Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Fotvasking

Jesus ville at dem som følger ham, skal være preget av vilje til å tjene andre. Fotvaskingen er en fin påminnelse om det.

Før Jesus innstiftet nattverdsmåltidet den siste kvelden han var sammen med disiplene før han ble korsfestet, vasket Jesus disiplenes føtter. Det var egentlig en oppgave som en tjener var forventet å utføre. Men Jesus kom som tjener til vår jord, og kvidde seg ikke for å vaske disiplenes føtter.

At Jesus vasket disiplenes føtter, er bare beskrevet i Johannes evangelium. Der står følgende:

«Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus.» (John 13:4–8).

Jesus hadde nok på følelsen at disiplene ikke riktig skjønte betydningen av det han hadde gjort.

«Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» (John 13:12–15).

Det Jesus har sagt vi skal gjøre, vil vi gjerne følge opp.

I Adventistkirken arrangeres fotvasking slik at det gjerne tilbys separate rom for kvinner og menn. I tillegg er det ofte også rom der ektepar kan ha fotvasking sammen.

Fotvaskingen foregår slik at to og to bestemmer seg for å være sammen om ritualet. Den ene heller så vann i et vaskefat for å vaske den andres føtter. Oftest vil de to be en bønn sammen før føttene blir vasket og tørket. Så gjentas det samme av den partneren som fikk sine føtter vasket først.

Når alle har gjennomført ritualet, avsluttes det gjerne med å synge et vers av en sang.