Meny
Lukk
Foto: STEPHAN G. BRASS

Å vokse i Kristus

11. Vekst i Kristus

Ved sin død på korset seiret Jesus over ondskapens krefter. Han som i sitt jordiske liv hadde myndighet over de onde ånder, har brutt deres makt og fastsatt deres endelige dom. Jesu seier gir oss seier over de onde maktene som fremdeles prøver å utøve kontroll over oss. Vi kan vandre med ham i fred, glede og trygg forvissning om hans kjærlighet. Nå bor Den hellige ånd i oss og gir oss kraft. Når vi til enhver tid er overgitt til Jesus som vår frelser og herre, er vi satt fri fra det vi tidligere har gjort. Vi lever ikke lenger i det mørke, den frykten for onde makter, og den uvitenheten og meningsløsheten som tidligere kjennetegnet våre liv. I denne nye friheten i Jesus er vi kalt til å vokse, slik at vår karakter formes etter hans bilde. Vi kan ha samfunn med ham gjennom daglig bønn, finne næring i hans ord, grunne over Ordet og den måten han har ledet oss på, synge til hans pris, samles i tilbedelse og ta del i menighetens oppdrag. Vi er også kalt til å følge Kristi eksempel ved å vise omsorg for menneskehetens fysiske, mentale, sosiale og åndelige behov. Når vi gir oss selv i kjærlig tjeneste for andre og vitner om hans frelse, vil hans stadige nærvær hos oss ved sin Ånd forvandle hvert øyeblikk, og hver oppgave til en åndelig erfaring.

(1 Krønikebok 29:11; Salmene 1:1-2; 23:4; 77:12-13; Matteus 20:25-28; 25:31-46; Lukas 10:17-20; Johannes 20:21; Romerne 8:38-39; 2 Korinterbrev 3:17-18; Galaterne 5:22-25; Efeserne 5:19-20; 6:12-18; Filipperne 3:7-14; Kolosserne 1:13-14; 2:6, 14-15; 1 Tessaloniker 5:16-18, 23; Hebreerne 10:25; Jakob 1:27; 2 Peter 2:9; 3:18; 1 Johannes 4:4).