Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 6. Tillit i dommen og bønn

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus» (Efeserne 1:3-5).

Dommens time har kommet

Åpenbaringens første englebudskap lyder: «Nå er timen kommet da [Gud] skal holde dom» (Åpenbaringen 14:7). I evighetens brennende lys får Guds dom oss til å søke et dypere forhold til Gud. Dommen i himmelens helligdom ble forespeilet av forsoningsdagen i det gamle Israel. På forsoningsdagen i Det gamle testamentes helligdomstjeneste samlet hele Israel seg rundt helligdommen, bekjente sine synder og søkte Guds tilgivelse. 3 Mosebok 23:29 sier «Hver den som ikke ydmyker seg den dagen, skal støtes ut fra folket sitt». Å ydmyke seg var å søke Gud i anger og bekjennelse og be ham om makt til å leve et gudfryktig liv.

Guds ære og rykte står på spill i himmelens endelige dom. Spørsmål om hans karakter har blitt reist for hele universet. Er Gud rettferdig? Er det umulig å holde hans bud? Er han både kjærlig og rettferdig? I dommen vil Gud åpenbare at han har gjort alt som kunne gjøres for å redde menneskeheten. Han kunne ikke ha gjort mer. Hans nåde er nok for alle. Det er en nåde som redder oss både fra syndens straff og makt. Det er en nåde som tilgir vår fortid og gir oss kraft for i dag.

Det at domsbudskapet haster, fører oss til et dypt forhold til Kristus. Vi lengter etter å ære hans navn og ikke gjøre noe som vil skade hans omdømme. Vi behøver ikke å frykte dommen, for Kristus er vår talsmann, vår advokat og dommer (Johannes 5:22). I Kristus er vi sønner og døtre av universets konge, en del av kongens familie. Profeten Daniel ser Jesus i den himmelske helligdom der han står for Faderen på våre vegne i himmelens siste dom. Titusenvis av himmelske vesener presser seg inn i denne domssalen. Den store konflikten mellom godt og ondt tar snart slutt. Guds navn – hans karakter – vil bli opphøyet for universet (Daniel 7:9-14). Alle vil se at han er både barmhjertig og rettferdig, at han har gitt himmelens mest dyrebare gave i Jesus.

Gjennom evighetens uendelighet vil vi utbryte: «Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus» (Efeserne 1:3-6).

I bønnestunden i dag så la oss granske vårt hjerte og be Gud om å åpenbare alt som ikke er etter hans vilje. La oss be ham rense oss for dype og skjulte synder og så takke ham for hans nåde, tilgivelse og kraft til å seire. La oss mest av alt takke ham for Jesus.

Bønnestund (30-45 minutter)

Be Guds Ord – Åpenbaringen 14:7

«Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet.»

«Frykt Gud!»

Gud, vi tilber deg. Du er verdig all ære. Du, himmelens majestet, den Gud som skapte, du den evige – vi har ærefrykt for deg. Ingenting kan romme deg.

«Gi ham ære»

Gud, det er fantastisk å tenke at du ønsker å åpenbare deg selv og din kjærlighet gjennom meg. Fyll meg med din hellige Ånd og frembring den herligheten du fortjener. Lev i og gjennom meg og gi meg din seier over synd. Gjør meg i stand til å leve etter din vilje.

«Timen for hans dom er kommet»

Jesus, takk for dommen. Takk for at dommen er for oss og at du vil gi oss et rettferdig univers igjen. Takk for at du er vår talsmann og vår øversteprest og at din rettferdighet gir oss den forsikringen vi trenger for å stå med løftet hode i glad takknemlighet til deg. Minn oss om den viktige tiden vi lever i, og hjelp oss med å vise så mange mennesker vi kan veien til evige frelse i deg.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: Standing on the Promises (#518); I Will Sing of My Redeemer (#343); Redeemed (#338); Marching to Zion (#422); It Is Well With My Soul (#530); He Hideth My Soul (#520); Faith Is the Victory (#608); Day of Judgment, Day of Wonders (#418)