Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 1. Betydningen av bønn

«Hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:13).

En skremmende oppgave

Verdens befolkning eksploderer. De siste befolkningstallene viser at verden har 7,8 milliarder mennesker mens den farer gjennom rommet med 108 000 km i timen. Når ca. 385 000 barn fødes hver dag, eller 140 millioner hvert år, lurer vi på hvordan vi skal kunne nå verden med evangeliet og budskapet om Kristi snare gjenkomst. Hvert år fødes det nesten syv ganger så mange mennesker som det er medlemmer i Syvendedags adventistkirken.

Eller tenk på det på en annen måte. Verdens byer vokser raskt. Minst 548 byer har en befolkning på en million eller mer. Mange av disse byene ligger i land der det er veldig få adventister. Den skremmende oppgaven med å nå verden med de tre englebudskapene tårner seg opp foran oss. Millioner dør uten Kristus og kjennskap til det glade budskap om frelse og håpet om hans andre komme. Oppgaven foran oss virker til tider umulig – og dette burde få oss ned på kne i bønn.

Ved Den hellige ånds kraft

Ingen menneskelig innsats er nok til å nå verden for Kristus. Menneskelige planer er maktesløse med mindre de er drevet av Den hellige ånd. Bare ved Den hellige ånds kraft vil verden kunne nås med himmelens endetidsbudskap. Bare ved Den hellige ånds kraft kan millioner i de store byene i verden nås. Bare ved Den hellige ånds kraft kan man komme inn i land som ikke vil ha evangeliet. Bare ved Den hellige ånds kraft kan våre lokalsamfunn nås. Og den utrolig gode nyheten er at Gud allerede arbeider på disse «vanskelig tilgjengelige» stedene.

Han ber oss komme og få kraft til oppgaven som ligger foran oss.

Hvor mye mer

«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:13). Legg merke til uttrykket «hvor mye mer» i teksten. Jesus ønsker å gjøre mye mer for hver av oss og mye mer for sin menighet enn vi kan forestille oss. Han ber oss be om Den hellige ånd, trygle om Ånden, søke Åndens velsignelse av hele vårt hjerte – ikke fordi han ikke har lyst til å gi den, men fordi vi ikke er klar til å motta den. Når vi begynner disse ti dagene med bønn i år, så la oss gjøre krav på dette løftet sammen.

«Løftet om Den hellige ånd er ikke begrenset til bare ett slektledd eller til ett folkeslag. Kristus erklærte at den guddommelige kraften fra hans Ånd skulle særprege hans tilhengere gjennom alle tider. Fra pinsedagen til i dag er Talsmannen sendt til alle som har gitt seg selv helt til Herren og hans tjeneste» (Alfa og Omega, bind 6, side 38 [AA 49]).

La oss be sammen.

Bønnestund (30 – 45 minutter)

Vitnesbyrd fra Ti dager i bønn 2021

«Jeg er takknemlig for ti dager i bønn. Jeg føler at det har tent en nye flamme i meg. Jeg bruker mer tid i Bibelen og sammen med Gud. … Jeg takker og priser Gud for at han åpnet mine øynene, mitt hjerte og mitt sinn til fullt ut å ta imot Jesus og Den hellige ånd i mitt liv» (Constance).

Et mektig løfte

«Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» (Matteus 18:19-20). «Be meg, så vil jeg svare deres bønner.» Løftet er gitt på betingelse av at forente bønner bes av menigheten, og som svar på disse bønnene kan det forventes en større kraft enn det som kommer som svar på privat bønn. Kraften som gis, vil stå i forhold til hvor forente medlemmene er og deres kjærlighet til Gud og til hverandre» (Ellen G. White, Manuscript Releases, bind 9, s. 303).

Alle bønnegrupper har forskjellige måter å be sammen på. Vi oppfordrer dere til å bruke de neste 30-45 minuttene sammen i bønn, uansett hvordan Den hellige ånd leder. Nedenfor er noen eksempler på å be gjennom Skriften. Dere kan også be gjennom andre skriftsteder. Se Lederguiden, der er det andre bønnideer.

Be Guds ord – Lukas 11:13

«Hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!» (Luk 11,13).

«Hvor mye mer»

Gud, du er god. Du ønsker mitt beste, mye mer enn selv den mest kjærlige forelder noensinne kunne. Du kjenner mitt innerste vesen, og du alene forstår hvordan du kan gjenreise, helbrede og forvandle meg.

«Den hellige ånd»

Jesus, takk for løftet om Den hellige ånd. Han bringer Guds velsignelser inn i vårt liv. Han opphøyer deg i vårt hjerte. Han bruker frelsen du brakte på Golgata i vårt liv. Takk for denne gaven.

«Som ber ham»

Far, jeg gjør krav på løftet i Lukas 11:13 i dag. Hver dag vil jeg be deg om å fylle livet mitt med Den hellige ånds nærvær og kraft. Ta bort alt som står i veien for full overgivelse til deg! Døp meg og menigheten med Den hellige ånd slik at vi kan opphøye Jesus i en verden som trenger deg.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for konkrete velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for tilgivelsen.

Veiledning: Be om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for behov regionalt og i verdensmenigheten (se eget ark med bønneforslag).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: Spirit of the Living God (#672); Sweet, Sweet Spirit (#262); Fill My Cup, Lord (#493); Sweet Hour of Prayer (#478); Come, Holy Spirit (#269).