Meny
Lukk
Pastor Tony Rydland døper en av elevene ved Tyrifjord videregående skole, Adventistkirkens videregående skole med internat.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Dåp – et personlig valg

Å bestemme seg for å være en kristen, er et dypt personlig valg. Det skal ikke tas av noen andre enn personen selv.

Fordi vi respekterer så høyt personenes personlige valg i religiøse spørsmål, døper vi ikke barn i Adventistkirken. Å bli døpt er et valg personen selv må ta, når de føler seg klar til det.

Dåpen er det symbolet, eller ritualet, Jesus viste oss at vi skal bruke når noen vil vise at de er kristne. Vi tror at dåpen skal skje med nok vann til at hele personen kan «begraves» helt under vann. Dåp ved neddykkelse, kalles det.

Jesus ble selv døpt på den måten av døperen Johannes, som hadde valgt seg ut et passende sted i Jordanelva der det var rikelig vann. Jordanelva er ikke noe stor elv. «Johannes døpte også, i Ainon ved Salim. For det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt.» (John 3:23).

Dit kom Jesus og ble døpt. «Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham.» (Matt 3:13).

Jesus ga tydelig beskjed om at dåpen skal være ritualet som markerer at vi tror på ham.

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matthew 28:19–20).

I Adventistkirken blir de som ønsker det, døpt med full neddykkelse. Det skjer enten utendørs eller i en kirke. De fleste av våre kirker har dåpsbasseng i fronten av kirkesalen.