Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 3. Guds oppdrag og bønn, del 1

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apostlenes gjerninger 1:8).

Løfte for et umulig oppdrag

De tre englebudskapene er en presserende appell om misjon. Den tilsynelatende umulige oppgaven med å nå verden med evangeliet er bare mulig i Den hellige ånds kraft. Misjonens utfordring i endetiden ligner utfordringen som den nytestamentlige menighet sto overfor i Apostlenes gjerninger. Åndens løfte er gitt oss akkurat som det ble gitt dem av Jesus i Apostlenes gjerninger 1:8 «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Gjennom Den hellige ånds kraft påvirket den nytestamentlige menighet verden. Titusener tok imot Jesus som Messias og ble døpt.

Apostlenes gjerninger viser det nære forholdet mellom en bedende menighet og en menighet med et åndsfylt vitnesbyrd. I Apostlenes gjerninger 1:14 står det: «Alle disse holdt trofast sammen i bønn.» I Apostlenes gjerninger 2:42 «holdt [de] seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» Apostlenes gjerninger 4:31 tilføyer: «Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.» Legg merke til tre ting i det siste verset. De kristne ba, de ble fylt av Den hellige ånd, og resultatet var at de talte Guds ord med frimodighet eller – bedre oversatt – med tillit. Bønn, Den hellige ånd og misjon utgjør ett hele.

Vi må ha det

Ellen White sier dette om disiplenes erfaring: «Vi bør be like inderlig om at Den hellige ånd skal komme over oss som disiplene ba på pinsedagen. Hvis de trengte det på den tiden, trenger vi det mer i dag» (Testimonies for the Church, bind 5, side 158). Hvilken guddommelig innsikt. Hvis disiplene trengte Den hellige ånds utøsning for å nå sin verden med evangeliet, har vi mye større behov for Den hellige ånds kraft. Verden er større, mer kompleks og mer gudløs i dag.

Dette er tiden da man skal søke Gud i bønn for Åndens grenseløse kraft slik at det ellers umulige kan utrettes. Ellen White skriver «Folk ser frem til Den hellige ånds komme over menigheten og tror det ligger i fremtiden, men det er menighetens forrett å ha det nå. Søk det, be om det, tro på det. Vi må ha det, og Gud venter på å gi det» (Evangelism, side 701).

Måtte vi alle søke Den hellige ånds kraft til å forkynne de tre englebudskapene i vår tid. La oss søke Gud sammen i bønn for å få denne mektige utgytelsen av hans Ånd.

Bønnestund (30-45 minutter)

Vitnesbyrd fra 2021 Ti dager med bønn

«Mye av mitt voksne liv forsøkte jeg å finne glede i verdslige ting. Jeg tenkte at hvis jeg kunne finne riktig mann, riktig jobb, gå ned i vekt, så ville jeg endelig bli lykkelig. Jeg skjønte ikke at jo mer jeg overga meg til denne verden, desto tommere ble jeg. Jeg har alltid mottatt materialet til Ti dager med bønn via e-post, men har ærlig talt aldri gjennomgått alle ti dagene. Jeg var for opptatt med å hugge ut mine egne ødelagte brønner mens fontenen med levende vann lå like ved. Denne gangen bestemte jeg meg for å prøve Jesus og å ta ham på ordet. For noen utrolige ti dager dette har vært. Som Maria ved graven fikk jeg se Jesus, og jeg forteller dere at han lever. Kristus har gitt meg et nytt perspektiv på bønn, lydighet og tro. Jeg overga meg til Herren igjen etter å ha bekjent mine synder og har bedt ham om å bli hos meg. Nå har jeg så mye å leve for» (Thuto).

Be Guds ord – Apostlenes gjerninger 1:8

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

«Dere skal få kraft»

Gud, jeg vet jeg er maktesløs til å oppfylle de tre englenes oppdrag som du har gitt oss. Det er for stort og menneskelig umulig. Jeg takker deg for løftet om Den hellige ånds kraft. Jeg ser mitt store behov for Åndens daglige dåp og setter min lit til ditt løfte om å styrke dem som setter sin lit til deg.

«Dere skal være mine vitner»

Jesus, takk for at du gjorde meg til et vitne om din kjærlighet, sannhet og forvandlende kraft. Gi meg mot til å fortelle om det du har gjort for meg til dem rundt meg i disse siste dagene av jordens historie. Gi meg stadig flere muligheter til å vitne for deg og fortelle andre hvor fantastisk du er.

«Til jordens ende»

Far, jeg erkjenner at mitt misjonsfelt begynner hjemme og dekker nabolaget mitt, lokalsamfunnet, byen og hele verden. Vis meg hvordan jeg kan bli med på ditt oppdrag her og nå og hvordan jeg kan støtte evangeliets arbeid over hele verden.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: As We Come to You in Prayer (#671); Showers of Blessing (#195); Be Thou My Vision (#547); He Leadeth Me (#537); When I Survey the Wondrous Cross (#154); Take My Life and Let It Be (#330); Work for the Night Is Coming (#375)