Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 5. Et liv i lydighet og bønn

«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om» (1 Johannes 5:14-15).

Vi er maktesløse, men han er allmektig

De tre englebudskapene kaller oss til et liv i lydighet. Den første engelens budskap lyder: «Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet» (Åpenbaringen 14:7). Det nye testamente ble skrevet på gresk, og ordet for frykt som brukes i denne teksten, kan også oversettes respekt, ærbødighet eller ære. Det er en lojalitetsholdning til Gud, en mental beslutning om å være lydig mot hans vilje. Vismannen sier det slik: «Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans bud! Dette gjelder for alle mennesker. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt» (Forkynneren 12:13-14).

Når vi tenker på det å holde Guds bud, er det lett å se på våre svakheter, vår skrøpelighet og vår manglende evne til å gjøre det vi innerst inne vil. Altfor ofte ønsker vi å gjøre det riktige, men finner ikke kraften til å leve ut ønskene. Som Paulus må vi erkjenne: «For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg» (Romerne 7:15). Hva var apostelens løsning på dilemmaet? I slutten av kapitlet stiller han spørsmålet: «Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Slik er altså jeg: Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod» (Romerne 7:24-25). Det finnes en løsning på problemet med stadige nederlag, omvendelse og nye nederlag. Paulus sier at det er Jesus Kristus, vår Herre. Vi er svake, men han er sterk. Vi er skrøpelige, men han er allmektig. Vi er maktesløse, men han er allmektig. Ellen White sier det slik i en artikkel hun skrev i 1897:

«Kristi eksempel viser oss at vårt eneste håp om seier ligger i stadig motstand mot Satans angrep. Han som seiret over sjelefienden i kampen mot fristelse, forstår Satans makt over mennesket og har seiret på våre vegne. Han har seiret og gitt oss fordelen av sin seier slik at vi i vårt forsøk på å motstå Satans fristelser kan forene vår svakhet med hans kraft, vår verdiløshet med hans fortjenester. Støttet av hans makt kan vi under sterk fristelse stå imot i hans allmektige navn og seire slik han seiret» – Signs of the Times, 27. mai 1897.

Gjør krav på hans seier

Vi blir seiervinnere i kristenlivet når vi fokuserer på Kristi makt, ikke vår svakhet. Når vi ber, så la oss gjøre krav på løftet i 1 Johannes 5:14-15 «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.» Når vi gjør krav på dette løftet i tro, vil Jesus gjøre fantastiske ting og gi oss kraft til å leve et gudfryktig liv mens vi forbereder oss på han snare komme.

Bønnestund (30-45 minutter)

Be Guds ord – Forkynneren 12,13.14

«Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans bud! Dette gjelder for alle mennesker. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.»

«Frykt Gud!»

Herre, vi erkjenner at du er vår Gud og skaper, allmektig og allvitende. Du står utenfor vår begrensede menneskelige forstand, og likevel er du nærmere enn selv våre nærmeste. Vi har ærefrykt for din majestet, og vi tilber deg og ønsker å ære deg med vårt liv.

«Hold hans bud»

Gud, i oss selv evner vi ikke å holde dine bud og leve etter din vilje. Bare Jesus kan hjelpe oss. Vi ønsker å gjøre din vilje og være trofaste, men ofte går det galt. Takk for at Jesus har makt til å gi oss seier. Vi ser hen til ham og overgir oss i hans trofaste hender. Jesus, vi ber deg leve ditt liv i oss.

«Alt som er skjult, enten det er godt eller ondt»

Far, jeg innser at ingenting er skjult for deg. Du kjenner hjertet mitt, du kjenner mine oppturer og nedturer. Du er også fullt klar over alt som skjer over hele verden. Takk for at til tross for hvordan jeg føler, er tankene dine mot meg fulle av kjærlighet og nåde, og jeg behøver ikke frykte dommen når jeg er i Jesus.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse, og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: Power in the Blood (#294); O Let Me Walk With Thee (#554); Have Thine Own Way (#567); I Surrender All (#309); All the Way My Savior Leads Me (#516); Nothing Between (#322); Take Time to Be Holy (#500); More Love to Thee (#458)