Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 2. Det evige evangelium og bønn

«Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6).

Et budskap av største betydning

Gud har gitt verden et budskap av største betydning, spesielt utformet for vår tid i de tre englenes budskap i Åpenbaringen 14:6-12. Apostelen Johannes, som var forvist på øya Patmos, innvier oss i disse budskapene. Vi må se nøye på tre punkter før vi ser på selve budskapet. For det første er det fra Gud. Det kommer rett fra Guds trone. Det fremstilles som gitt til menneskene av en engel som flyr høyt oppe under himmelhvelvet. Det andre punktet å merke er at engelen «flyr». Budskapet haster. Det må kunngjøres uten utsettelse. Og for det tredje er det et evig budskap som gjelder alle slektsledd. Det er ikke beregnet på én etnisk eller språklig gruppe. Det må forkynnes for «alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.»

Budskapets hjerte er «det evige evangelium», eller budskapet om Kristi selvoppofrende liv, hans kjærlige tjeneste, hans soningsdød, hans dramatiske oppstandelse, hans øversteprestlige tjeneste og hans herlige andre komme. Synet om det evige evangelium i Åpenbaringen 14 stadfester Jesu ord i Matteus 24: «Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme» (Matteus 24:14). Kristi ord er et løfte om at «evangeliet skal bli forkynt i hele verden» før han kommer. Det vil bli en stor vekkelse blant Guds folk. De vil ta utfordringen, innse hvor viktig det er, og fylt av Den hellige ånd vil de åpenbare Jesu kjærlighet, nåde og sannhet for en verden som forgår i synd.

Ellen White sa det slik: «Før Guds straffedommer til sist rammer jorden, vil det blant hans folk skje en slik gjenoppvekkelse av ekte gudsfrykt som man ikke har vært vitne til siden apostlenes tid. Gud vil gi sitt folk Ånd og kraft. Da vil mange forlate de kirkesamfunn der kjærlighet til verden har fortrengt kjærligheten til Gud og hans ord. Mange, både forkynnere og legfolk, vil med glede ta imot det budskapet som Gud sender i denne tiden for å berede folk for Kristi gjenkomst» (Alfa og Omega, bind 7, side 389 [GC 464]).

Før budskapet i Åpenbaringen 14 blir forkynt for hele verden, vil en åndelig vekkelse blant Guds folk sette dem i stand til å samarbeide med Gud om å fullføre hans verk. La oss be sammen om at den åndelige vekkelsen må skje i vårt eget liv og forberede oss på de siste hendelsene i jordens historie.

Bønnestund (30-45 minutter)

Vitnesbyrd fra Ti dager med bønn 2021

«Ti dager med bønn førte til et helbredende mirakel for meg. Jeg ble innlagt på sykehus på grunn av en plutselig sykdom før Ti dager med bønn begynte. Jeg følte meg elendig, som om bønnene mine ikke var nok siden det virket som om tilstanden min forverret seg for hver dag. Jeg ble invitert til å bli med i Ti dager med bønn fra sykehussengen. Det var første gang jeg deltok. På kveldsmøtene via Zoom var det mange som ba for meg. Jeg priser Gud for dem som ba inderlig for hvert av våre bønneønsker hver kveld. … Gud har vært så god mot meg, for jeg ble utskrevet allerede før Ti dager med bønn var slutt. Det var hans helbredende kraft som helbredet meg. Jeg var syk og han rørte ved meg. Det var virkelig et bønnesvar» (Harley).

Be Guds Ord – Åpenbaringen 14:6

«Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6).

«Det evige evangelium»

Gud, hjelp meg å sette enda mer pris på evangeliet. Gi meg frelsesglede og forvandle livet mitt slik at når andre ser meg, kan de se evangeliets kraft i virksomhet og bli tiltrukket av Jesus.

«Å forkynne for dem som bor på jorden»

Far, jeg ønsker en opplevelse av evangeliet med deg slik at jeg kan dele dette gode budskapet med andre i ord og gjerning. Bruk meg til å vitne for familie, venner, kolleger, naboer og mennesker jeg omgås.

«Til alle nasjoner»

Denne verden nærmer seg slutten, og milliarder sitter i mørket. Jesus, la meg denne uken få en mulighet til å dele sannheten om ditt tilbud om frelse med en annen. Gi meg takt og forstand til å vitne for mennesker fra andre nasjoner, kulturelle bakgrunner og etnisiteter. Takk for at du kaller alle mennesker til tro på deg.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til å bekjenne deres egne synder og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: Seeking the Lost (#373); More About Jesus (#245); At the Cross (#163); Tell Me the Story of Jesus (#152); Blessed Assurance (#462); Burdens Are Lifted at Calvary (#476); Holy, Holy, Holy (#73)