Meny
Lukk

100 dager i bønn

Et globalt bønnemøte med millioner av deltakere.

Generalkonferensen har i lengere tid jobbet med arrangementet 100 dager i bønn, som er satt til perioden 27. mars–4. juli 2020.

100 dager i bønn er en global bønnering som vil søke Gud for spesifikke bønneønsker:

 • Spesifikke begjæringer vedrørende COVID-19-pandemien
 • En dypere omvendelse og vekkelse for misjon
 • For at våre lokale menigheter vil oppleve en større fylde av Den Hellige Ånd
 • For at våre lokale menigheter kan være lys i verden i denne krisetiden

For å delta i bønneringen og motta ukentlige andakter og daglige meldinger, må du gå til websiden som er laget til formålet, og melde deg på. Det er gratis å melde seg på og delta. Da får du se bønneønskene som kommer inn fra hele verden, og du kan også selv melde inn bønneønsker for din egen menighet. Dersom du trenger grafikk til meldinger på sosiale medier, finner du det her.

Når vi ikke lenger har mulighet til å komme til kirken for å være med på bønnemøter, kan vi likevel ta del gjennom digitale plattformer. Jesus hadde noe interessant å si om bønn: «Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» (Matteus 18:19-20). Det skal ikke mere til, men her vil millioner gripe tak i Guds løfter, med felles bønneønsker. Han vil lytte og han vil svare.

I disse vanskelige tider er du invitert til å slutte deg til dette store bønnemøtet sammen med resten av verden.

 

Dag 92 – Bønnefokus – Fredag 26. juni 2020

TAKKERAPPORT:

 • Sør-Asia/Stillehavs-unionen: Vi takker Gud for at mer enn 5.000 bønneforkjempere har meldt seg på og tatt del i 100 dager i bønn. De fleste av disse er unge mennesker. Bønne-nettverk har blitt dannet og ungdommene har vedtatt å opprette en offisiell bønnetjeneste.
 • Planned Giving and Trust Services: Vi takker Gud for SDA medlemmers trofasthet i løpet av pandemien. Siden 11. mars 2020 har trofaste medlemmer startet gaveplanlegging som utgjør et beløp på nesten 10 millioner kroner til støtte for verdensmisjonen.
 • Vi får inn rapporter om hundrevis av dåp som et resultat av 100 dager i bønn. Vi priser Gud for dem som har bedt for alle de evangeliske tiltakene. All ære til Gud!
 • En litteraturevangelist fra Tanzania: Gud har utført et mirakel for meg i løpet av de 100 dagene i bønn. Jeg ba om at Gud ville lede meg i forbindelse med noen jeg kunne gi Bibelstudier til. To dager senere kom ei kvinne som bodde mer enn 7 kilometer borte til hjemmet mitt. «Du solgte noen bøker til meg. Jeg har lest dem og funnet sannheten. Jeg har kommet til deg for å lære mer», sa hun. Vi har fremgang i Bibelstudiene, og denne kvinnen ønsker å gi livet sitt til Jesus. Gud har besvart bønnen min!
 • En ikke-troende ble sittende fast hos en Adventist-familie under nedlukkingen. Denne familien tok del i 100 dager i bønn. Den unge mannen fortalte dem at bønn var spill av tid. Like etter ble han rammet av COVID-19. Han ble fraktet til et annet sted for å gå i karantene. Her opplevde han en hjerte-forvandling, og han oppmuntret de andre til å be slik som Adventistene han tidligere hadde bodd hos. Han og alle de andre i karantene ble mirakuløst helbredet. Han og en annen person ga livet sitt til Gud og ble døpt den 14. juni.

BØNNEØNSKER:

 • Be for Lennox. Han er en 6 år gammel gutt som ikke har noen stabile ligamenter i kroppen. Linsen i øyet har løsnet, så han kan bli helt blind. Han har et forstørret hjerte og mange andre lidelser. Be for alle syke barn rundt om i verden.
 • Be for nord-øst India og andre deler av verden der COVID-19 har en ny oppblomstring.
 • Be for barn i Adventistfamilier som har gått seg vill på veien og er i forvirring og opprør.
 • Be for personer som vurderer å gå inn i full tids misjonstjeneste. Be om klarhet i forhold til deres kall, og at hindringer må ryddes av veien.

 

Dag 93 – Bønnefokus – Sabbaten 27. juni 2020

Jeg vil gå … til min familie

«Men den som ikke sørger for sine egne, og særlig dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.»– 1 Tim 5,8

«Men du må fortsette å være ærlig og oppriktig og fast bestemt på å gjøre din plikt i familien, og få de andre med deg om det er mulig. Du bør ikke spare noen anstrengelser for å overtale dem til å gå sammen med dig på veien til himmelen.»

Det kristne hjem, s. 275

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Vi har alle nære eller fjerne familiemedlemmer som ennå ikke har funnet kjærligheten til Kristus og besluttet å leve trofast for Ham, eller de har gått bort fra Gud. Kanskje noen er ateister eller har andre grunner for sine beslutninger. Eller kanskje har de aldri hatt kjangsen til fullt ut å høre, forstå eller se evangeliet i ord og handling.

Du har et ansvar for å gjøre alt som står i din makt til å varsomt, vennlig, og med mye visdom og kjærlighet nå ut til disse familiemedlemmene, vise dem at du bryr deg, og i rett tid peke på Jesu sannhet og kjærlighet.

Vil du fromt gjøre dette viktige forbønns-arbeidet og vitne til dine ikketroende/ikke-adventist/frafalte familiemedlemmer? Vil du forplikte deg til å bli mer viet til arbeidet med å nå dem?

TAKKERAPPORT:

 • GCs Familiekontor: Under verdens COVID-19 hadde ekteskap og familiebønnedagen utallige grupper rundt om i verden som ba hele natten for at Gud skulle reparere deres ekteskap og familieforhold. Mange ekteskap ble helbredet og freden ble gjenopprettet i mange hjem hvor det hadde vært krangel, gnisninger, frykt og depresjon.
 • Nancy M.: Gud helbredet min datters familie fra COVID-19 i løpet av denne perioden med 100 dager i bønn, og styrket også båndene i mine familierelasjoner.
 • Nelda M.: Sabbaten den 13. juni, hadde vi vår første gudstjeneste etter at vi hadde åpnet opp igjen. Under åpningssangen, «Ikke glem sabbaten», gråt de fleste av oss av glede. Vi fikk også uventet besøk av en fra vår nabogate som deltok. Han sa han forstod fullt ut Guds Ord etter å ha lyttet på «Hope Radio». Og han er villig til å akseptere Jesus som sin personlige Frelser. Pris Gud!
 • Hopewell M.: Under de 100 dagene i bønn har mer enn 20.000 i Zimbabwe blitt nådd gjennom mobiltelefon og nettbasert evangelisering. Mange venter nå på dåp.
 • En kirkeleder: Under nedstengingen var menigheten vår trofast og betalte inn 143% av den budsjetterte tienden.

BØNNEØNSKER:

 • Be for din nære og fjerne familie. Be for deres frelse og for muligheten til å dele din tro, Guds Ord og Kristi kjærlighet med dem.
 • Be for alle adventistkringkastere som ubøyelig kringkaster evangeliet rundt om i verden. Be om en stor høst.
 • Be for bedriftseiere som må ta vanskelige beslutninger som påvirker livene til deres ansatte under denne pandemien.
 • Be for Matthew, en mann som kjemper med avhengighet, hjemløshet, og andre lenker som hindrer ham fra å ta seget oppover mot Jesus. Be for et gjennombrudd for ham og for alle andre som er i slaveri under Satan.

Dag 94 – Bønnefokus – Søndag 28. juni 2020

Jeg vil gå… til mine naboer

“Det andre er dette: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.” – Markus 12, 31

«Det første ansvar som hviler på alle kristne, er å sørge for harmoni i familien. Deretter skal den samme ånd bre seg til naboer og omgangskrets, nært og fjernt. Alle som har mottatt lys fra Gud, må la det skinne videre med klare stråler. Alle ord og handlinger skal være krydret med Guds kjærlighet, som duft av liv til liv.» – Det kristne hjem, s. 29

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Jesus er klar over din innflytelses-sfære. Han kjenner hver person som du kommer i kontakt med. Våre naboer er likeså mye en misjonsmark som folk i fjerne land. Vi har privilegiet å ha kontakt og være et lys for dem. Men dette må gå videre enn et vennlig smil og tilfeldig småsnakk. Hvordan skal de få høre sannheten hvis ikke noen deler den med dem?

Vil du be om muligheter til å bygge vennskap med naboer i den hensikt å vitne til dem om Jesus kjærlighet? Hvis du ikke kjenner naboene dine, er du villig til å tre ut av komfortsonen og introdusere deg selv? Er du villig til å tre helhjertet inn i naboskap-evangelisme?

TAKKERAPPORT:

 • Jon R.: Pandemien har ført de tre kirkene i vårt område sammen. Vi ber sammen hver dag via internett under de 100 dagene i bønn. Vi priser Gud for at vi er mer forenet i hjerte og misjon enn noen gang tidligere!
 • Jackie N.: Jeg priser Gud! Vi var mer enn 20 familiemedlemmer i samme hus under nedlukkingen, men jeg kan vitne om at vi aldri sultet eller var syke!
 • Aldo N.: I løpet av de 100 dagene i bønn lærte jeg å be med ydmykhet. Som et resultat velsignet Gud oss. Min kone, som var ufruktbar, er nå gravid!
 • J.: Moren min og jeg ba hver dag kl. 05.00 og 12.00 for at min 88 år gamle far og min søster skulle forsones. Pris Gud – de to besøkte hverandre og forsoning har funnet sted!
 • Gloria: Jeg fikk vitnet for nabolaget mitt ved å dele flyere med dem om Guds helseprinsipper. Gud hjalp meg å gå ut av min komfortsone og nå har jeg kontakt med flere i nabolaget!

BØNNEØNSKER:

 • Be for naboene dine og nabolaget. Be om guddommelige sammentreff slik at du kan komme i kontakt med, hjelpe og knytte vennskap med dine naboer slik at Jesu lys kan stråle inn i deres liv.
 • Be for ReNewed Hope Food Pantry i Overland Park, Kansas. De deler mat, oppmuntringer og håp med rundt 600 familier (2.500 til 3.000 personer) hver uke og har delt ut over 2.000 Bibelstudier og «Veien til Kristus» på engelsk og spansk. Be for alle matbanker og samfunnsprosjekter i regi av kirken verden over.
 • Be for alle som er engasjert i nettbasert evangelisme gjennom sosiale media, video, app’er og Bibelstudie-websider. Be om en rik høst!
 • Be for ekteskap som er på randen av skilsmisse. Be om at Gud må helbrede forhold. Be om tilgivelse, og at en Kristuslik kjærlighet må vekkes.

Dag 95 – Bønnefokus – Mandag 29. juni 2020

Jeg vil gå … til mine venner

«Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.»
– Johannes 15, 13

«Ethvert menighetsmedlem bør føle det som sin særskilte plikt å arbeide for dem som bor i de nærmeste omgivelsene. Overvei hvordan du best kan hjelpe dem som ikke har noen som helst interesse for religiøse spørsmål. Når du besøker venner og naboer, så vis interesse for deres åndelige så vel som for deres timelige velferd. Fremhold’ Kristus som en Frelser som tilgir synd. Innby naboene til ditt hjem og les for dem fra den dyrebare bibel og fra bøker som forklarer dens sannheter. I forbindelse med enkle sanger og inderlige bønner vil dette røre deres hjerter. La menighetsmedlemmene lære seg til å gjøre dette arbeid. Dette er av like stor betydning som å frelse formørkede sjeler i fremmede land. Når noen føler en byrde for sjeler langt borte, bør også de mange her hjemme få lov å føle byrden for dyrebare sjeler i deres nærhet og arbeide likså flittig for å frelse dem.» – Veiledning for menigheten, bind 2, s. 409-410

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Jesus anser deg og meg som sine venner. For en vidunderlig tanke! Han var villig til å gi sitt liv for vår frelse, og han gjorde det selv om vår aksept for denne gaven ikke var gitt.

Har du en venn som ennå ikke kjenner Jesus? Eller kanskje du har vært redd for å fortelle om Jesus av frykt for å miste ditt vennskap?

Hvis Jesus var villig til å gi sitt liv, ja, alt Han er, for å frelse sine venner, skulle ikke vi da gjøre alt vi kan for å oppmuntre våre venner til en trofast vandring med Jesus?

Spør Gud i bønn om hvordan du best kan bringe evangeliet ut til dine venner. Be Ham om å gi deg muligheter til å dele troen din, Jesu kjærlighet, og hvordan også de kan erfare Guds frelsende nåde!

TAKKERAPPORTER:

 • Anonymous: Koronaviruspandemien har åpnet våre øyne for Jesu nære komme. Vi takker Gud for de 100 dagene i bønn. Vi ber mer nå som en familie. En dag i mai hadde vi en grusom ulykke som skulle ha ført til alvorlig skade, men takket være Guds inngripen kunne vi forlate stedet uten en skramme! Den dagen hadde vi bedt to ganger på vår reise. Gud er trofast!
 • Ruth A.: Jeg ba Gud om å gi meg en mulighet til å vitne for naboen min og Han åpnet en mulighet for at jeg kunne fortelle om Kristus. Han er syk og begynte å tro på Gud!
 • Syd-stillehavsdivisjonens kontor: To spesifikke bønner for Covid-19 pasienter ble besvart på en positiv måte. Begge mennene var i en ekstremt kritisk tilstand og bare et mirakel ville være i stand til å bringe dem tilbake. Begge mennene ble helbredet!
 • Alicia S.: Jeg takker Gud for de 100 dagene i bønn fordi gjennom dem har Han åpenbart for meg alle mine synder som jeg ennå ikke har tilstått. Den ene er selviskhet, som bare fokuserer på mine egne problemer. Å be hver dag for andre har utviklet i meg selv et mer omsorgsfullt og kjærlig hjerte.
 • Lo R.: Jeg har bedt oppriktig for noen å dele Jesus med. Jeg ba at noens om var oppriktig ville spørre meg. I dag besøkte jeg en forretning hvor en kvinne spurte om jeg hadde hefter å dele ut. Jeg sa jeg hadde tonnevis. Jeg ga henne veien til Kristus, fikk telefonnummeret hennes, og håper på kontakt. Dette er første gangen jeg legger meg slik i Guds hender.

BØNNEØNSKER:

 • Be for dine vantro venner. Be om visdom til å dele evangeliet med dem i rett tid.
 • Be for de mentalt syke som føler seg isolert, engstelige og hjelpeløse.
 • Be for en kirke i Toronto, Canada, organisert spesielt for de svaksynte, og er tilrettelagt med bekvemme plasser for gudstjeneste og for vennskapsbygging. Be at denne tjenesten vil vokse og bli kopiert mange steder.
 • Be for alle lokale kirkeledere, pastorer, så vel som konferanser, unioner, divisjoner, og GC administratorer og arbeidere. Be at Gud må gi visdom til å tjene deres felt på beste måte.

Dag 96 – Bønnefokus – Tirsdag 30. juni 2020

Jeg vil gå… til mine kollegaer

“Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!” – Matteus 5, 16

“Utfra lyset Gud har gitt meg, vet jeg at Hans verk i dag er i stort behov av levende representanter for Bibelens sannheter. Dette er ikke en oppgave ordinerte pastorer kan utrette alene. Gud kaller ikke bare på pastorer, men også på leger, sykepleiere, litteratur-evangelister, Bibel-arbeidere, og andre overgitte legfolk med forskjellige talenter som har en kunnskap om sannheten for vår tid. De bør tenke igjennom behovene i byer som ikke har mottatt Guds advarsel. Det burde være 100 troende aktivt engasjert i personlig misjonsarbeid der det nå bare er en. Tiden svinner så fort. Det er mye arbeid som skal gjøres før den sataniske motstanden skal stenge veier. Alle krefter må settes i sving. Mulighetene vi har nå må utnyttes på en klok måte.» – Ministry to the Cities, s. 108

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Hver gang du går på arbeid, trer du inn på din misjonsmark. Gud visste at du skulle være der før du ble født, og hvis du tillater Ham, vil Han arbeide gjennom deg og lede dine kollegaer til korsets fot.

Vil du spørre Jesus om hvem du skal vitne til på arbeidsplassen? Vil du begynne å be for alle dine kollegaer ved navn, og bønnfalle Gud om muligheter til å dele Kristus?

TAKKERAPPORT:

 • Den inter-amerikanske divisjon: I Guetamala tok et menighetsmedlem initiativet til å utarbeide en serie nettbaserte Bibelstudier. Det resulterte i at høyesterettsdommeren i Quetzaltenango ble døpt. Nettbaserte evangelistiske fremstøt i unionen i Vest-Venesuela resulterte i 396 dåp, inkludert pastorer og medlemmer fra andre kirkesamfunn.
 • Vi har mottatt utallige rapporter fra kirker, familier, par og enkeltpersoner som har erfart personlig vekkelse, helbredelse, misjons-muligheter og Guds spesielle velsignelse i løpet av de 100 dagene i bønn. De er for mange til å nevne her.
 • Beverly T.: Vi vil fortsette med å be som gruppe selv etter at de 100 dagene i bønn er over!
 • Marlene M.: Min søster og hennes mann arbeidet om bord på et cruise-skip som sto fast i mange uker. Jeg ba og fastet for henne. Jeg delte skriftsteder med henne i løpet av denne skremmende tiden, og hun lyttet til den nettbaserte møteserien «Håpet vekkes». Hun har bestemt seg for å ta dåp!
 • Lillian K.: Siden de 100 dagene i bønn begynte har jeg tilbrakt tid i bønn i stedet for å spise lunsj på jobb. Som et resultat har jeg opplevd helbredelse, og lunsjpausene har blitt mine spesielle øyeblikk ved Jesu føtter.

BØNNEØNSKER:

 • Be for kollegaer. Be om at ditt liv, ord og handlinger vil være et vitnesbyrd om Jesu nærvær i ditt hjerte. Be Gud om å vise deg hvilke kollegaer som vil være åpne for å lære mer om Gud.
 • Be for misjonsvirksomheter i Adventistkirken. Be om at Gud skal velsigne deres anstrengelser og fremme evangeliet. Be om visdom for deres ledere og arbeidere, og at Gud skal sørge for deres behov i tjenesten.
 • Be for Generalkonferansen i 2021. Be om en stødig og klar retning for SDA-menighetens misjon. Be om at alle valg og utpekelse av lederverv må bli etter Herrens vilje, slik at Hans verk snart kan avsluttes her på jorden og vi kan reise hjem.
 • Be for familier som har blitt adskilt, og enkeltpersoner som sitter fast i fremmede land på grunn av pandemien og nedlukkingen. Be om at de vil være i stand til å bruke denne utfordrende tiden til å skinne for Kristus samme hvor de er.

Dag 97 – Bønnefokus – Onsdag 1. juli 2020

Jeg vil gå … til mine klassekamerater.

«For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, . . .» – Rom 1,16

«Ta religionen med dere inn i skolelivet, inn i internatet, inn i alt det dere gjør.» –

Ung i dag, s. 30

“[Satan] well knows that there is no other class that can do as much good as young men and young women who are consecrated to God. The youth, if right, could sway a mighty influence. Preachers, or laymen advanced in years, cannot have one-half the influence upon the young that the youth, devoted to God, can have upon their associates. They ought to feel that a responsibility rests upon them to do all they can to save their fellow mortals, even at a sacrifice of their pleasure and natural desires. Time, and even means, if required, should be consecrated to God.” – Messages to Young People, p. 204

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Går du på skole? Har du klassekamerater, studentkollegaer som har interesse for eksamen og en god utdannelse? Innser du at det du må ofre – evangeliet – er mye mer verdt enn en eksamen eller utdannelse som denne verden kan tilby? Vet klassekameratene dine at du er en kristen, en Syvende-dags Adventist? Eller kanskje ble du uteksaminert for lenge siden. Har du fortsatt forbindelse eller vennskap med tidligere klassekamerater?

Gud kaller på deg, enten du er student i en kristen eller offentlig sektor, til å være et lys for dine klassekamerater. Enten du har forbindelse med dem på telefon, online (på grunn av pandemien) eller personlig, så reflekter Jesu lys!

Hvis du er en forelder, er du kalt til å vise dine barn hvordan de skal elske slik som Jesus, og hvordan en deler evangeliet.

Vil du velge å bli en misjonær for menneskene på det universitetet du går på, en Jesu ambassadør for dine tidligere/nåværende/fremtidige klassekamerater?

TAKKERAPPORTER:

 • Pris Gud for alle de finansielle miraklene Han har gjort, jobber og støtte til så mange i disse krisetider.
 • Joel B.: Min kone og jeg besøkte våre barn i De Forente Arabiske Emirater. På grunn av pandemien ble vi holdt tilbake der, og vi ble alle smittet av COVID-19. Mange bønner ble bedt for oss. Alle unntatt min kone overlevde. Jeg takker fortsatt Gud for Hans ledelse. Han vet hva som er best for vår familie.
 • A.: 9. Juni våknet jeg opp klokken 2 på natten av at en bevæpnet mann stod i rommet hvor mine barn og jeg sov. Han truet md å drepe mine barn. Vi ble redde, men jeg sa til Ham: «I Jesu navn gå bort!» Gud hørte ropet mitt, mannen gikk uten å skade oss. Gud er trofast!
 • Lindinkosi N.: Om kvelden den 80-ende dagen (om fysisk helbredelse), mistet min bror nesten livet foran våre øyne. Blodtrykket hans var høyt, og hjerterytmen var svært høy. Han skalv, gispet etter luft og tilstanden hans ble verre minutt for minutt. Vi ga ham et fedd hvitløk og en halv teskje med chili oppløst i vann. Vi knelte så ned og ba, og da vi hadde bedt, var blodtrykket hans normalt, han hadde stoppet å skjelve, og hjerterytmen var normal. Vi ble vitne til at Gud utførte et mirakel ved fysisk helbredelse i løpet av ti minutter!
 • Rodel L.: Under nedstengingen tenkte min kone på å organisere en gruppe for å dele ut mat. Vi planla å starte med bare 30 matpakker, men Gud velsignet og mangedoblet matpakkene, som tillot oss å hjelpe nødlidende fra vår egen kirke og samfunn for de kommende månedene. All takk til vår imponerende Gud!

BØNNEØNSKER:

 • Be for skolen din, lærerne og klassekameratene. Be om mot til å stå opp som en Kristen som lever for Jesus. Be om muligheter til å introdusere troen til dine klassekamerater. Hvis du ikke går på skole lenger så be for måter å nå dine tidligere klassekamerater.
 • Be at evangelisk arbeid må finne sted på verdslige universiteter over hele verden. Be at flere Syvende-dags adventiststudenter og lærere tar del i dette arbeidet med å nå verden ved å nå universitetene.
 • Be om en mektig høst av sjeler for det evangeliske arbeidet som er flyttet til nettet på grunn av pandemien.

Be for gravide søstre rundt om i verden som snart skal føde. Be om sikkerhet og beskyttelse fra COVID-19 viruset, og at sunne barn må bli født. Be at disse barna må vokse opp og bli mektige arbeidere for Jesus.

Dag 98 – Bønnefokus – Torsdag 2. juli 2020

Jeg vil gå… til byen min

“Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den!” – Jeremia 29, 7

“Betydningen av å bane vei i de store byene fremholdes stadig for meg. I mange år har Herren tydelig vist meg denne plikten, og samtidig ser det ut til at vi utretter forholdsvis lite i de store bebyggelses-sentra. Hvis vi ikke målrettet tar fatt på dette arbeidet, vil Satan mangfoldiggjøre hindringene slik at det blir vanskelig å overvinne dem. Vi ligger langt bak i forhold til arbeidet som skulle ha vært gjort i disse byene som har blitt neglisjert så lenge. Arbeidet kommer til å bli vanskeligere enn det var for noen år siden. Men hvis vi tar fatt på arbeidet i Herrens navn, vil hindringer brytes ned og vi vil oppleve tydelige seire.»

– Ministry to the Cities, s. 25

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Størstedelen av verden bor i byer. På samme tid som vi bør be Gud om å vise oss når vi skal flytte på landet, skal vi ikke overse arbeidet i byene. Milliarder av mennesker er fanget – uten håp – i avhengighet, bråk, avledninger og byens livsstil.

Be Gud om å gi deg en byrde for arbeidet i byene. Kanskje Han kaller deg til å starte opp et innflytelses-senter, en misjonsrettet virksomhet, slik at du kan nå ut til sjeler i byene verden over? Eller kanskje Han kaller deg og din menighet til å engasjere dere i helhetlig misjonstjeneste til folk i byen deres?

Hvorfor ikke be Gud om å vise deg hvordan du best kan nå ut til menneskene i byen din?

TAKKERAPPORT:

 • Grant L.: For å ta igjen tapt undervisning utvidet regjeringen i Sør-Afrika skoleuken til 6 dager, inkludert lørdager. Ledelsen i Adventistkirken i Sør-Afrika ba om fritak for klassene på sabbaten, og regjeringen innvilget forespørselen. Vi priser Gud for at Han hører bønn!
 • Dalmas O.: Pris den allmektige Gud – Han er trofast og holder ord! Jeg jobber som litteraturevangelist i Kenya. Jeg har erfart Guds velsignelser i løpet av pandemien. Jeg opplevde en økning i salg i mars – som er stabil og vedvarer!
 • Amanda M.: Jeg kommuniserer med amerikanske soldater i krigssoner. Jeg deler 100 dager i bønn med dem, og opplever at Gud virker på deres hjerter og leder dem i deres avgjørelser ute i feltet.
 • Anonym: Så lenge jeg kan huske har faren min vært alkoholiker. Som familie har vi bedt om at Herren vil fri ham ut fra disse lenkene – og Han har gjort det! Min far tar del i de 100 dagene i bønn, og leder ut med entusiasme!
 • Vi har mottatt rapporter fra unge barn som deltar i bønn med iver og holder møter verden over! Pris Gud for at Hans ånd virker gjennom dem!

BØNNEØNSKER:

 • Be for byen din og byene verden over som mer og mer blir som Sodoma og Gomorra. Be Gud om å hjelpe deg, din familie, og menighet, slik at dere kan opprette innflytelses-sentre og forskjellige aktiviteter som kan nå milliarder av mennesker som vandrer i mørke i byene.
 • Be for en helsekostforretning i Latvia som ble åpnet av en ung ingeniør som sluttet jobben sin for å begynne på heltid i virksomhets-evangelisme. Be Gud om å velsigne hans virksomhet, skape gode forbindelse i lokalsamfunnet, og skape sult i mennesker etter den maten som vil føre til evig liv. Be for alle innflytelses-sentre verden over og om at mange flere adventister må starte slike misjonsrettede virksomheter.
 • Be for en jus-bar i Ogden, Utah, som når ut til ungdom der. Vær så snill å be om framgang for denne virksomheten og at lignende aktiviteter kan kopieres verden over.
 • Be for Vibrant Life Medical and Wellness Clinic i Bangalore, India. De tilbyr naturlig behandling av kroniske tilstander som høyt blodtrykk, overvekt og diabetes. Vær så snill å be Gud om å utøse sin Hellige Ånd over de som jobber der og at Hans kjærlighet kan flyte gjennom dem til menneskene de tjener.

Dag 99 – Bønnefokus – Fredag 3. juli 2020

Jeg vil gå … til min verden.

«Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk.»
– Åp 14, 6

«Gud byr dere at dere med den ene hånden, troen, skal ta fatt i hans mektige arm, og med den andre hånden, kjærligheten, skal nå fortapte sjeler. Kristus er veien og sannheten og livet. Følg ham. Vandre ikke etter kjødet, men etter Ånden. Vandre slik som han vandret. Dette er Guds vilje: Deres helliggjørelse. Det arbeid dere må utføre, er å gjøre hans vilje som oppholder deres liv til sin ære. Dersom dere arbeider for dere selv, kan det ingenting gagne dere. Dersom dere arbeider for andres vel, dersom dere tenker mindre på dere selv og med større alvor helliger alt til Gud, så vil det være ham til behag, og det vil bli gjengjeldt med hans rike nåde.» – Veiledning for menigheten, bind 2, s. 108

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Syvende-dags Adventister har fått det unike, profetiske kallet å forkynne de tre englers budskap til hele verden for å forberede verden til Jesu annet komme. Disse budskapene kan bli oppsummert slik: 1) Gud er din Skaper, du er elsket og ønsket av Ham. Aksepter Hans nåde og dommen vil gå i din favør. 2) Denne verden med alle dens antiguddommelige systemer er korrupt, upålitelig og fallen. Sett din lit bare til Gud. 3) Satan, opphavet til all død, nød, selviskhet, smerte og synd, og alle som omfavner hans falskhet vil snart bli ødelagt, for at rettferdighet og kjærlighet skal bli gjenetablert i universet. Bare de som setter in lit til den kjærlige Frelseren, Jesus Kristus, vil bli evig frelst og forvandlet til en ny person som reflekterer den uselviske kjærligheten til Gud.

Er det ditt ønske å gjøre alt som står i din makt for å nå denne fortapte verden med Guds kjærlighet og budskapet om anger, frelse og dom? Vil du skinne som Kristi representant i en mørk verden? Vil du stå, leve, tale, bry deg, velsigne, og elske, og omfavne din profetiske identitet som en Syvende-dags Adventist?

Og hvis du ikke er en Syvende-dags Adventist, er det da ditt ønske å forene deg med Guds endetidsbevegelse, bli døpt og delta i Jesu misjon?

TAKKERAPPORTER:

 • S.: Gud har gjort mirakler ved å svare på våre bønner. Mennesker har blitt befridd fra demoner og heksekraft, og mange har blitt helbredet fra åndelig og fysisk sykdom.
 • Viviana H.: Pris Herren for at vi i disse 100 dagene med bønn har fått lov til å starte en smågruppe i vårt hjem med våre naboer, og de er i ferd med å bli kjent med Jesus.
 • Chadwick A.: Babyen min døde nesten av kvelning. Pulsen hans gikk ned og han kunne ikke puste på en stund. Vi fikk alle panikk og prøvde å finne ut hva vi skulle gjøre. Da husket jeg på «100 dager i bønn» lesingen den dagen (Se opp på Jesus), og jeg ba og tryglet for hans liv. Gud ga meg en rolig overbevisning om at han ikke ville dø. Vi var i stand til å gi hjerte/lungeredning og etter 15 minutter uten tegn til liv, begynte han å puste. Til slutt fikk vi ham til hospitalet hvor han ble stabilisert. Takk Gud for å ha reddet ham!
 • E.: Jeg ble rikelig velsignet under de 100 dagene. Jeg ba for min bror som i 7 år hadde snudd ryggen til Gud og sin familie. Han deltok ikke engang i bryllupet mitt. Mirakuløst vente han hjem under disse 100 dagene i bønn. Han bekjente sine synder og er nå fullt overgitt til arbeidet for Gud!
 • Orusoso A.: Under de 100 dagene i bønn har jeg og min ektemann bedt Herren om å påvirke oss, våre familier, og venner til å yte nødhjelp i denne krisen. Selv om forretningen min har lidd finansielt siden nedstengingen i mars, ga vi hjelp til så mange som vi ble ledet til, ved forskjellige anledninger i denne perioden. Tidligere denne uken, fikk jeg en liten dytt til å se over mine finanser, bare for å oppdage at på tross av det daglige høye forbruket, akkumulerte regninger og støtte til andre, led ikke økonomien negativt slik jeg hadde fryktet. All ære til Gud!

BØNNØNSKER:

 • Be at Gud må hjelpe deg og din familie til fullt ut å omfavne den profetiske, adventist-misjonæridentiteten i Åpenbaringen kap. 14.
 • Be om et villig hjerte til å gå inn i misjonsarbeidet, enten det er lokalt eller i et fremmed land.
 • Be for alle som fortsatt lider av coronaviruset. Be for helbredelse og en slutt på pandemien.
 • Be for en mobil klinikk i San Francisco som setter opp på kirkens eiendom, fri tannlege, øyenlege og skjermbilde. Be Gud om å velsigne pasientene med både fysisk og åndelig helbred.
 • Be for enkeltpersoner som har gått tilbake på beslutningen om å bli døpt. Be at de må finne kjærligheten for Jesus og ta en fullstendig avgjørelse for å overgi seg til Ham.

Dag 100 – Bønnefokus – Sabbaten 4. juli 2020

Jeg vil gå… helt til enden

“Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.”– Apostlenes gjerninger 1, 8

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» – Matteus 28, 18-20

“Befalingen gjelder oss også. Vi blir bedt om å gå fremad som Kristi budbærere, til å undervise, instruere og overbevise menn og kvinner, og fange deres oppmerksomhet med Livets ord. Vi har også fått forsikringen om Kristi stadige nærvær. Samme hvilke vanskeligheter vi må kjempe med, samme hvilke prøvelser vi må gå igjennom, er Jesu nådige løfte alltid vårt: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
– Evangelism, s. 15

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:

Jesus har kalt sitt folk til å dele evangeliets budskap til verdens ytterste grenser, til verdens ende ved Hans snare komme. Vi har ikke noe å bekymre oss for når vi tar del i dette arbeidet. All makt er gitt til Jesus! Hans ånd er med oss for å veilede og gi oss kraft! Tenk så fantastisk å ha Jesus med oss, universets største misjonær… til enden og videre!

Er det ditt ønske å ta dette neste steget med og for Jesus? Å bestemme deg for en livslang tjeneste for Ham, samme hvor du er og hvor Han kaller deg? Vil du stole på at Hans nåde er nok for alle utfordringene som ligger foran deg? Vil du velge i dag å være mer enn bare en kirkegjenger, men å bli en verdens-gjenger – en som vandrer inn i verden sammen med Jesus for å nå sjeler for Ham? Må Gud velsigne deg idet du går fremover med Ham – til verdens ende, til tidens ende! Maranatha!

TAKKERAPPORT:

 • Sheri A.: Vi begynte en menighetsplantning i Osaka, Japan. Etter et år hadde vi fremdeles ingen som deltok i gudstjenestene eller fikk Bibelstudier. Vi bestemte oss for å ta del i 100 dager i bønn, og spesielt faste og be om Den hellige ånd i løpet av mai måned. Nesten med det samme lot Herren oss treffe på et ektepar i et kjøpesenter som søkte Gud og var på utkikk etter en menighet. De ønsket Bibelstudier med det samme. På grunn av pandemien arbeidet de ikke, så vi hadde Bibelstudier med dem hver dag, og de tok del i tilbedelsen. En nabo begynte også å komme i kirken. Så vi mer enn doble deltagelsen på sabbaten, og en liten kirke spirer frem. Pris Herren!
 • S.: Som en del av 100 dager i bønn bestemte jeg meg for å be for mitt nærområde hver morgen. Gud åpnet en dør så jeg kunne gi Bibelstudier til et ungt par. De er klar for dåp så snart restriksjonene lettes. Idet jeg reiste for å gi Bibelstudier til dette paret, ba en annen dame som var gift med en muslimsk forretningsmann om Bibelstudier sammen med deres 18 år gamle sønn. Sønnens kusine ble også invitert og tok del. I dag kan hun nesten ikke vente på å bli døpt på grunn av de livsforvandlende sannhetene hun har hørt. Gud arbeider!
 • West Congo Union Mission: Siden vi begynte med “Alle engasjert»-initiativet, har det vært vanskelig å åpne små grupper i forskjellige distrikter av Kinshasa. Siden pandemien begynte, ble de større kirkene lukket, men det var tillat med mindre familie-menigheter. Per dags dato har vi mer enn 200 familie-menigheter – selv i nabolag som ikke hadde en Adventist-kirke. Disse menighetene er involvert i evangelisme og har brakt 82 sjeler til Herren. 100 dager i bønn har forsterket forhold og åndelig vekst i disse menighetene.
 • Viviana H.: Pris Herren at i løpet av disse 100 dagene i bønn har Herren gitt oss mulighet til å begynne en gruppe i hjemmet vårt med naboer – og de blir kjent med Jesus. Gjennom ADRA har vi kunnet fortsette å hjelpe flyktningebefolkningen fra Venezuela som bor i Columbia med helsetjenester.
 • Pris Gud for hundrevis av takkerapporter som vi har mottatt! Gud har i sannhet vendt denne pandemien til en velsignelse for alle verden over, idet Hans folk har ydmyket seg og bedt!

BØNNEØNSKER:

 • Be om en fortsettelse av vekkelsen gjennom trofast misjonsarbeid inntil enden. Be om utgytelsen av tidlig- og senregnet slik at verket kan fullføres.
 • Be for kirkens misjonsarbeid i områder verden over som er vanskelige å nå, slik som 10/40 vinduet, Nord-Korea, Midtøsten, etc.
 • Be for alle bønneønsker som har blitt sendt inn som ikke har blitt nevnt.
 • Be om at Jesus snart må komme igjen!