Meny
Lukk

Den hellige ånd

5. Den hellige ånd

Gud, den evige Ånd, var aktiv sammen med Faderen og Sønnen i skapelsen, inkarnasjonen og gjenløsningen. Han er like mye en person som Faderen og Sønnen. Han inspirerte de mennesker som skrev Den hellige skrift. Han fylte Kristi liv med kraft. Han kaller og overbeviser mennesker. De som tar imot ham, fornyer og forvandler han til Guds bilde. Han er sendt av Faderen og Sønnen for alltid å være hos Guds barn. Han gir menigheten de åndelige gaver, utruster den med kraft til å vitne for Kristus, og leder den til hele sannheten slik vi finner den i Skriften.

(1 Mosebok 1:1-2; 2 Samuel 23:2; Salmene 51:11; Jesaja 61:1; Lukas 1:35; 4:18; Johannes 14:16-18, 26; 15:26; 16:7-13; Apostlenes gjerninger 1:8; 5:3; 10:38; Romerne 5:5; 1 Korinterbrev 12:7-11; 2 Korinterbrev 3:18; 2 Peter 1:21).