Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 10. Guds folk, levningen og bønn

«Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus» (Åpenbaringen 14:12).

Endemålet

De tre englebudskapene har ett hovedformål, ett eneste fokus: å forberede et folk til Jesu komme. Disse guddommelig inspirerte budskapene når sitt høydepunkt i Åpenbaringen 14:12, da Johannes forklarer det endelige resultatet av å forstå og ta imot himmelens endetidsbudskap. Apostelen sier at disse budskapene vil frembringe et folk som dette kan sies om: «Her er de helliges tålmodighet; her er de som holder Guds bud og troen på Jesus» (Åpenbaringen 14:12).

Ordet tålmodighet burde heller oversettes utholdenhet. Ved Guds nåde vil hans folk utholde prøvelsene i de siste dager og bli seiervinnere. De vil møte dyrets raseri og ikke gi slipp på sin overbevisning. Selv om de ikke får kjøpe eller selge og opplever forfølgelse, fengsel, og død for Kristi skyld, er de lydige mot hans befalinger. De kan ikke tvinges til å være utro mot Kristus. De opphøyer Kristus og lever i lydighet mot ham ved Guds nåde midt i en syndig, opprørsk og ulydig verden i jordens siste time.

Troen på Jesus

Det er noe annet fascinerende ved Åpenbaringen 14:12. Disse troende i endetiden har troen på Jesus. Hva er troen på Jesus? Troen på Jesus er som den troen Jesus hadde på korset. Da Jesus hang på korset og bar menneskenes skyld, skam og fordømmelse, følte han seg forlatt av Gud. Synden var så enorm at Jesus følte seg forlatt av Gud. Derfor ropte han i smerte «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matteus 27:46). Hadde Gud forlatt ham? Nei! Hans faderlige øyne var hele tiden rettet mot korset. Hans kjærlige hjerte ble knust av den smerten Sønnen gjennomlevde. Jesus hadde tillit når han ikke kunne se. Hans tro var større enn det som foregikk rundt ham. Derfor var hans siste ord: «Far, i dine hender overgir jeg min Ånd» (Lukas 23:46).

Åpenbaringens profetier lærer at rett før Jesu gjenkomst vil Guds folk bli nødt til å stole på ham når alt rundt dem ser ut til å være mot dem. Hva er det som vil hjelpe dem gjennom denne vanskelige tiden? Det er «troen på Jesus.» Hvordan utvikler vi denne troen? For det første, slik frelsen er en gave, er også tro en gave som Gud legger i vårt hjerte, og den vokser når vi bruker den (Romerne 12:3-8).

Når vi opplever vanskelige omstendigheter og klynger oss til Guds løfter, styrkes troen. Når vi metter tankene med Guds Ord, styrkes troen (Romerne 10:17). Når vi innser vår mangel på tro og oppriktig ber om at Gud må øke vår tro, styrkes den (Lukas 17:5).

I bønnestunden i dag, så la oss be Gud om å gi oss utholdenhet i livets prøvelser. La oss be ham gi oss kraft til å være lydige mot hans vilje på alle områder av livet, og la oss be ham om større tro slik at «troen på Jesus» fyller vårt liv og forbereder oss på jordens siste krise. Så en dag skal vi leve med Jesus gjennom evigheten.

Bønnestund (30-45 minutter)

Be Guds Ord – Åpenbaringen 14:12

«Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus»

«Her er de helliges tålmodighet»

Herre, vi har ventet på at du skal komme tilbake. Vi vet også at din tid er den beste og at du vet hva som er best for oss. Takk for at når Den hellige ånd bor i oss, vil han frembringe tålmodighet og utholdenhet. Vis oss hvordan vi best kan bruke den tiden vi ennå har til å ære deg. Når vi står overfor prøvelser og trengsler, vil vi trøste oss med at du gir kraft og guddommelig tålmodighet.

«De som holder Guds bud»

Din vilje er kjærlighet, Gud. Kjærlighet til deg og kjærlighet til andre. Kjærlighet som åpenbart i Guds Ord og i Jesu liv. Jeg er glad for at du både kan og vil forvandle vårt opprørske hjerte til et som lever etter kjærlighetens store lov.

«Troen på Jesus»

Gud, jeg er forundret over den tro og trofasthet som Jesus viste her på jorden, spesielt da han døde på korset. Ettersom hans tillit til Faderen var et eksempel for oss, sørger han for alle som tror det er mulig å utvikle slik tro. Gi oss en tro som blir litt mer moden for hver dag, Jesus. Vi overgir oss til deg, dyrebare, trofaste Frelser.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: Let All Things Now Living (#560); The Church Has One Foundation (#348); Amazing Grace (#108); When We All Get to Heaven (#633); Whiter than Snow (#318); In a Little While We’re Going Home (#626); Lead On, O King Eternal (#619); To God Be the Glory (#341)