Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Dynamisk tro

Gud er stor. Å forstå ham er viktig for alle kristne. Gjennom Bibelen forteller Gud oss at han elsker alle mennesker på jorda, og har en klar plan om å gjenskape kloden til den opprinnelige harmoni.

Et av Bibelens mest siterte vers, gir oss viktig informasjon om hvem Gud er og hva han vil. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (John 3:16).

Dette er ganske lett å forstå, og det krever ikke noen spesiell utdannelse. Men Gud er så mye større enn oss, og hans tanker og planer omfatter mye mer enn det vi mennesker erfarer i det daglige.

Se hva Gud sier om dette gjennom en profet som het Jesaja og levde rundt 700 år før Kristus:

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.» (Jesaja 55:8–9).

Disse setningene står i en sammenheng der profeten snakker om Guds store vilje til å tilgi. Det kan være vanskelig for oss å ta inn over oss at Guds kjærlighet er så stor at han vil tilgi urettferdige og forbrytere.

Det er ikke bare på dette området Guds tanke strekker seg ut over vår menneskelige erfaring. Derfor forventer vi at alle som virkelig søker å forstå Gud gjennom å lese Bibelen, vil få økt kunnskap.

Det er derfor vi tenker at troen er dynamisk.