Meny
Lukk
Foto: Michal Bednarek/Shutterstock

Det gode liv

Ny evangeliseringspakke.

Den norske union arbeider med å lage en komplett evangeliseringspakke under navnet «Det gode liv». Kjell Aune har utarbeidet materialet. Kjell har i mange år vært aktiv med offentlige møteserier i inn- og utland og er nå engasjert med brevskole, forlag og ressurssenter. Materiellet til «Det gode liv» vil fylle et behov både for menighetsmisjonen, forlaget og brevskolen. «Det gode liv» skal være praktisk, positivt og Jesus-sentrert.

Disse elementene inngår i evangeliseringspakken

  1. 21 MANUSKRIPTER for offentlige møter, komplett med PowerPoints og veiledning (vedr. forberedelser og bruksveiledning).
  2. 21 TRAKTATER (som også kan brukes som møtereferater)
  3. Sett med BIBELSTUDIER
  4. BIBELKURS for brevskolearbeidet, med 21 kursdeler
  5. BOK med 21 kapitler. Boken vil ha nytte både for grunnfesting av medlemmers tro, og som en misjonsbok som tar leseren gjennom alle de sentrale, bibelske trospunktene. Boken kan også brukes som gave til de som har vært til stede ved et visst antall offentlige møter.
  6. VIDEOSERIE som gjøres tilgjengelig ved nedlasting. For personlig bruk, for Bibelgrupper eller møteserier i mindre menigheter.
  7. Felles REKLAME for serien vil bli utarbeidet.

Materialet er kvalitetssikret av teologer og evangelister, og bearbeidet på bakgrunn av innspill som har kommet fra disse.

Skal en slik møteserie fungere etter hensikten, er det nødvendig å gjøre et grundig forarbeid med å utvide menighetens kontaktnett og vekke interesse. En møteserie vil da mer fungere som fortsettelsen av et lengre prosjekt.

Adventistkirken sentralt oppfordrer til at det jobbes målbevisst i perioden høsten 2021 til sommeren 2022 med forberedende aktiviteter og tilbud. DNU har utarbeidet et forslag til årshjul for evangelisering, som gir mange ideer for en prosess som kan ta oss fra ettersommeren i år, til høsten 2022 da møteserien «Det gode liv» vil danne et høydepunkt.

Kjell Aunes powerpoint presentasjon.

Kjell Aunes powerpoint presentasjon som PDF.