Meny
Lukk
Dåp i Adventistkirken skjer alltid ved full neddykkelse. Det kan skje utendørs eller i dåpsbasseng som finnes i nesten alle våre kirker.

Dåp i Adventistkirken

Syvendedags Adventistkirken praktiserer troendes dåp. Det betyr at en person må ha et personlig ønske om å bli døpt og på den måten gi uttrykk for sin tro på Jesus som frelser.

Troendes dåp

Syvendedags Adventistkirken praktiserer altså ikke barnedåp. Det settes ingen nedre aldersgrense for dåp, men det er uvanlig at barn under 12 år døpt i vår menighet. Bibelen viser at tro er en forutsetning for at dåpen kan ha en virkelig betydning. «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (Mark 16,16).

«Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse» (1 Pet 3,21)

Full neddykkelse

Alle beskrivelser av dåp i Det nye testamentet viser en handling der den troende blir fullstendig «begravet» av vannet for så å stå opp til et nytt liv. Jesus ble døpt Johannes døperen. Døperen hadde valgt seg ut et sted i Jordanelva med mye vann. Det tyder på at voksne mennekser skulle døpes ved full neddykkelse. «Johannes døpte også, i Ainon ved Salim. For det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt» (Joh 3,23). Jesus hadde tydeligvis gått ned i vannet da han ble døpt. «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due» (Matt 3,16).

Det nye testamentet forteller også om en Etiopisk finansminister som ble døpt. Fortellingen gir den tydeligste beskrivelsen i Bibelen om hvordan en dåp foregikk. «Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: “Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?” 37Filip svarte: “Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.” Da sa han: “Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.” 38Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. 39Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei» (Apg 8,36-39).

Vi merker oss følgende fra fortellingen: 1) Begge de to voksne mennene steg ned i vannet. 2) Begge to steg opp av vannet etter dåpen. 3) Troen var forutsetning for at Filip ville døpe hoffmannen.

Ikke et sakrament

Syvendedags Adventister tror ikke at en person mottar nåde gjennom dåpen bare fordi vedkommende blir døpt. Gud er til stede i dåpen, men dåpen er i utgangspunktet den troende personens svar på Guds kall til tro og et svar på det frelsende offer Jesus har gitt for hver eneste person. I bibeloversettelsen fra 1978/85 har 1 Pet 3,21 denne ordlyden: «Dåpen er ingen renselse fra ytre urenhet, men en god samvittighets bekjennelse til Gud, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse.» Det er denne teksten som er hovedbegrunnelsen for å se på dåpen som den troendes respons til Gud.

Fordi vi tror Jesu ord om at barna hører ham til, har adventister ikke behov for å foreta nøddåp av spedbarn. Vi er overbevist om at barna uansett hører Gud til. Vi ønsker å hjelpe alle mennesker til tro, men samtidig har vi respekt for at tro er et valg hver enkelt skal ta for seg selv. Det valget skal ikke tas av foreldre eller andre når barna er for små til å skjønne hva dåpen dreier seg om.