Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Dag 9. Dyrets merke og bønn

«Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, for sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv. Av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod. Igjen ropte de: Halleluja! Røyken fra henne stiger opp i all evighet. De tjuefire eldste og de fire skapningene kastet seg da ned, tilba Gud som sitter på tronen, og sa: «Amen. Halleluja!» Og fra tronen lød det en røst: «Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!» (Åpenbaringen 19:1-5).

En høytidelig advarsel

Det tredje og siste av de tre englebudskapene er en av Bibelens mest alvorlige advarsler. Mange vil ignorere den, men den avslører åndelige sannheter som kan forandre livet og taler til våre dypeste behov og trekker oss nærmere Jesus. Apostelen Johannes skriver: «En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet» (Åpenbaringen 14:9-10).

Det første livsforvandlende prinsippet ved denne advarselen er at den kommer fra en kjærlig Guds hjerte, og hans høyeste ønske er å redde oss inn i sitt rike. Dette er et guddommelig advarselsbudskap for at Guds folk ikke skal bli overrumplet av de bedragene som kommer.

For det andre har det å gjøre med tilbedelse. Engelen sier: «Om noen tilber dyret.» Dette står i direkte kontrast til den første engels budskap i Åpenbaringen 14:7 om å tilbe Skaperen. Tilbedelse av Skaperen får trofaste etterfølgere av Kristus til å ta imot hans kjærlighet, sette sin lit til hans nådige frelse, være lydige mot hans ord og holde hans bud. Tilbedelse av dyret fører mennesker til å leve egoliv i uavhengighet av Gud og ulydighet mot hans bud. Det fokuserer på en selv fremfor på Jesus.

Dyret i oss

Den tredje engelens budskap taler om en tid som kommer da kirke og stat vil forene seg under pavedømmets autoritet for å håndheve tilbedelse på ukens første dag. De tre englenes siste budskap er en oppfordring til oppriktig, inderlig bønn. Antikrists prinsipp: stolthet fremfor ydmykhet, selvopphøyelse fremfor selvoppofrelse til beste for andre og tillit til menneskelig visdom fremfor Skriftens guddommelige inspirasjon er dypt forankret i vår syndige natur. Hva er løsningen på dyrets prinsipper som bor i oss? Det finnes bare én løsning, og det er Jesus – hans nåde, kraft og kjærlighet som fyller oss. Med mindre vi er mer overgitt til ham enn til verden, vil vi bli styrt av dyrets prinsipper i dag, og vi vil en dag ta dyrets merke. Advarselen mot dyrets merke i den tredje engelens budskap burde få oss på kne i ydmyk underkastelse under Kristus og be om at hans Ånd må rense oss grundig innenfra og utføre den guddommelige nådes mirakel i vårt hjerte. Det bør også få oss til å be for familie, venner og naboer, at de også må være åpne for Kristi frelsende endetidsbudskap. Dette budskapet burde motivere oss til å se frem til den dagen da vi skal glede oss sammen med Kristus rundt hans trone for alltid (Åpenbaringen 19:1-5).

Bønnestund (30-45 minutter)

Be Guds ord – Åpenbaringen 14:9-10

«En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.»

«Om noen tilber dyret og bildet av det»

Gud, du er en Gud som bryr deg, og du ønsker at alle skal bli frelst og ikke gå fortapt. Mange mennesker har falske religioner, forkvaklede filosofier og moderne avguder som kilde til styrke og løsning på livets problemer. Vi takker deg for at du bryr deg nok til å advare dem og at vi kan hjelpe til å føre dem til Jesus som den eneste sanne frelser som er verdig deres tilbedelse.

«Guds vrede»

Gud, din hellige vrede mot synd og ondskap er en stor trøst. Takk for at du ønsker å ødelegge synden for alltid og en dag vil gjenopprette perfekt kjærlighet, fred og harmoni i universet. Takk for at du viste oss gjennom Jesus at du ikke ønsker å fordømme mennesker, men redde dem. Takk for at du ga alle mennesker et valg og en mulighet til å omfavne frelsen i Kristus. Frels og beskytt oss mot å følge det antikristelige prinsippet om selvopphøyelse og stolthet. Led oss i stedet til å følge Lammet hvor han enn går.

«For øynene på Lammet»

Jesus, det gir stor trøst å vite at i den endelige dommen vil det bli klart at ditt tilbud om nåde og frelse ikke var uavhengig av rettferdighet. Takk for at du bar straffen for alle som overgir seg til deg. Takk for at enda så vanskelig det vil bli å være vitne til ødeleggelsen av dem som holder seg til synd, så vil alle bekjenne at du har vært rettferdig og nådig i alt du gjør.

Flere forslag til bønn

Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet.

Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse.

Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger.

Vår menighet: Be for menighetens behov regionalt og på verdensbasis (se eget ark med bønneønsker).

Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå.

Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang.

Forslag til sanger

SDA Hymnal: I Sing the Mighty Power of God (#88); O Worship the King (#83); All That Thrills My Soul (#189); All Hail the Power of Jesus’ Name (#229); Soldiers of Christ, Arise (#616); O Brother, Be Faithful (#602); On Jordan’s Stormy Banks (#620); Watch, Ye Saints (#598)