Meny
Lukk
Soldater fra Panserbataljonen før øvelsen «Thunder Bolt 2022» på Setermoen.
Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret.

Fritak fra militærtjeneste

Hjelp! Jeg er innkalt til sesjon. Hva nå?

Hvordan skal du forholde deg dersom du ikke ønsker å bære våpen fordi du har en pasifistisk overbevisning og derfor ikke ønsker å avtjene førstegangstjeneste?

I Norge er det allmenn verneplikt. Det betyr at både kvinner og menn mellom 19 og 44 år kan bli innkalt til tjeneste i forsvaret. Det følger av Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) § 6.

I mange år har norske adventistungdommer søkt om fritak fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner, og fått innvilget dette. Retten til fritak er nedfelt i forsvarsloven § 35. «Vernepliktige skal fritas for tjeneste i Forsvaret hvis det er grunn til å anta at de ikke kan gjøre tjeneste uten at det kommer i konflikt med deres alvorlige overbevisning og verdier som er av fundamental betydning for dem.»

Søknad om fritak av overbevisningsgrunner kan tidligst fremmes ved sesjon.

«Vernepliktige kan søke om fritak tidligst når de møter på sesjon, eller etter at det på annen måte er bestemt om de er skikket til tjeneste» (forsvarsloven § 36).

Det året man fyller 17 år må alle ungdommer fylle ut en egenerklæring til Forsvaret. Dette er første steg på veien mot sesjon. Omkring en tredjedel av hvert årskull kalles inn til sesjon, og femti prosent av dem som kalles inn til sesjon, blir innkalt til førstegangstjeneste.

Dersom det er mulig å nevne sin pasifistiske holdning i egenerklæringen, bør det gjøres.

Sesjonen består av fire deler:

  1. Fysiske tester
  2. Kunnskapstest
  3. Legesjekk
  4. Samtale

Under samtalen på sesjonen må man fortelle om sitt pasifistiske ståsted. Normalt vil man dermed ikke bli innkalt til førstegangstjeneste.

Skulle du bli innkalt til førstegangstjeneste, bør du umiddelbart kontakte Adventistkirkens leder for avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet. Du vil få hjelp til nødvendig dokumentasjon til en søknad om fritak av overbevisningsgrunner.

Adventistungdommer har flere grunner til å søke om fritak fra militærtjeneste.

1) Guds bud

For adventister har de ti bud alltid vært normgivende for livet. Det er en udiskutabel standard. Den er Guds forklaring på hva kjærlighet er i praksis. Det sjette bud lyder: «Du skal ikke slå i hjel» (2 Mosebok 20:13). Det har vi hele tiden forstått som et absolutt forbud mot å ta menneskeliv. Ingen situasjon kan rettferdiggjøre det å drepe et annet menneske. Derfor har vi sagt nei til militærtjeneste.

2) Lyde Gud mer enn mennesker

Syvendedagsadventister ønsker å være borgere som viser respekt både for Guds lov og for landets lover. Vi ønsker å bidra positivt i de samfunnene der vi lever. Derfor har vi lagt vekt på å være borgere som spiller på lag med offentlige myndigheter. Men bare innenfor de rammer som Guds ord trekker. Prinsippet vi følger, er forankret i det Peter sa til myndighetene som ville stanse hans forkynnelse: «Men Peter og de andre apostlene svarte: «En skal lyde Gud mer enn mennesker» (Apostlenes gjerninger 5:29).

3) Ondskap kan ikke overvinnes med ondskap

I Romerbrevet peker Paulus på den beste vei for å overvinne ondskap: «La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode» (Romerne 12:21). Det lar seg ikke gjøre å skape fred ved å drepe og ødelegge. Det er Satans metode. Jesus refererte til djevelen da han sa: «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Johannes 10:10). Kristne må ikke velge ondskapens metoder for å arbeide for fred.

Tenk deg nøye om for å bli klar over hvem du er og hva du står for. Hvis du står for de tre argumentene ovenfor, vil du være på helt feil plass i forsvaret. Virkeligheten i forsvaret er langt fra det glorifiserte bildet noen tenåringer har. Treningen der vil kollidere kraftig med din egen overbevisning. Du skal også tenke nøye over poenget at dersom du først har sagt ja til å avtjene verneplikten i forsvaret, er det vanskelig å komme seg ut. Det blir vrient å argumentere med at du «egentlig er pasifist» når du først har tjenestegjort noen måneder i forsvaret. Du må ikke undervurdere forsvaret som motstander.

Den engelske boken Adventists and Military Service: Biblical, Historical and Ethical Perspectives gir ytterligere informasjon om hvordan adventister har forholdt seg til militærtjeneste.

Hvis du står for de tre argumentene over bør du flagge det tydelig. Stå for det. Gjør det klart allerede på sesjonen. Du vil bli respektert for å ha en overbevisning og leve den ut i praksis. Gud vil velsigne deg.

Kanskje kjenner du at ditt pasifistiske ståsted blir utfordret når et uskyldig land blir brutalt angrepet. Du er ikke alene, men krig er krig, selv om man er den «uskyldige» part.