Herren på One Year in Mission og Mission Caleb.
 • Herre, gi oss en strategi for å nå verdens Jeriko-er med De tre englebudskapene og føre byenes Rahab-er til frelse i Kristus!
 • Herre, gi legedom og trøst til millioner som lider av sykdom og har det vondt! Vis oss hvordan vi kan være dine hender og føtter for å velsigne dem som lider og gi håp til de redde!

Vekkelse er målet

DAG 1 – JESUS MEST DYREBARE GAVE
«Hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:13).

Jeg har ingenting
«Herre, lær oss å be!» ba disiplene. De så at Jesus daglig hadde kontakt med sin himmelske Far og lengtet etter den samme kraften i sine liv.

Jesus svarte med en bønnelekse i tre deler: Fadervår, lignelsen om en venn som kom ved midnatt, og behovet for alltid å be om Den Hellige Ånd (Lukas 11:1-13).

I lignelsen (vers 5-8) har en mann ingenting å gi en gjest som kommer sent på kvelden. Mannen skynder seg til naboen og ber om brød for å gi gjesten, og forklarer: «Jeg har ikke noe». Han fortsetter å mase til han til slutt får brød å gi til gjesten. I denne historien ser vi at vi må komme til Jesus for å ha noe å gi andre. Når vi vil videreformidle livets brød, skjønner vi ofte at vi ikke har noe å gi.

Så knytter Jesus problemet i denne lignelsen (jeg har ikke noe) til vårt behov for å be om Den Hellige Ånd: «Jeg sier dere: Be, så skal dere få» (Lukas 11:9).

Be Guds ord
Jesus oppfordrer oss: Fortsett å be
Her i Lukas 11 understreker Jesus ni ganger at vi skal be om Den Hellige Ånd i vårt liv. Jeg kjenner ikke noe annet avsnitt der han så kjærlig oppfordrer oss til å innse noe.

«Jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:9-13).

I disse få versene bruker Jesus verbet «be» seks ganger og understreker tanken med å søke to ganger og banke to ganger. Alt dette er handlingsverb. Han viser at vi må handle for å bli fylt med Den Hellige Ånd.

Den siste bruken av «be» er i gresk fortsettelsestid, noe som betyr at vi ikke bare bør spørre en gang, men fortsette å spørre – kontinuerlig. Det er klart at Jesus ønsker å skape et ønske om Den Hellige Ånd med denne oppfordringen. Han vet at vi mangler noe viktig hvis vi ikke alltid ber om Den Hellige Ånds rike velsignelser.

I Ord som lever leser vi: «Gud sier ikke: Be én gang, så skal du få. Han oppfordrer oss til å fortsette å be – utrettelig. Stadig, vedholdende bønn gjør at den som ber, blir mer alvorlig innstilt. Den gir ham en økende lengsel etter å få de ting han ber om» (side 95 [COL 145]).

Og hvorfor tror du Jesus tilbrakte så mye tid i bønn? Ellen White forklarer: «Morgen etter morgen samtalte han med sin Far i himmelen og mottok daglig en ny dåp av Den Hellige Ånd» (Signs of the Times, 21. november 1895).

Ja, Jesus er vårt eksempel i dette. Still deg selv spørsmålet: Hvis Jesus trengte en daglig fornyelse fra Den Hellige Ånd, hvor mye viktigere er det da ikke for meg?

Vitnesbyrd og utfordring fra et medlem
«De siste to årene har jeg hver dag bedt om Den Hellige Ånds utgytelse i mitt liv. … Min vandring med Gud har vært fantastisk. Åndens frukt i Galaterne 5 har blitt mer synlig hos meg siden jeg ba Jesus om å leve i meg, å gjøre sin vilje i meg, og daglig å fornye meg med Den Hellige Ånd. Jeg finner større glede i å lese Bibelen og å fortelle andre om Kristus, og jeg har et sterkt ønske om å be for andre. Dessuten er livsstilen min blitt en helt annen. … Jeg utfordrer deg til hver dag i seks uker å be om å bli fylt med Den Hellige Ånd og se hva som skjer» (C.H.).

Hvorfor får vi ikke flere bønnesvar?
«Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser» (Jakob 4:2-3).

Kjære Far i himmelen, tilgi oss for at vi har forsømt å be om Den Hellige Ånd hver dag! Takk for at hvis vi bekjenner syndene våre, er du trofast og tilgir dem.

Vår bønn viser hvor mye vi verdsetter Guds tilbud
«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:13).

Kjære Far, takk for at du lovte å gi oss Den Hellige Ånd. Vi ber om at Den Hellige Ånd må bli utgytt nå, og vi takker deg for at du svarer vår bønn. Lær oss å stole på dette løftet!

Gud vil gi oss en overflod av liv!
«Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få» (Johannes 7:38-39).

Kjære Herre, takk for at du gir elver med levende vann til dem som tror på deg. Hjelp oss å leve i daglig overgivelse til Kristus, slik at du kan oppfylle dette løftet i vårt liv!

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: Spirit of the Living God (#672); Sweet, Sweet Spirit (#262); Fill My Cup, Lord (#493); Sweet Hour of Prayer (#478); Come, Holy Spirit (#269).

Vekkelse er målet

DAG 2 – Å FATTE GAVEN
«Å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet» (Efeserne 3:18).

Motta, overgi seg, vokse
Hvordan kan vi oppleve hele Guds kjærlighet? Les hva Paulus sier i Efeserne 3:14-21!

 1. Først må vi ta imot Den Hellige Ånds gave. «Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd» (vers 16).
 1. Deretter overgir vi oss til Kristus og lever i et nært, kontinuerlig forhold til ham. «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter» (vers 17).
 1. Da vokser troen og modnes gjennom Kristus og Den Hellige Ånd i oss. Vi er «rotfestet og grunnfestet i kjærlighet» (vers 17).

Resultatet? Vi opplever fylden av Guds kjærlighet. Han gjør at vi «sammen med alle de hellige bli[r] i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet» (vers 18).

Guds kjærlighet består alle prøver
Tenk på lignelsen om den fortapte sønnen i Lukas 15:11-32! En dag gikk den yngste sønnen til faren (som symboliserer Gud) og erklærte at han ville reise hjemmefra og leve sitt eget liv. Det virker ikke som om farens regler hjemme (Guds bud) passet ham. Sønnen forlangte arven som han ikke engang hadde krav på ennå, men faren ga ham hans del. Faren ga ham full frihet fordi han elsket ham og respekterte hans valg (slik Gud gjør med oss).

Så reiste sønnen til et sted langt borte og brukte pengene sine på et vilt liv.

Etter som pengepungen skrumpet inn, ble «vennekretsen» mindre, og til slutt sto han på bar bakke. Det ble ikke bedre av at en hungersnød hjemsøkte stedet der han holdt til. Han var desperat etter å overleve og prøvde å finne arbeid, men det eneste han fant, var å arbeid som grisepasser. Sulten rev i ham, men han fikk ikke engang spise grisefôret.

Som ofte skjer i tunge tider, begynte han å tenke over livet. Han skjønte at alle farens arbeidere hadde nok å spise mens han sultet, så han bestemte seg for å gå hjem til sin far og si: «Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine» vers 18-19).

Sønnen gikk hjemover med blandede følelser, men faren holdt allerede utkikk etter ham. Faren var full av medfølelse og løp av sted, falt sønnen om halsen og kysset ham enda sønnen må ha vært både skitten og luktet ille.

Før sønnen fikk fullført tilståelsen ropte faren og ba tjenere komme med de beste klærne og stelle i stand til fest. Han elsket sønnen like høyt som før. I denne historien får vi hele frelseshistorien – synderens omvendelse og syndsbekjennelse, Faderen som venter og lengter, og den overstrømmende velkomsten når vi kommer hjem. Gud elsker oss uten forbehold. Men vi må gå til ham, akkurat som sønnen kom tilbake til faren. Guds kjærlighet består hver eneste prøve. Han vil ikke la være å ønske deg velkommen.

Først da sønnen kom tilbake, kunne faren utøse hele sin kjærlighet. Først da var sønnen åpen for å motta alt det faren ville tilby. Endelig var det ingenting som sto i veien for et intimt forhold, og sønnen kunne oppleve farens godhet fullt ut, for han hadde aldri sluttet å vente på ham.

Tilbake til spørsmålet – hvordan kan vi oppleve Guds kjærlighet fullt ut? Ved å leve i hel, daglig overgivelse til Kristus ved Den Hellige Ånds kraft. Og når Guds kjærlighet fyller livet, blir vi kanaler for hans kjærlighet til andre. Jo mer vi gir, desto mer får vi. Ellen White sier: «Dere trenger en daglig dåp av den kjærligheten som på apostlenes tid gjorde at de var av samme sinn» (Testimonies for the Church, bind 8, side 191).

Og hvorfor er det så viktig å forstå denne guddommelige kjærligheten? «Paulus innså at mennesker må kjenne Kristi karakter for å kunne elske ham eller beskue korset med troens øye. Grunnlaget for de frelstes studier og sang gjennom evigheten må legges her» (Alfa og Omega, bind 6, side 188-189 [AA 273]). For en glede å studere vår Frelsers makeløse, mangefasetterte kjærlighet. Vil du ikke velge å rette blikket mot Jesus i dag?

Be Guds ord
Hva er det største budet?
«Han svarte: ‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ … Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’» (Matteus 22:37, 39).

Far, takk for at du elsker meg. Hjelp meg å elske deg av hele mitt hjerte, hele mitt vesen, alle mine følelser, all min kraft! Takk for at du allerede har besvart denne bønnen etter din vilje. Jeg vil elske min neste med din hjelp. Gjør meg til et redskap for din kjærlighet!

Hvordan kan vi forstå dybden av Guds kjærlighet?
«Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet» (Efeserne 3:16-18).

Far, jeg ber deg styrke meg fra innsiden og ut ved din hellige Ånd! Måtte Kristus leve i meg ved tro og veilede meg slik at jeg kan være forankret i hans kjærlighet. Siden dette er i tråd med din vilje, takker jeg deg for at du hørte meg og svarte.

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: Faith Is the Victory (#608); My Faith Looks Up to Thee (#517); Be Thou My Vision (#547); To God Be the Glory (#341). Andre sanger: Behold What Manner of Love; Lord, I Lift Your Name on High; I Love You, Lord.

Vekkelse er målet

DAG 3 – OVERGIVELSE ER NØKKELEN
«Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste» (Romerne 12:1).

Min reise
Jeg var en 36 år gammel forretningsmann da en venn som var pastor, plutselig gikk bort i en alder av 41 år. Dette fikk meg til å spørre: Hva ville skje hvis Gud kalte meg til å være pastor? Dette ønsket jeg ikke. I en hel uke kjempet jeg bittert og forhandlet med Gud – morgen, middag og natt. Jeg forklarte ham at jeg kunne tjene ham andre måter. Han hørte tydeligvis ikke mine innvendinger, og da jeg knelte ved sengen min uten flere argumenter, kom en tanke stille til meg: Gud elsker deg. Og jeg tenkte: Ja, jeg tror dette.

Etter noen minutter fikk tilliten til Guds kjærlighet meg til å overgi meg helt. Da fikk jeg fred. Og halvannet år senere kalte Gud meg til å bli pastor. Flere år senere takker jeg ham. Det var hans endeløse kjærlighet og visdom som viste meg en helt annen vei enn det jeg hadde i tankene. Nå ser jeg at denne overgivelsen ga store velsignelser. Gud førte meg på best mulig måte.

Hvorfor overgi seg?
Som Garrie F. Williams skriver, «Full overgivelse er nøkkelen til frelse, til ny fødsel, til seier over synd og fristelse og til Den Hellige Ånds fylde» (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It). Vi kan ikke understreke dette oppmuntrende budskapet sterkt nok.

Akkurat som jeg måtte overgi meg før Gud kunne bruke meg fullt ut, måtte Paulus oppgi sitt gamle liv og sine planer da Gud kalte ham på veien til Damaskus. I sitt brev til romerne oppfordret Paulus senere de kristne til å «bære kroppen fram som et levende og hellig offer» og «still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett» (Romerne 12:1; 6:13).

Mange har ikke overgitt seg til Gud (ofte av uvitenhet), men i stedet tatt livet i egne hender. De mangler Den Hellige Ånds kraft, som er gaven som frembringer alle de andre gavene fra Gud.

«Men i likhet med ethvert annet løfte er det gitt på betingelser. Mange gir seg ut for å tro Herrens løfte. De taler om Kristus og om Den Hellige Ånd, men det er til ingen nytte for dem. De overgir seg ikke fullt ut til å bli veiledet og behersket av de guddommelige krefter» (Alfa og Omega, bind 5, side 224 [DA 672]).

Som mennesker liker vi ikke å gi avkall på vår frihet, men Guds ønske for oss er det motsatte: «Gud ønsker å helbrede oss og sette oss i frihet, men fordi dette krever fullstendig forvandling, en fornyelse av hele vår natur, må vi overgi oss helt til ham» (Veien til Kristus, side 48-49 [SC 43]).

Et liv i synd er ikke så fritt som vi gjerne forestiller oss. «Hver den som nekter å overgi seg til Gud, er under en annen makts kontroll. Han er ikke sin egen. Han kan snakke om frihet, men han er i det usleste slaveri. Han får ikke se skjønnheten i det som er sannhet, for sinnet kontrolleres av Satan. Mens han smigrer seg med at han bare retter seg etter sin egen dømmekraft, er det mørkets fyrste han lyder. Kristus kom for å frigjøre menneskene fra de lenker som bandt dem til trelldom under synden» (Alfa og Omega, bind 5, side 28-29 [DA 466]).

Hva taper vi på å overgi oss til Kristus? Han kan sette oss fri fra selvets tyranni – fra misunnelse, bitterhet, krangel, griskhet, avhengighet, sinne, stolthet, innbilskhet, motløshet, mindreverdighetskomplekser og mer til. Husk at vi er alle vårt eget største problem. Du er ditt største problem. «I den forandring som foregår når et menneske overgir seg til Jesus, finnes den høyeste grad av frihet» (Alfa og Omega, bind 5, side 29 [DA 466]).

Men en pottemaker kan bare arbeide med den leiren han har i sine hender. Derfor overgir vi oss til Gud. «Livet og dets problemer blir langt enklere å hanskes med når vi overgir våre krefter til Gud. Et utall av våre kamper med det naturlige hjertes veldige sinnsbevegelser blir da lettere eller helt borte» (Livet sammen med Gud, 2. januar [ML 6]).

Bare overgivelse fører til varig glede. «De som tar Kristus på ordet og overlater seg til hans varetekt og til hans ledelse, finner hvile og fred. Ikke noe her i verden kan gjøre dem bedrøvet når Jesus gjør dem glade ved sitt nærvær. Den som helt og fullt samtykker i Herrens ledelse, får også fullkommen hvile» (Alfa og Omega, bind 4, side 284 [DA 331]). Han innbyr deg i dag til å oppleve denne perfekte hvilen.

Be Guds ord
Gjør oss til redskaper for din kjærlighet!
«Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende» (Romerne 6:13).

Herre, vi vil gi deg alle deler av vårt liv. Bruk oss som instrumenter til din ære!

Gjør livet til tilbedelse!
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste» (Romerne 12:1).

Far, tusen takk for at du innbød oss til å bli nye skapninger. Vis oss hvordan vi hver dag kan overgi oss uten forbehold! Hjelp oss å følge deg i alle ting i din kraft!

Beskytt oss mot den onde!
«Vi vet at hver den som er født av Gud, ikke synder. For han som er født av Gud, bevarer ham, så den onde ikke kan røre ham» (1 Johannes 5:18).

Herre, takk for at du lovte å beskytte oss mot den onde når vi overgir oss til deg. Led oss på din vei til fullkommen glede!

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: I Surrender All (#309); Have Thine Own Way, Lord (#567); Take My Life and Let It Be (#330); Under His Wings (#529); It Is Well (#530); Just as I Am (#313).

Vekkelse er målet

DAG 4 – SETTE VEKKELSE UT I LIVET
«Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser» (Jakob 4:2-3).

Se for deg mulighetene!
Tenk deg at noen holder en vekkelsespreken i menigheten din. Med en siste appell inviterer forkynneren lytterne til å ta imot Jesus og alltid følge ham. Kanskje får han ingen respons. Kanskje noen få. Kanskje mange. Siden Gud skapte mennesket med en fri vilje, kan vi ikke ta æren for hvordan andre svarer på en innbydelse. Men når mange tar imot Guds budskap og praktiserer det – enten på grunn av offentlig forkynnelse, bibelstudier, venneevangelisering eller Guds egne overraskelser – så er vitnesbyrdet helt klart en suksess. Slik effektivitet er en gave fra Den Hellige Ånd. Vi står igjen forbløffet og ser Gud gjøre mirakler.

Men altfor ofte er vårt kristenliv ikke spesielt virkningsfullt. Dette betyr ikke at våre programmer og det oppsøkende arbeidet er forgjeves. Herren har jo – så langt det er mulig – velsignet vår oppriktige menneskelige innsats. Men hvor mye større kunne vår erfaring være hvis vi tok imot Den Hellige Ånds fulle utgytelse? Bare Gud kjenner mulighetene. Forkynneren Henry T. Blackaby skriver: «Han vil oppnå mer på et halvt år gjennom et folk som er overgitt til ham enn vi kan på seksti år i vår egen kraft og visdom» (Blackaby: Experiencing God, side 108, revidert utgave).

Det er nødvendig å be om vekkelse, men det er ikke nok. Jeg innbyr deg til å ta de nødvendige skrittene for å oppleve personlig vekkelse. Med Guds velsignelse kan livet ditt bli mektigere og mer tilfredsstillende enn noen gang før. Hjemmet og menigheten kan også få oppleve nytt liv.

Hva mangler?
Først noen spørsmål: Hva er kjernen i alle våre problemer? Er den åndelig? Kan vår mangel på Den Hellige Ånd være roten til vår lunkne kristne erfaring? Hvis svaret er ja, så hvorfor mangler vi da Den Hellige Ånd i vårt liv?

Bibelens svar: «Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser» (Jakob 4:2-3). Vi lærte i lesningen for dag 1 at Gud inviterer oss til kontinuerlig å be om Den Hellige Ånd i vårt liv. «Hvorfor hungrer og tørster vi ikke etter Åndens gave siden det er slik vi skal motta kraft? Hvorfor snakker vi ikke om den, ber om den, forkynner om den?» (Testimonies for the Church, bind 8, side 22).

Jakob antyder også at vi ikke mottar når vi «ber galt» Kanskje mener han at Gud ikke kan velsigne når tankelivet kretser om feil ting. Paulus sier: «For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred» (Romerne 8:5-6).

Hva er det «kjøttet vil,» som Paulus snakker om? Guds ord beskriver tre grupper mennesker og deres forhold til ham. Innenfor hver gruppe er det mange variasjoner avhengig av oppdragelse, arvelige trekk, selvkontroll, alder, kultur, utdannelse og så videre. Men til tross for disse forskjellene finner vi bare tre hovedgrupper:

«Naturlig» eller «verdslig» menneske, «åndelig» eller «åndsfylt» menneske, og det «kjødelige» mennesket.

Disse tre gruppene er beskrevet i 1 Korinterne 2:14-16 og 3:1-4. Nå skal vi bare nevn det naturlige mennesket i forbifarten; det lever i verden og har ennå ikke noe forhold til Gud. Menighetens medlemmer tilhører de to andre gruppene, og et raskt blikk på hver beskrivelse viser hvor problemet stort sett ligger. Spørsmålet er: Hvilken gruppe tilhører jeg? En kort undersøkelse burde hjelpe oss med diagnosen – husk at vi vil se på vårt eget liv, ikke andres liv! Hva slags person er du?

Naturlige: Har ikke noe forhold til Gud. De «tar … ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem» (1 Korinterne 2:14).

Åndelige: Har et sunt og ekte forhold til Gud. Når vi er åndelige, har vi «Kristi sinn [ånd]» (1 Korinterne 2:16).

Kjødelige: Har et falskt eller splittet forhold til Gud. «Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus» (1 Korinterne 3:1).

På dag 5 ser vi på: Hva er forskjellen på en åndelig og en kjødelig kristen?

Be Guds ord
Den Hellige Ånd styrer våre tanker
«De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til» (Romerne 8:5).

Far, vi vet at vi enten er under påvirkning av vårt kjøtt eller av Den Hellige Ånd. Gjør oss til åndelige kristne og rett tankene våre mot Åndens ting!

Vi er ikke lenger prisgitt våre lyster
«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod» (Galaterne 5:16).

Herre, takk for at Den Hellige Ånd bryter syndens kraft i vårt liv. La Åndens frukt vokse i vårt hjerte! Vi takker deg for dette store løftet.

Ånden frir oss fra fordømmelse
«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov» (Romerne 8:1-2).

Far, det er en stor velsignelse å vite at syndens slaveri blir brutt når vi lever i Den Hellige Ånd. Takk for at Kristus tok vår skyld på seg og satte oss fri fra synd og død.

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: Lord, I Want to Be a Christian (#319); Power in the Blood (#294); Showers of Blessing (#195); Leaning on the Everlasting Arms (#469). Andre sanger: I Have Decided to Follow Jesus; Shine, Jesus, Shine.

Vekkelse er målet

DAG 5 – ÅNDELIG ELLER KJØDELIG: HVA ER FORSKJELLEN?
«Men vi har Kristi sinn» (1 Korinterne 2:16).

Vår forbindelse med himmelen
Før vi definerer åndelige og kjødelige kristne må vi huske at vi ikke snakker om «syndere» og «ikke-syndere» Alle mennesker, både åndelige og kjødelige, er syndere og trenger en frelser. Vår rettferdighet kommer bare fra ham. Nei, kriteriet for å tilhøre den ene eller den andre gruppen er vårt personlige forhold til Den Hellige Ånd. Gud har bestemt at vi ikke kan bryte forholdet til Den Hellige Ånd uten å skade forbindelsen til himmelen (Matteus 12:32). Ellen White forklarer: «Men de som forkaster Den Hellige Ånds gjerning, stiller seg der hvor anger og tro ikke kan nå dem. Det er ved Ånden Gud virker på hjertet» (Alfa og Omega, bind 4, side 275-276 [DA 322]).

Og det er verdt å gjenta det: Den eneste jeg burde evaluere som åndelig eller kjødelig, er meg selv. Gud kan arbeide i andre hjerter og trenger ikke meg til å sette etiketter på trosfeller. Og heldigvis, hvis jeg blir skuffet over det han avslører i mitt hjerte, kan han forandre meg fra og med i dag.

Det åndelige menighetsmedlemmet
Det åndelige mennesket er en virkelig omvendt kristen. Selv om han er født som synder, blir han kalt «åndelig» fordi han har et levende og voksende forhold til Den Hellige Ånd. Paulus skriver: «Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herrens sinn så han kan gi ham råd? Men vi har Kristi sinn! [ånd]» (1 Korinterne 2:15-16).

Jesus er sentrum for det åndelige menneskets liv og hersker i hans hjerte og bestemmer hans prioriteringer. Den åndelige personen har forpliktet seg helt på Jesus og ber kontinuerlig om Den Hellige Ånd (Lukas 11:13). I sammenheng med Laodikea kan den åndelige personen kalles «varm» (Åpenbaringen 3:15). I lignelsen om de ti jomfruene kunne han kalles «klok» (Matteus 25:2-4). Den åndelige personen opplever et rikere liv (Johannes 10:10) og er fylt med «hele Guds fylde» (Efeserne 3:19). Han gleder seg over at han er «frelst ved tro» (Efeserne 2:8) Selv om det åndelige menneske møter tilbakeslag og fristelser, har det blikket rettet mot Jesus.

Det kjødelige menighetsmedlemmet
En kjødelig person kan ha et falskt eller splittet forhold til Gud. Han kan i det stille være likegyldig med Den Hellige Ånd eller til og med åpent opprørsk. Dette er hva Paulus har å si: «Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? Når én sier: ‘Jeg holder meg til Paulus’ og en annen: ‘Jeg til Apollos’, er dere ikke da som alle andre mennesker?» (1 Korinterne 3:1-4).

Her konkluderer vi med at den avgjørende faktoren må være forholdet til Den Hellige Ånd. Kjødelig beskriver en som lever etter kjøttet; det vil si i vanlig menneskelig kraft, ikke ved Den Hellige Ånd. Og den største tragedien er at han ikke har valgt å ta imot det evige liv (Romerne 8:9).

Paulus henvendte seg til de kjødelige som «brødre», noe som viser at de var menighetsmedlemmer. Han kunne ikke kalle dem «åndelige» fordi de ikke var tilstrekkelig fylt med Den Hellige Ånd. De hadde ikke vokst i troen slik de skulle. Det er mulig å være menighetsmedlem i mange år og fremdeles være en kjødelig kristen. Det er mulig å ha bibelkunnskap og likevel ikke modnes åndelig. Mange kjødelige kristne føler misnøye, skuffelse eller mangel på formål i sitt åndelige liv. Noen er apatiske og sier: «Vi er bare syndere. Vi kan ikke gjøre noe med det».

Andre kjødelige kristne er entusiastiske og aktive, kanskje stolte av sine viktige posisjoner i menigheten.

Men Jesus sier: «Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’» (Matteus 7:22-23). Hva var problemet? De hadde ikke noe personlig forhold til Jesus og ingen levende forbindelse med Den Hellige Ånd.

Hvis du oppdager at du for tiden er en kjødelig kristen, så mist ikke motet! Du har muligheten til et nytt liv som starter her og nå. Mange kjødelige kristne er i denne tilstanden uten å vite det, og du ber kanskje allerede om en dypere trosopplevelse. Jesus vil at «deres glede kan bli fullkommen» (Johannes 15:11), og han innbyr deg til å hvile i det sikre håpet om evig liv.

Be Guds ord
Vi er fortsatt kjødelige, men det er håp
«Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis?» (1 Korinterne 3:1–3).

Kjære Herre, takk for at du tar med ordet «ennå» i denne teksten, for det minner oss om at vi ikke behøver å bli værende i denne situasjonen.

Vi vil at du skal forvandle oss i dag. Takk for at misunnelse, strid og splittelse blir leget når vi lever i Den Hellige Ånd.

Ber vi med kjødelige motiver?
«Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser» (Jakob 4:2-3).

Far, vi lever i åndelig fattigdom fordi vi ikke ber, eller vi spør med selviske, menneskelige motiver. Forvandle bønnene våre og veiled oss ved Den Hellige Ånd!

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: Amazing Grace (#108); Blessed Assurance (#462); Whiter Than Snow (#318); Redeemed (#337); The Savior is Waiting (#289). Andre sanger: Change My Heart, O God; Unto Thee, O Lord; I’ve Been Redeemed.

Vekkelse er målet

DAG 6 – GUDS LØSNING PÅ VÅR KAMP
«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det» (Lukas 9:23-24).

To hemmeligheter bak varig vekkelse
Jesus tilbyr en løsning for kjødelige kristne som ønsker å bli åndelige kristne. Han sier: «Bli i meg, så blir jeg i dere» (Johannes 15:4). Med andre ord «Bli i meg» Men hvordan?

Ellen White sier at det å bli i Kristus betyr –

 1. «stadig å ta imot hans Ånd» og
 2. et liv i uforbeholden overgivelse til hans tjeneste» (Alfa og Omega, bind 5, side 228 [DA 676])

Denne todelte løsningen som Gud har gitt, fører ikke bare til vekkelse, men også til et godt kristenliv. Hvorfor? Jesus sa: «Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen» (Johannes 15:11). Ved å ta disse to trinnene opplever vi at «Kristus er blant dere», eller hans nærvær i hverdagen, og det betyr at vi har del i håpet om hans herlighet (Kolosserne 1:27).

Det avgjørende poenget: Vi ber daglig om og mottar ved tro utgytelsen av Den Hellige Ånd, og vi overgir daglig alt vi har og er til Gud. Han sørger for gleden.

På dag 1 snakket vi om hvor viktig det er å be om Den Hellige Ånd, og på dag 3 studerte vi vårt behov for overgivelse. I dag tar vi en ny titt på disse to trinnene – med et spesielt fokus på vårt behov for å be og overgi oss hver dag.

Hvorfor bør vi hver dag be om Den Hellige Ånd?
For mange år siden leste jeg historien om en gangster som tok imot Kristus. Han bekjente helhjertet både mened, tyveri og andre forbrytelser, og som et resultat opplevde han at Gud grep inn. Gud ga ham et helt nytt liv.

Dette gjorde inntrykk på meg. Jeg sa til meg selv: Jeg har det bra på de fleste måter, men jeg har ikke slike opplevelser. Så jeg ba:

«Herre, jeg vil også bekjenne alle mine kjente synder og syndene du ennå ikke har vist meg. I tillegg vil jeg stå opp en time tidligere hver dag for å be og lese i Bibelen. Jeg vil gjerne se om du også vil gripe inn i livet mitt.»

Takk Gud, han grep inn i livet mitt. Ikke fordi jeg fortjente noe ved å stå opp tidlig, men fordi jeg hver dag stilte meg der Den Hellige Ånd kunne nå meg. Hvis en ny dåp av Den Hellige Ånd var en daglig nødvendighet for Jesus her på jorden, hvor mye mer trenger ikke vi denne kraften? Paulus skriver om det indre menneske som blir «fornyet dag for dag», og han ber om at Gud må «gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd» (2 Korinterne 4:16 og Efeserne 3:16). Og Ellen White gir dette håpet: «Herren er mer villig til å gi Den Hellige Ånd til dem som tjener ham, enn foreldre er til å gi sine barn gaver. Enhver arbeider bør daglig trygle Gud om Åndens dåp» (Alfa og Omega, bind 6, side 39 [AA 50]). Vårt «indre menneske» trenger daglig omsorg.

Hvorfor bør vi overgi oss til Jesus hver dag?
Jesus forsøkte å forklare disiplene at disippelskapet koster noe da han sa: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» (Lukas 9:23). Å fornekte seg selv betyr å gi Jesus kontroll over ens liv hver dag. Paulus forklarer det slik: «Jeg dør hver dag» (1 Korinterne 15:31).

Som mennesker liker vi ikke å overgi oss og glemmer at «når jeg er svak, da er jeg sterk» (2 Korinterne 12:10). Vi får fysisk liv ved fødselen, men vi spiser likevel hver dag for å ta vare på helsen. Vi mottar åndelig liv når vi blir født på ny, men vi trenger fortsatt daglig åndelig føde, ellers dør vi. Vi kan ikke fortære måltidene på forhånd, og vi kan heller ikke overgi oss til Kristus for morgendagen. Ellen White skriver: «Uansett hvor fullstendig vi kan ha helliget oss da vi ble omvendt, vil det ikke være til noen nytte om vi ikke fornyer den daglig» (Our Father Cares, side 144).

Hvordan komme i gang
Den beste måten – og den eneste måten – å motta Den Hellige Ånd daglig og overgi seg til Jesus på er gjennom daglig andakt. Med mindre vi velger Gud hver dag, er våre løfter og gode intensjoner som «tråder av sand» (Veien til Kristus, side 47). Vil du i dag forplikte deg til å dele den beste delen av dagen med ham? «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg!» (Matteus 6:33).

Be Guds ord
Bli i det beste forholdet som finnes!
«Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. … Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det» (Johannes 15:4, 7).

Herre, takk for at du øker vår tillit når vi overgir oss til deg daglig. Led oss til å kjenne Den Hellige Ånd bedre! La dine ønsker bli våre ønsker!

Leve i det beste forholdet hver dag
«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» (Lukas 9:23).

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg» (Matteus 6:33).

Kjære Herre, lær oss å sette deg først i alt! Vis oss hvordan vi kan begynne hver dag med deg!

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: I Need Thee Every Hour (#483); Day by Day (#532); Abide With Me (#50); Turn Your Eyes Upon Jesus (#290); Moment by Moment (#507). Andre sanger: Open Our Eyes, Lord; Seek Ye First.

Vekkelse er målet

DAG 7 – BE GUDS LØFTER
Jesu løfte er: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere» (Matteus 7:7).

Umulige seire blir mulige
Jesus satte oss fri «så vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om» (Galaterne 3:14). Men hvordan bygger vi tro på det han har lovet? Hvordan skal vi be slik at vi er sikre på å bli fylt med Den Hellige Ånd? Hvordan fører et hjerte som er født på ny til kristen modenhet i det virkelige liv?

I mange år hadde jeg kjent til en andaktspraksis som ble kalt «å be med løfter», men i lang tid praktiserte jeg det ikke. Da jeg oppdaget velsignelsene ved å be Guds løfter, ville jeg dele det med andre. For flere år siden skrev jeg boken Steps to Personal Revival, som har et kapittel om hvordan det å be Skriften er nøkkelen til en praktisk kristen erfaring. Noen lesere sendte disse vitnesbyrdene: «Jeg trodde aldri jeg skulle finne slik ny kunnskap om bønn – å be ut fra Guds løfter, som du forklarte. I mellomtiden har Gud gitt meg seire i livet som jeg aldri trodde var mulig.»

«Siden jeg lærte å be med løfter, har livet mitt blitt forvandlet. … Min kone har sett en fullstendig forandring hos meg. Jeg er også overrasket over meg selv.»

Prøv det selv!
Hva betyr det å be med løfter? Vi velger et bibelsk løfte eller en befaling og ber disse ordene tilbake til Gud. Vi stoler på at han vil gjøre det han lovet. Vi lar ham lede våre bønner og snakke til oss gjennom sitt ord.

Og hvis vi føler tvil – som alle gjør noen ganger – peker vi på løftene og krever dem som Guds egen garanti. Når vi fyller hjertet og bønnelivet med Skriften, blir vår tro styrket, og vi blir kjent med Guds sinn som aldri før. Ellen White skriver: «Å slette løftene fra Guds ord ville være som å fjerne solen fra himmelen. … Gud har gitt oss løftene i sitt ord for at vi skal tro på ham. I disse løftene trekker han til side forhenget som skiller oss fra evigheten» (Livet sammen med Gud, 30. november [ML 338]).

Bibelen gir klar veiledning for vårt bønneliv. Først blir vi bedt om å komme med våre ønsker i Jesu navn: «Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre de» (Johannes 14:14). Gud gir også et generelt løfte om at han svarer bønner som er etter hans vilje: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje» (1 Johannes 5:14-15). Gud åpenbarer sin vilje i Bibelens befalinger og løfter, og vi kan stole på at han gjør det han har lovet. Vers 15 fortsetter: «Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.»

Hva vil det si? Når vi ber om noe som vi vet er i samsvar med Guds vilje, svarer han allerede i samme øyeblikk. Vi ser kanskje ikke synlige resultater ennå. Og vanligvis kjenner vi det ikke på oss. Men våre bønner blir besvart av tro, ikke av våre følelser. Følelsene kommer senere, men foreløpig stoler vi på løftet.

For eksempel har jeg lært noe når jeg ber med mennesker som er avhengige av alkohol og nikotin. I det øyeblikket de ber om utfrielse, legger de kanskje ikke merke til noe. De må ta imot utfrielsen i tro. Men kanskje noen timer senere merker de kanskje at de ikke har det gamle suget etter alkohol eller tobakk. I det øyeblikket har de fått den praktiske utfrielsen som de ba om i bønnen.

Ellen White har også noe om å be med løfter: «[Gud] ser gjerne at de stiller de aller største forventninger til ham, slik at de kan herliggjøre hans navn. De kan forvente store ting hvis de stoler på hans løfter» (Alfa og Omega, bind 5, side 219 [DA 668]). «Be intenst og tryglende om Den Hellige Ånd. Gud står bak hvert eneste løfte han har gitt. Hold Bibelen i hendene og si: Jeg har gjort det du bød meg. Nå påberoper jeg meg ditt løfte: ‘Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere’ (Matteus 7:7)» (Ord som lever (2006), side 97 [COL 147]).

Jesus lover: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det» (Markus 11:24). Ber du løftene hans hver dag? Når vi ber i hans navn og etter hans vilje, settes hele himmelen i bevegelse.

Be Guds ord
Gud venter på å få gi oss Den Hellige Ånd
«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:13).

«Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort» (Johannes 7:39).

«Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham» (Apostlenes gjerninger 5:32).

Far, vi leser at du vil gi Den Hellige Ånd til dem som ber deg, til dem som tror på deg og til dem som adlyder deg. Det er dette vi vil. Gjør dette i vårt liv, for vi kan ikke gjøre det selv. Takk for at du øser ut din kjærlighet i vårt hjerte.

Han oppfordrer oss til å bli fylt med Ånden
«Bli fylt med Ånden» eller «la deg kontinuerlig og gjentatte ganger fylles med Ånden» (Efeserne 5:18, omskrivning).

Kjære Far, lær oss å be kontinuerlig og gjentatte ganger om at Den Hellige Ånd må bli utøst! Vi ønsker ikke å være uten Ånden slik som de tåpelige jomfruene. Fyll oss med visdommen i ditt ord!

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som smedlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: Standing on the Promises (#518); Wonderful Words of Life (#286); Give Me the Bible (#272); Great Is Thy Faithfulness (#100). Andre sanger: Ancient Words; Salmene 19 Song.

Vekkelse er målet

DAG 8 – LYDIGHET GJENNOM JESUS
«Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinterne 5:17).

Troens trinn
Husker du da Jesus utførte sitt første mirakel under bryllupet i Kana? Maria, Jesu mor, sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre» (Johannes 2:5). Da hun sa dette, bygget Maria tjenernes tillit til Jesus. Da han ba dem fylle vannkrukkene, gjorde de akkurat slik han ba. Da sa Jesus: «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren» (vers 8). Igjen gjorde de som han sa, selv om det virket rart – og snart skjønte de at de hadde vært vitne til et mirakel. Ta en titt på de enkelte trinnene igjen:

 1. Med sin instruks bygget Maria opp tjenernes tillit til Jesus.
 2. Tjenerne uttrykte sin tillit og velvilje ved å gjøre akkurat det Jesus ba om. De tok med andre ord de innledende skrittene som gjorde miraklet mulig.
 3. Da utførte Jesus miraklet.

Tjenerne gjorde ingenting for å gjøre vannet til vin – men ville miraklet ha skjedd uten deres innledende skritt? Slik er det med troens lydighet: Vi velger å stole på Jesus, stille vår vilje til hans disposisjon og ta skritt i tro og lydighet. Men Jesus – og bare Jesus – utfører miraklene.

Slik skjer det
Apostelen Paulus forklarer at et mysterium er åpenbart i oss med et bestemt formål – å skape troens lydighet (se Romerne 16:25-27). Hva er dette mysteriet? Ifølge Kolosserne 1:27 er det «Kristus blant dere» Og hva er resultatet når troens lydighet oppnås i Kristus? «Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinterne 5:17). Vi har fått et nytt liv i og med at Kristus lever og handler i oss. Vi er nye skapninger.

Når vi har «Kristus blant oss», endres vår holdning til hans bud. «Hans bud er ikke tunge» (1 Johannes 5:3). «For mitt åk er godt,» sa Jesus (Matteus 11:30). «Jeg fryder meg over dine bud, som jeg elsker» fordi de er «bedre for meg enn mengder av gull og sølv» og «bedre enn honning i munnen» (Salmene 119:47, 72, 103). «Stor fred har de som elsker din lov» (Salmene 119:165) Troens lydighet er en god ting fordi Gud i sin kjærlighet har gitt oss de aller beste reglene.

Og mens lydighet er viktig, fortjener den aldri vår frelse, og den skjer aldri av vår egen godhet. Ellen White sier: «Den som forsøker å nå himmelen ved det han selv kan gjøre for å holde loven, forsøker det umulige. Mennesket kan ikke bli frelst uten lydighet, men gjerningene må ikke skje i egen kraft. Kristus må være virksom i det, så det både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Faith and Works, side 94). Tre punkter er verdt å fremheve:

 1. Det er umulig å nå himmelen ved mine egne gjerninger. Det er nytteløst å prøve å fortjene noe hos Gud.
 2. Men lydighet er en uunnværlig del av livet med Gud siden Jesu etterfølgere er kalt til å leve i tråd med hans vilje.
 3. Lydigheten skal ikke være vårt eget verk, men et mirakel som Kristus utfører i oss.

Hvilken rolle spiller vi?
Nok en gang kan vi ikke gjøre noe for å frelse oss selv, men Gud respekterer menneskets frie vilje og lar oss velge.

Ifølge Ellen White «vil Herren at guddommelig kraft skal samarbeide med menneskelig innsats» (Ye Shall Receive Power, side 10). Hva vil det si?

 1. Vi viser tillit. Vi velger å utvikle vår tillit til Jesus som gjør så vi både «vil og gjør» (Filipperne 2:13). Han skaper en villighet i oss og viser oss hva vi skal gjøre.
 2. Vi tar en beslutning. Vi må velge å gjøre Guds vilje. Siden han har full forståelse for vår individualitet og vilje, vil han bare gripe inn hvis vi tar avgjørelsen. Han venter på den.
 3. Vi tar innledende skritt. Vi gir uttrykk for vår beslutning gjennom lydige trinn, som kan være store eller små.
 4. Gud alene utfører det avgjørende frelsesverket.

Og husk, selv vår del – å vise tillit, ta beslutningen og foreta innledende skritt – gjøres bare i Guds styrke når Jesus bor i oss ved Den Hellige Ånd. Dette gjør lydighet til en glede.

Be Guds ord
Lydighet gjør at vi kan oppleve Guds kjærlighet fullt ut
«Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham» (Johannes 14:21).

Far, takk for at du viser oss hvordan vi kan få et best mulig liv. Tilgi oss når vi avviser din lov og din kjærlighet! Lær oss å stole helt og fullt på deg og overgi hele hjertet til deg!

Gud gleder seg når vi ber om lydige hjerter
«Så gi din tjener et lydig hjerte. … Det behaget Herren. … Jeg vil gjøre etter dine ord» (1 Kongebok 3:9-10, 12, fritt etter den tyske Luther-versjonen).

Herre, gi oss lydige hjerter! Gi oss full tillit til din ledelse og dine prinsipper, også når vi ikke forstår! Lær oss å se at lydighet gjennom Den Hellige Ånds kraft ikke er en byrde, men en fryd!

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: Trust and Obey (#590); Live Out Thy Life Within Me (#316); I’ll Go Where You Want Me to Go (#573); He Leadeth Me (#537); O Master, Let Me Walk With Thee (#574).

Vekkelse er målet

DAG 9 – ARBEIDER JEG FOR GUD – ELLER ARBEIDER HAN GJENNOM MEG?
«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg» (Galaterne 2:20).

Skapt for gode gjerninger
Zsolt, en teologistudent fra Østerrike, var nedfor. Han hadde blitt invitert til å evangelisere i Kenya, men bare 30 gjester møtte opp hver kveld den første uken. Han hadde håpet på mange flere. Frustrert låste han seg inne på rommet sitt og ba i fire timer. Han la frem all sin fortvilelse for Gud og overga seg med hele sitt vesen og ventet. Han var sikker på at Gud hadde hørt ham, selv om han fremdeles var plaget av frykt og tvil. Så kom kveldens møte: 600 mennesker kom. Senere hadde han 700, og så 1000. Til slutt ble 39 døpt ved Guds nåde.

Hver gang vi prøver å gjøre store ting for Gud, står vi overfor et viktig spørsmål: Arbeider jeg for Gud med mine menneskelige evner? Eller arbeider Gud gjennom meg med sine guddommelige evner?

Bibelen tar opp mysteriet med at en sterk Gud arbeider gjennom svake mennesker. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Efeserne 2:10). Dette verset taler om to «verk». For det første har Gud skapt oss i Kristus Jesus. Dette er det nye livet han har gitt oss i Kristus. Så gjør Gud et nytt arbeid i oss: de «gode gjerningene» som han allerede har lagt ferdige til at vi kan gjøre dem. Hvordan skal vi leve slik at Gud kan gjøre disse gjerningene gjennom oss?

 1. Leve i Den Hellige Ånd: «De kan ikke innse hva Gud kan gjøre gjennom dem før de mottar Ånden,» (Ye Shall Receive Power, side 286).
 2. Leve i full overgivelse til Kristus: «De som gir seg selv helt til Herren, vil bli ledet av Guds hånd. … Etter hvert som de lærer å verdsette det Gud i sin visdom gir av kunnskap, får de seg betrodd et hellig kall…» (Alfa og Omega, bind 6, side 195 [AA 283,284].)

Ved å fullføre oppgavene Gud har forberedt for oss, vokser vi i tro, og våre åndelige og mentale evner utvikles. Selv våre feil inneholder verdifulle lærdommer, for vi lærer at ingen menneskelig innsats kan bære frukt uten Gud i sentrum. «Det vil være forgjeves å forkynne Ordet uten Den Hellige Ånds stadige nærvær og hjelp» (Alfa og Omega, bind 4, side 114-115 [DA 671]).

Ikke ved makt og ikke ved kraft
Og akkurat som forkynnere må få kraft fra Guds Ånd, slik er det med forfattere av åndelig stoff: «Hvis Guds frelse er med den som skriver for bladet, vil leseren føle den samme ånden. … Men når en tekst er skrevet når forfatteren ikke lever helt til Guds ære og ikke er helt overgitt til ham, merker englene denne mangelen og blir lei seg. De vender seg bort og legger ikke leseren det på sinne fordi Gud og hans Ånd ikke er i det. Ordene er gode, men det mangler Guds Ånds varme innflytelse» (EGW Letters and Manuscripts, bind 1, side 532).

Dette prinsippet gjelder alle oppgaver, enten det er tjeneste, undervisning, ledelse av et misjonsprosjekt, barneoppdragelse eller noe annet. «Det er ikke kraften som kommer fra mennesket som gjør at arbeidet lykkes, det er kraften fra de himmelske vesener som arbeider med den mennesket som fullfører arbeidet» (Christian Service, side 260).

Selv mennesket Jesus fra Nasaret var daglig avhengig av sin kontakt med himmelen. Han spurte disiplene: «Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger» (Johannes 14:10). Eller la oss se på Paulus: Hvordan kunne ett menneske utføre et så utrolig stort misjonsarbeid? Han sa: «Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg» (Galaterne 2:19-20). Paulus ga avkall på sin selvstendighet og lot Kristus lede hans liv. Han forklarte: «Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom meg for å lede folkeslagene til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning, ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft» (Romerne 15:18-19). Nøkkelen er å være i Kristus.

Gud vil gjøre utrolige ting også i dag. Planene hans strekker seg langt ut over våre evner. Bare med en konstant kontakt med ham i bønn kan vi utføre den oppgaven han har til oss. Han oppfordrer oss: «Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til» (Jeremia 33:3).

Be Guds ord
Menneskelige evner oppnår bare menneskelige resultater
«
Slik ble Moses opplært i all egyptisk visdom, og han var full av kraft i både ord og handling. … Han trodde at hans landsmenn skulle forstå at Gud ville bruke ham til å redde dem, men de skjønte det ikke. … Den samme Moses førte dem ut og gjorde under og tegn» (Apostlenes gjerninger 7:22, 25, 36).

Kjære Far, før oss til overgivelse, som Moses etter årene som gjeter! Vi vet at du også kan utføre tegn og under gjennom oss når vi lever ved Den Hellige Ånds kraft. Gjør oss villige til å gå der du leder!

Takk for din guddommelige kraft.

Vi er skapt i Kristus til gode gjerninger
«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Efeserne 2:10).

Herre, lag oss være redskaper i din hånd til våre naboers frelse og velsignelse! Vi vet at oppfyllelsen av evangeliet avhenger av dette spørsmålet: Arbeider jeg for Gud med mine menneskelige evner, eller arbeider Gud gjennom meg med sine guddommelige evner? Lær oss at vi ikke kan tjene deg på egen hånd! Takk for at du har lovt å arbeide gjennom oss. Velsigne våre henders arbeid!

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: Take My Life and Let It Be (#330); Not I, But Christ (#570); Anywhere With Jesus (#508); Have Thine Own Way, Lord (#567). Andre sanger: Make Me a Servant; In His Time.

Vekkelse er målet

DAG 10 – VI SØKER VEKKELSE SAMMEN
«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sakarja 4:6).

Hva så? Tre trinn til åndelig omstart
Vil du oppleve åndelig fornyelse sammen med menighetsfamilien din? Her er forslag til en plan som har ført til åndelig vekkelse og håp for menigheter i Tyskland, Sveits, England, Tadsjikistan og USA. Vekkelse kan skje hvor som helst, også i verdslige land når folk kontinuerlig overgir seg til Jesus og ber om Den Hellige Ånds velsignelse.

Be om at menigheten, familien eller bønnegruppen din kan få oppleve en åndelig «omstart» i år! Lag en plan, be om innspill fra andre og sett en dato for å begynne! Tilpasse ideene dine etter kulturen, samfunnet og behovene i gruppen din!

Vi vil bare dele eksemplet fra en menighet i Decatur, Alabama, USA: 

 1. Omstart
  Bruk flere uker eller måneder på å be alvorlig om Den Hellige Ånd mens dere studerer Skriften og kanskje en kort andaktsbok!

Som forberedelse til en møteserie begynte medlemmer av Decatur-menigheten å be sammen i kirken i 30 minutter hver sabbatsmorgen. De delte tips i kirkens nyhetsbrev for å fremme bønn, vekkelse og Den Hellige Ånds verk. De holdt også et videoseminar om Den Hellige Ånd på to sabbatskvelder. Etter seminaret delte de ut en kort bok om åndelig vekkelse og ba medlemmene lese den de neste seks ukene. (De valgte boka Steps to Personal Revival. Andre muligheter er Veien til Kristus eller en studieveiledning om vekkelse.) Senere, under Ti dager i bønn, ba de om vekkelse og Den Hellige Ånd, og feiret en Sabbat med bønn og lovprisning. 

 1. Relasjonspleie
  Begynn med forbønn for fem mennesker som ikke har tatt imot evangeliet, kontakt dem så og hold vennskapet ved like på en oppriktig og taktfull måte!
  I løpet av denne tiden kan dere kanskje studere en annen bok om bønn eller vekkelse. Kanskje kan dere studere to og to for økt støtte og dypere forståelse.

I løpet av denne andre fasen begynte medlemmer av Decatur-menigheten å studere boken 40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming i grupper på to. Som et resultat vokste deres glede over å fortelle andre om Jesus. Som antydet i boken begynte medlemmene også å be for fem personer i deres liv som ikke hadde tatt imot Jesus. Deretter tok de kontakt med disse kjenningene eller tidligere medlemmene og holdt kontakten over tid. Dette resulterte i dåp og velsignelser for både de nye medlemmene og dem som hadde bedt for dem.

Tenk på det: Hvis ti menighetsmedlemmer ber for- og holder kontakt med fem personer hver, ville det være 50 personer, og derfra ville det vokse. Ved slutten av de 40 dagene kan du invitere menneskene du ba om til en spesiell besøkssabbat. Be deretter hver av dem om å bli med i en smågruppe (bibelstudium, kokekurs, trening, sosiale aktiviteter, det som måtte passe til personens interesser)! Du kan også innby dem til møteserier. Husk å delta på møtene sammen med vennene dine og hjelpe dem å føle seg velkommen! 

 1. Dele
  Hvert medlem kan innby menneskene de har bedt for til å delta på møteserier, bibelstudier i en smågruppe eller individuelt bibelstudium.
  (Hvis noen av bønnekontaktene dine ikke er klare til bibelstudier, kan du be dem med til en smågruppe med fokus på et interesseområde, for eksempel trening, matlaging, hobbyer eller sosiale aktiviteter.)

Da Decatur-menigheten holdt en møteserie, opplevde medlemmene vekkelse og et dypere forhold til Jesus. Den Hellige Ånd arbeidet med de innbudte gjestene, og ti mennesker overga seg til Jesus og ble døpt (mens fem andre ble med senere). Resultatene vitner om bønnens kraft. (Historien om Decatur er tilpasset etter en artikkel i Southern Tidings.)

Hva kan menigheten din gjøre?
Be sammen og lag en plan for menigheten din i dag! «Hele himmelen er i aktivitet, og Guds engler venter på å få samarbeide med alle som vil utarbeide planer slik at sjeler som Kristus døde for, kan få høre det gode budskapet om frelse. Engler som bistår dem som skal arve frelsen, sier til enhver sann kristen: ’Det er arbeid til deg.’ ’Gå og still dere opp … og la folket få høre hele dette budskapet om livet!’ (Apostlenes gjerninger 5:20)» (Testimonies for the Church, bind 6, side 433-434).

Gud sender deg ut til verden med dette løftet: «Det dere planlegger vil ikke lykkes med hærmakt eller med menneskekraft; nei, min Ånd vil utrette det! Jeg, Herren, den allmektige Gud, lover dette» (Sakarja 4:6, fritt etter den tyske versjonen Hoffnung für Alle).

Be Guds ord
Den Hellige Ånd vil utrette det
«Det dere planlegger vil ikke lykkes med hærmakt eller med menneskekraft; nei, min Ånd vil utrette det! Jeg, Herren, den allmektige Gud, lover dette» (Sakarja 4:6, fritt etter den tyske versjonen Hoffnung für Alle).

Kjære Far, du forteller oss at suksess ikke skyldes menneskelig innsats. Tilgi oss for vår mangel på Den Hellige Ånds kraft! Vekk oss slik at vi ikke er lunke som Laodikea! Vekk oss for vår egen frelses skyld og for våre naboers skyld! Og takk for den evige gleden du har lovt.

Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning:
Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!

Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!

Forslag til sanger: SDA Hymnal: Bringing in the Sheaves (#369); Stand Up, Stand Up for Jesus (#618); I Love to Tell the Story (#457); When We All Get to Heaven (#633). Andre sanger: Pass It On; People Need the Lord; We Are His Hands.