Meny
Lukk
Adventister er opptatt av å ta vare på helsa. Her er deltakere på et mosjonsløp arrangert under Adventistkirkens verdenskongress i San Antonio i Texas i 2015.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Helse

Mange mennesker er ikke bevisst verdien av god helse før helsa svikter. Syvendedags adventister har helt siden menigheten ble grunnlagt, vært opptatt av å jobbe for å motivere mennesker til å stelle pent med helsa si. Begrunnelsen for å ta godt vare på helsa finner vi i Bibelen.

Ved skapelsen ble mennesket satt til å ta vare på skaperverket. Mennesket selv er en del av dette skaperverket. For Syvendedags adventister er det å ta vare på helsa et uttrykk for respekt for Skaperen. Paulus tar fram tanken om mennesket som et tempel for Gud. Den tanken er viktig for oss. ”Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere” (1 Kor 3,16-17).

Dette er miljøvern på det helt lokale plan. Vårt ansvar for skaperverket omfatter både naturen omkring oss og naturen i oss. Derfor oppfordrer Syvendedags Adventistsamfunnet alle mennesker til å ta vare på naturen i oss ved å følge prinsippene i det vi har kalt de åtte helsenøklene.

Luft

Det virker kanskje selvsagt at mennesket trenger frisk luft men en alt for stor andel av befolkningen velger å forurense både seg selv og omverdenen med tobbaksrøyk. Behovet for frisk luft er grunnen til at adventister i over 130 år har rådet folk til ikke å røyke.

Vann

Vestlige mennesker drikker for lite vann og for mye kaffe. Kroppen trenger mye rent vann for å fungere optimalt. Kaffe gjør slett ikke samme nytten som et glass vann. Kaffen virker som et vanedannende dopingmiddel på hjernen.

Solskinn

I vår tid er vi blitt bevisst på at man må være varsom med solens stråler. Det gjelder å beskytte bar hud. Men vi trenger sollyset regelmessig. Derfor er det viktig å være mye utendørs.

Aktivitet

Når det meste av arbeidsdagen tilbringes på en stol er det ekstra viktig å sørge for å få ordentlig mosjon for både hjerte, muskler og lunger. Det er mye helse i en daglig spasertur og mosjon er naturens beste middel mot stress, søvnløshet og depresjon.

Hvile

Hvile dreier seg om mer enn søvn selv om vi med fordel kunne innvilge oss noe lenger tid i senga. Vi får stadig mindre søvn i Norge og blir neppe sunnere i takt med mindre tid på puta. Selv om vi har flere fridager nå enn tidligere er det for mange blitt smått med hviledager. En skikkelig hviledag er som en oase for tankene.

Sunn mat

Et sunt kosthold er lett å beskrive. Det er et tilnærmet vegetabilsk kosthold, en solid frokost, regelmessige måltider og god tid. Adventister har i flere generasjoner erfart fordelene ved et vegetarisk kosthold. Medisinsk forskning har også oppdaget disse fordelene.

Avhold

Når vi er på jakt etter det gode livet må vi samtidig si nei til det som ødelegger livet. Avhold fra alkohol er et aktivt valg for å verne om livets viktigste verdier. Måtehold er en god løsning når det gjelder mat, men ikke når det gjelder alkohol. Her er det avhold som gjelder.

Tillit

Alle har fått livet i gave fra Gud, men få spør ham hvordan det best bør leves. Det burde vi spørre Menneskesønnen om. ”Tro på Gud og tro på meg” sa han som avskjed til sine nærmeste venner. Han ba om vår tillit, men først etter at han hadde vist seg vår tillit verdig som en trofast venn og veileder.

Den åttende nøkkelen er den egentlige nøkkelen. Foran oss står en dør ingen gode råd kan åpne. Den må låses opp av en annen som selv har gått gjennom den. Det har bare én gjort. At han gjorde det, er grunnen til at Jesus ble kjent utenfor Galilea og ble plassert i sentrum av vår tidsregning.

”Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket” (Åp 1,17-18). Han har nøklene. Den som vil ha hele knippet, må først ta imot ham.