Lukk

Årshjul for evangelisering

Alle menigheter bør ha en plan for evangelisering. Et årshjul for menighetens evangelisering er en god hjelp.

Årshjul for evangelisering – veileder.

Årshjul for evangelisering Powerpoint.

Årshjul for evangelisering Powerpoint som PDF

Årshjul for evangelisering – Excel-fil for grafisk framstilling.