Meny
Lukk
Claes Lundström forbereder seg til å holde preken i en tom aula på Tyrifjord.
Foto: Christer Andvik/ADAMS

Online møtetilbud

Delta på Adventistkirkens ulike online møtetilbud!

Unionens videohilsen

Fredagsandakter

Nordnorsk distrikt: Gjennom mai og juni kommer de ansatte i Nordnorsk Distrikt til å dele sine vitnesbyrd, sin trosreise, gjennom fredagsandaktene vi har her på facebooksida. Her vil hver av oss dele blant annet hvordan vi ble kristne og adventister, og hvilke hendelser og personer som har vært sentrale i å forme vår tro, med mer.

Så om dere ønsker å bli litt bedre kjent med pastorstaben her i nord, følg med på facebooksida fredagene fremover.

Fredag 18. juni, kl. 16.00, publiseres en ny andakt på NNDs facebookside. Det er Camilla Gustafsson som har andakten med tittelen: «Min historie – Camilla». Camilla Gustafsson har jobbet som Ett-åring det siste året, og studerer teologi ved Newbold College.

Ålesund: Sabbatsandakten. Legges ut fra kl. 20.00.

Sabbatsskolen

Klikk på linken for å delta på sabbatsskolen: https://us02web.zoom.us/j/82018766934

Nasjonalt tilbud om digital sabbatsskole kl. 10.00 hver sabbat.

I Jesus kan mordere, ekteskapsbrytere, kjeltringer, løgnere, tyver og barnemishandlere få et forhold til Gud fordi Jesu blod ikke bare tilgir, men også renser, helbreder og gjenoppretter. I Kristus er vi født på ny, og med denne opplevelsen skriver Gud sin lov på hjertets kjøtt-tavler. Da gjør ikke mordere, ekteskapsbrytere, kjeltringer, løgnere, tyver og barnemishandlere det de pleide å gjøre. Denne indre loven former hele den troendes liv. Disse menneskene ønsker å utføre det Gud legger ned i dem, og dette ønsket møtes med løftet om Guds kraft. Dette er essensen av hva det vil si å leve i et paktsforhold med Gud.

Dette kvartalet ser vi på hva Guds pakt er, hva den tilbyr og hva den krever. Studiene er hentet fra mange kilder, men de bygger i stor grad på det avdøde Gerhard Hasel har skrevet. Hans innsikt i Ordet (der paktsløftene blir åpenbart) vil gi oppmuntring, håp og forståelse så vi kan lære at «I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut» (1 Johannes 4:18)

DATO TEMA LEDER
3. april Hva skjedde? Øyvind Gjengstø
10. april Paktens ABC Tom Angelsen
17. april «I kommende slektsledd til alle tider» Claes Lundstrøm
24. april En evig pakt Nina Myrdal
1. mai Barn av løftet  Geir Fossum
8. mai Abrahams ætt  Nina Myrdal
15. mai Pakten ved Sinai Tom Angelsen
22. mai Pakten og loven Øyvind Gjengstø
29. mai Paktstegn  Nina Myrdal
5. juni Den nye pakt Tom Angelsen
12. juni Den nye pakts helligdom  Nina Myrdal
19. juni Paktens tro  Nina Myrdal
26. juni Livet i den nye pakt  Nina Myrdal

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/82018766934

Oppkobling med telefon:

Telefon: +47 7349 4877

Meeting ID: 820 1876 6934

Det er samme link og telefonnummer/meeting ID framover.

Hope Channel Norges bibelstudier

Paktens tro.

Rundt bordet er Nina Myrdal, Finn Eckhoff og Kirsti Bøhmer.

Strømmede gudstjenester

URL ligger som hyperlink i stedsnavnene.

Samleside for våre direktesendte gudstjenester:

Velg menighet fra nedtrekksmenyen øverst, der det står On demand!

Bergen Kl 11.30

Bergen menighets YouTube kanal

Bergen menighets facebook-side

Hønefoss Kl 11.15

Mjøndalen Kl 11.15

Mjøndalen menighets YouTube-kanal

Moss Kl. 11.45

Moss menighets YouTube-kanal

Moss menighets facebook-side

Oslo – Betel Kl 09.00

Oslo – Ulsrud Kl 11.45

Ulsrud menighets YouTube-kanal

Sandnes Kl. 11.15

Sandnes menighets YouTube-kanal

Trondheim Kl 11.15

Tyrifjord Kl 11.45

Tyrifjord menighets YouTube-kanal

Tyrifjord menighets facebook-side.

Ålesund Kl. 11.30

Ålesund menighets facebook-side

Sabbatsskolegaver og gudstjenestekollekt

Menigheten vår har faste utgifter som løper selv om vi ikke kan møtes i kirka. Vi vil derfor oppmuntre til å la kollekt til sabbatsskolen og den lokale menigheten være en del av sabbatsskole og gudstjeneste selv om vi følger disse på internett. Kollekt kan gis på vipps eller bankoverføring. I en uvanlig tid er denne delen av gudstjenesten vanlig; i fellesskap tar vi vare på forpliktelsene våre og deler av våre gaver til menighetens aktivitet og misjonsarbeid.

Takk også for at du er en del av menighetsfellesskapet ved å gi tiende for å støtte menigheten din.

Bibelkurs

Norsk Bibelinstitutt har en rekke bibelkurs som vil gi inspirasjon i hverdagen og dypere bibelkunnskap.