Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

Brukerveiledning

Lederveiledning: De tre englenes kall til bønn

Velkommen til Ti dager med bønn 2021. Vi tror bønn er der vekkelser begynner. I tidligere år har Gud utført mange mirakler når vi sammen har søkt ham i bønn og faste. Den hellige ånd har gitt omvendelser, fornyet iver for evangelisering, nytt liv i menigheter og leget relasjoner.

Har Guds stemme kalt deg til vekkelse? Bibelen er full av løfter til deg:

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krønikerbok 7:14).

«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte» (Jeremia 29:13).

«Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget» (Joel 3:5).

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jakob 4:8).

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg» (Åpenbaringen 3:20).

Hvor du enn befinner deg i livet akkurat nå, så er Gud nærmere enn du tror. Han ønsker å øse ut sine velsignelser over familien din, menigheten din, lokalsamfunnet og din verden. Bli med oss nå og be om åndelig vekkelse gjennom Den hellige ånd!

Generelle punkter for Ti dager med bønn

Daglige bønneveiledninger

Vi har laget en bønneveiledning for hver av de ti dagene. Hver veiledning inneholder et skriftsted, andaktslesning, bibeltekster å be gjennom, forslag til bønn og sanger. Vi anbefaler at dere kopierer temaarkene så alle deltakerne kan ha et og følge med under bønnestunden.

Menigheter verden over samles i bønn om hver dags tema. Bli med dem og be gjennom versene og bønneønsker, men føl ikke at du må skynde deg gjennom hele listen med bønneemner. Det kan være lurt å dele opp i små grupper og la hver gruppe be for en del av bønneønskene deres.

Vi har også med et dokument som heter Verdensmenighetens bønneønsker. Det er viktig å be for verdensmenigheten, men det kan være lurt å bruke ekstra tid på å be for lokale behov hvis det er besøkende fra lokalsamfunnet i gruppen. Be om hvordan dere best kan ta imot gjester og få dem til å føle seg som en del av gruppen. (MERK: Verdensmenighetens bønneønsker vil bli oppdatert høsten 2020. Se www.tendaysofprayer.org!)

Forslag til tid for hvert bønnemøte

La bønnestunden være enkel slik at gruppen kan fokusere på å be. Det kan variere hvor mye tid dere vil bruke på hver del. Denne veiledningen er bare et forslag:

Velkomst og innledning: 2 – 5 minutter

Lese andakt (i daglig bønneveiledning): 5 minutter

Be gjennom versene i «Be Guds ord» (i den daglige bønneveiledningen): 10 – 15 minutter

Be om emnene i «Flere bønneforslag» (i den daglige bønneveiledningen): 20 – 30 minutter

Svar i sang og lovprisning: 5-10 minutter

Be for andre

Be alle om å be jevnlig for fem til syv personer som Gud har latt bli en del av deres liv. Det kan være slektninger, venner, kolleger, naboer eller andre bekjente. Oppfordre dem til å be Den hellige ånd om veiledning i valg av navn og i å nå ut til disse menneskene i løpet av de ti dagene. Det kan være lurt å dele ut noen kort eller papirlapper der man kan skrive navnene på dem man vil be for.

Sabbatsgudstjenester under Ti dager med bønn

Legg særlig vekt på bønn og vitnesbyrd om bønnesvar under gudstjenestene begge sabbatene!

Vær kreativ – det finnes mange måter man kan fortelle menighetsfamilien om de daglige bønnemøtene på.

Siste sabbatsfeiring

Den siste sabbaten bør det legges til rette for å glede seg over alt det Gud har gjort disse ti dagene. Sett av god tid til å vitne om bønnesvar, bibelsk undervisning/forkynnelse om bønn, og sang!

Led menigheten i en bønnestund slik at de som ikke har vært på møtene gjennom uken, kan få oppleve gleden ved å be sammen med andre. Du finner mer informasjon på arket om sabbatsfeiring.

Oppfølging etter Ti dager med bønn

Be Gud vise dere hvordan han vil bønngruppen/menigheten skal videreføre det han har begynt under Ti dager med bønn! Kanskje vil dere holde et ukentlig bønnemøte. Eller kanskje vil Gud at dere skal starte en ny tjeneste i menigheten eller en besøkstjeneste i nærmiljøet. Vær mottakelige og følg der Gud leder! Dere vil garantert bli forundret når dere vandrer med ham.

Dokumentet Utfordring til misjon er fullt av ideer til tjeneste.

Vitnesbyrd

Fortell om hvordan Gud har arbeidet gjennom Ti dager med bønn! Historiene deres vil bli til oppmuntring for mange andre. Vitnesbyrdene kan sendes  www.tendaysofprayer.org.

Tips om bønnefellesskapet

Bli enige

Når noen ber Gud om noe, må dere sørge for at andre også ber om det samme og er enige – dette er stort. Tro ikke at ingen andre behøver å be om en ting når en annen har bedt om det! «Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen» (Matteus 18:19). Det er oppmuntrende å bli løftet opp i bønn.

Gjør krav på Guds løfter

Be gruppen om å gjøre krav på Guds løfter når de ber! Det er så lett å fokusere på våre problemer. Men når vi gjør krav på Guds løfter, styrkes troen og vi minnes om at ingenting er umulig for Gud. Løftene hjelper oss å løfte blikket fra våre svakheter og problemer og rette det mot Jesus. For hver svakhet og kamp har Bibelen løfter vi kan gjøre krav på. Be folk om å lete opp flere løfter og skrive dem ned slik at de kan gjøre krav på dem fremover.

Faste

Be dem som deltar i Ti dager med bønn om å overveie en form for faste, så som å avstå fra TV, verdslig musikk, filmer, Internett, søtsaker eller annen tungt fordøyelig mat. Sett av ekstra tid til bønn og bibelstudium, be Gud om hjelp så du og din menighet kan bli i Kristus. Når vi følger et enkelt kosthold, blir sinnet mer mottakelig for Den hellige ånds stemme.

Den hellige ånd

Sørg for å be Den hellige ånd om å vise deg hva og hvordan du skal be for en annens liv eller en konkret situasjon. Bibelen sier at vi ikke vet hva vi skal be om og at Den hellige ånd går i forbønn for oss.

«Vi må ikke bare be i Kristi navn. Vi må be med Den hellige ånd som vår inspirasjonskilde. Her ligger forklaringen på det som står skrevet: ‘Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord.’ (Romerne 8:26). En slik bønn føler Gud det som en fryd å svare på. Når vi med alvor og intensitet hvisker fram en bønn i Kristi navn, ligger det i selve denne intensiteten en faktisk pant på at Gud står klar til å svare på bønnen – ‘uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår'(Efeserne 3:20)» (Ord som lever (2006), side 97 [COL 147]).

Før dagbok

Hvis deltakerne fører bønnejournal i Ti dager med bønn, kan det hjelpe en å ta dagens bønntema inn over seg, komme med konkrete løfter til Gud og notere seg hans velsignelser. Det å skrive ned bønnene våre og føre oversikt over Guds svar er en god kilde til oppmuntring.

Hvis du vil, kan du sette av tid under bønnemøtet så folk kan journalføre sine svar til Gud i sine egne bønnejournaler. Eller dere kan føre en gruppejournal med bønneemner og svar – enten i en notatbok, på en stor plakat, eller på nettet. Det er spennende, og det styrker troen når man ser tilbake og merker seg Guds bønnesvar.

Ærbødighet

Sett et eksempel på en ærbødig holdning! Vi er i tronsalen hos universets hersker. Vi må ikke behandle bønnestunden uvørent, verken ved kroppsholdning eller atferd. Men det er ikke nødvendig å knele hele tiden. Du vil at folk skal holde ut en time, så be dem om å knele eller sitte eller stå alt etter som Gud leder og de har det godt med.

Setningsbønner

Bønnene bør være korte og rett på sak. Da får også andre en sjanse til å be. Prøv å begrense bønnene dine til noen få setninger. Man kan be mer enn én gang. Korte setningsbønner holder interessen oppe gjennom bønnestunden og åpner for Den hellige ånds veiledning. Du behøver ikke å begynne og avslutte hver setningsbønn med ord som «Kjære Gud» og «Amen». Dette er en kontinuerlig samtale med Gud.

Taushet

Som leder må du ikke dominere bønnestunden. Målet er at andre skal få be. Det er godt at det blir stille innimellom, for da kan Gud tale til hjertet. La Den hellige ånd arbeide, og slipp alle til.

Sang

Spontan gruppesang ispedd bønn gir et vakkert bønnemøte. Du finner forslag til sanger til slutt på temaarkene. Dette er bare forslag. Velg gjerne andre, gjerne norske. Sang er også en god måte å markere overgangen fra én del av bønnestunden til en annen på.

Bønneønsker

Ikke be om bønneønsker! Be heller gruppen om å be sine bønneønsker og la andre stemme i dem og be for disse bønneønskene. Hvorfor? Det sparer tid. Prat om bønneønsker sluker brorparten av bønnestunden. Satan fryder seg når han får oss til å snakke om problemene i stedet for å be over dem. Gruppemedlemmene vil ofte komme med råd og foreslå løsninger. Kraften kommer fra Gud. Jo mer vi ber, dess mer av sin kraft får han frigitt.

Din daglige bønnestund

Dette er viktig. Som leder må du sette av tid ved Jesu føtter hver dag, tale med ham og lese hans ord. Hvis det å kjenne Gud får høyeste prioritet hos deg, vil det åpne for en flott erfaring. «Fra lønnkammeret kom kraften som rystet verden under den store reformasjonen. Der, med hellig ro, satte Herrens tjenere føttene på Guds faste løfter» (Alfa og Omega, bind 8, side 38 [GC 210]). Når en leder ber, arbeider Gud med hjertene.

Innledning

Velkommen til Ti dager med bønn 2022. Vi tror bønn er der vekkelser begynner. I tidligere år har Gud utført mange mirakler når vi sammen har søkt ham i bønn og faste. Den hellige ånd har gitt omvendelser, fornyet iver for evangelisering, nytt liv i menigheter og leget relasjoner. Her er noen få vitnesbyrd fra tidligere år:

De ti dagene med bønn … forandret virkelig livet mitt. Det var en enorm U-sving for meg. (Ruth K.)

Vi ble så rørt av leksene. Folk utøste sitt hjerte til Gud. For første gang lærte vi hva det vil si å be i tråd med Guds løfter og gjøre krav på Jesu mest dyrebare gave – Den hellige ånd. (Moureen K.)

Før Ti dager med bønn var mange i menigheten syke. Men midt i bønneuken ble de helbredet! Dessuten overga syv stykker seg til Jesus Kristus og ble døpt! (Mugabe G.).

Har Guds stemme kalt deg til vekkelse? Bibelen er full av løfter til deg:

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krønikebok 7:14).

«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte» (Jeremia 29:13).

«Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget» (Joel 3:5).

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jakob 4:8).

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg» (Åpenbaringen 3:20).

Hvor du enn befinner deg i livet akkurat nå, så er Gud nærmere enn du tror. Han vil øse ut sine velsignelser over familien din, din menighet, lokalsamfunnet og verden rundt deg.

Bønnetemaet vårt: De tre englenes kall til bønn

I år innbyr vi deg til å søke vekkelse gjennom Den hellige ånds kraft under Ti dager med bønn. Be gjennom de tre englebudskapene, og måtte de skinne med ny relevans og gi deg og bønnegruppen din en dypere erfaring med Jesus.

Gud ønsker å gjøre utrolige ting i vårt liv og i våre menigheter i dag. Hans planer går langt ut over våre egne evner, og bare med en konstant forbindelse til ham i bønn kan vi utføre det han har forberedt. Han sier: «Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til» (Jeremia 33:3).

Bli med og be om vekkelse, en ny iver for vårt kall i endetiden og den lovte utgytelsen av Den hellige ånd!

Forslag til retningslinjer for bønnestunder

 • Be korte bønner – bare en setning eller to om ett emne. La andre slippe til! Du kan be så mange ganger du vil, akkurat som i en samtale.
 • Frykt ikke stillheten, den gir alle tid til å lytte til Den hellige ånd.
 • Det er også en stor velsignelse å synge sanger veiledet av Ånden. Dere trenger ikke noe piano – syng gjerne a cappella.
 • Bruk ikke verdifull bønnetid til å drøfte bønneemner! Be i stedet! Da kan også andre be for dine bønneønsker og gjøre krav på løfter som fyller ditt behov.

Gjør krav på løftene

Det er vårt privilegium å gjøre krav på Guds løfter i våre bønner. Alle hans bud og råd er også løfter.

Han ville aldri ha bedt oss om noe som vi ikke kunne gjøre i hans kraft.

Når vi ber, er det lett å bli opptatt av egne behov, våre problemer, våre utfordringer – og syte og klage over vår situasjon. Dette er ikke bønnens hensikt. Bønnens formål er å styrke troen. Det er derfor vi ber deg om å gjøre krav på Guds løfter i din bønnestund. Ta blikket bort fra deg selv og dine svakheter og se til Jesus! Ved å se ham blir vi forvandlet til hans bilde.

Ellen White kommer med denne oppmuntringen: «Hvert løfte i Guds ord er for oss. Når du ber kan du holde fram Herrens sikre løfter og ved tro gjøre krav på dem. Hans ord er garantien for at hvis du ber i tro, vil du få alle åndelige velsignelser. Fortsett å be, og du vil få langt ut over det du kan tenke deg å be om» (Lys fra det høye, side 70 [HP 71]).

Hvordan kan du gjøre krav på hans løfter? Når du for eksempel ber om fred, kan du kreve Johannes 14:27 og si: «Herre, du har sagt i ditt ord til oss: ’Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.’ Gi meg den freden du lovet å gi oss!»

Takk Herren for at han gir deg fred selv om du kanskje ikke føler det akkurat da.

Faste

Vi oppfordrer deg til å ta en Daniel-faste i løpet av disse ti dagene. Å begynne året med bønn og faste er en fin måte å innvie seg til Gud på for det nye året. Ellen White sier: «Nå og videre til tidens slutt bør Guds folk være mer alvorlige, mer våkne, ikke stole på sin egen visdom, men på visdom fra sin store leder. De bør sette av dager til faste og bønn. Full avholdenhet fra mat er kanskje ikke nødvendig, men de bør spise lite av den enkleste mat» (Counsels on Diet and Foods, side 188, 189).

Vi har lest om Daniel, som spiste frukt og grønnsaker i ti dager. Vi oppfordrer deg til å følge et veldig enkelt kosthold disse ti dagene. Hvis vi ønsker å ha et klarere sinn så vi kan høre Guds stemme, og hvis vi ønsker å komme ham nærmere, må vi ikke la kostholdet stå i veien.

Faste er ikke bare å avstå fra mat. Vi oppfordrer deg til å faste fra TV, filmer, dataspill, ja også Facebook og YouTube. Noen ganger kan ting som ikke i seg selv er av det onde, legge beslag på altfor mye tid.

Legg bort alt du kan slik at du kan være mer sammen med Gud.

Faste er ikke en snarvei til Guds mirakler. Faste handler om å ydmyke seg så Gud kan arbeide i og gjennom oss. La oss komme til ham i bønn og faste, så vil han komme oss nærmere.

Den hellige ånd

Sørg for å be Den hellige ånd om å vise deg hva og hvordan du skal be for en annen eller en konkret situasjon.

Bibelen lærer at vi ikke vet hva vi skal be om og at Den hellige ånd går i forbønn for oss.

«Vi må ikke bare be i Kristi navn. Vi må be med Den hellige ånd som vår inspirasjonskilde. Her ligger forklaringen på det som står skrevet, at ’Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord’» (Romerne 8:26). En slik bønn føler Gud det som en fryd å besvare. Når vi med alvor og intensitet hvisker fram en bønn i Kristi navn, ligger det i selve denne intensiteten et faktisk pant på at Gud står klar til å svare på bønnen – ‘uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår’ (Efeserne 3:20)» (Ord som lever (2006), side 97 [COL 147]).

Tro

Ellen White skriver at «bønn og tro vil gjøre det som ingen jordisk makt kan utrette» (Helse og livsglede, side 104-105 [MH 509]). Hun skriver også at «vi kan be om […] alle de gavene han har lovt. Så må vi tro at vi får det vi har bedt om og takke Gud for at vi har fått det» – Utdanning for livet, side 141 [Ed 258]. Så la det bli en vane å takke Gud på forhånd for det han vil gjøre, uansett hvordan han besvarer dine bønner.

Be for andre

I løpet av disse ti dagene oppfordrer vi deg til å be jevnlig for dem Gud har satt i ditt liv. Velg fem til syv personer – det kan være slektninger, venner, kolleger, naboer eller bare bekjente. Sett av litt tid til å spørre Gud hvem han vil at du skal be for. Be ham også om å gi deg en byrde for disse menneskene.

Skriv navnene på et ark og oppbevar det på et godt synlig sted, som i Bibelen din. Du vil bli overrasket over hvordan Gud reagerer på dine bønner.

Ti dager med bønn, utfordring til oppsøkende arbeid

Jesus kaller oss ikke bare til å be, men også til fylle de praktiske behovene folk rundt oss har. «For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg» (Matteus 25:35-36).

I Helse og livsglede leser vi: «Vi må leve et todelt liv – et liv med tanke og handling, av stille bønn og alvorlig arbeid» (side 512). Vi har mottatt så mye kjærlighet fra Frelseren, og vi har den forrett å dele denne kjærligheten med venner, naboer og fremmede i nød.

Spør Gud hvordan du og din menighet kan tjene andre etter Ti dager med bønn. Når du arbeider med å organisere aktiviteter for tjeneste, må du ikke la arrangementene holde deg fra å be. «Før personlig innsats for andre bør dere be mye alene, for det krever stor visdom å forstå hvordan sjeler kan bli frelst. Før du kommuniserer med mennesker, bør du kommunisere med Kristus. Ved nådens trone kan du skaffe deg en forberedelse til å tjene folket» (Prayer, side 313).

I nettressursene til Ti dager med bønn finner du et dokument med dusinvis av ideer for oppsøkende virksomhet. Jesus inviterer deg til å være hans hender og føtter til en verden i nød.

Hovedforfatter for de daglige bønneveiledningene: Dr. Mark A. Finley.

Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen.

Dere finner flere ressurser om emnet de tre englebudskapene på www.threeangels.info.

Natt i bønn

Vil dere be en hel natt som en del av Ti dager med bønn? Dere kan for eksempel begynne klokken 18.00 og avslutt klokken 06.00 Velg en tidsplan som passer gruppen din.

Hvorfor be gjennom natten?

Det er ingenting «hellig» ved å holde seg våken og be hele natten. Men natten kan være den eneste tiden da folk ikke er opptatt med andre ting. Målet ditt bør ikke være å holde deg våken hele natten, men å be så lenge som nødvendig og til du har bedt for alt det du føler Gud vil du skal be for.

Forslag: La flere dele på å lede møtet gjennom natten. Sørg for å ta pauser. Som leder fornemmer du atmosfæren. Legg merke til når dere trenger en pause og når dere bør gå over til neste del av bønnestunden.

Dere kan også sette av tid til lesing av skriftsteder i bønnestunden. Dere kan gjøre alt som er foreslått eller bare noe av det, alt etter hva som er best for gruppen. Stokk gjerne om på rekkefølgen!

Mulig format for bønnenatten

Begynn med lovprisning! Pris Gud i bønn og sang.

Sett av noe tid til syndsbekjennelse så ingenting får hindre Gud i å høre dere. Gi tid til private bekjennelser og sett av tid til bekjennelse sammen med andre. Be folk bekjenne private synder privat og offentlige synder offentlig. I Daniel 9:1-19 leser vi om Daniel, som gikk i forbønn for Guds folk og offentlig bekjente deres synd.

Be for behovene til mennesker som er på bønnemøtet! Mange har det vondt eller har behov for bønn, eller de kjenner andre som har et stort behov for bønn. Sitt i en ring, sett en stol i midten og be dem som har et spesielt bønneønske om å komme frem og fortelle om det. Samle dere om personen og la to-tre be om personens spesifikke behov og gjør krav på Guds løfter.

Del gruppen i to! La kvinnene be i et rom (med en kvinne som leder) og mennene i et annet rom (med en mannlig leder). Mange personlige behov verken kan eller bør deles med alle. Det er lettere å åpne seg for andre av samme kjønn.

Når alle er samlet igjen, kan dere be om behov i samfunnet og menigheten. Sett også av tid til verdensmenigheten!

Bønneønsker (på et eget ark i materialet for Ti dager med bønn). Føl ikke at dere må rase gjennom hele listen! Det kan være lurt å dele opp i små grupper og la hver gruppe be for en del av listen.

Be for de fem til syv personene du har bedt for i disse ti dagene!

Velg et avsnitt fra Bibelen og be over det!

Avslutt bønnestunden med lovprisning og takk til Gud!

Utfordring til oppsøkende arbeid for Ti dager med bønn

Jesus kaller oss ikke bare til å be, men også til å tjene de åndelige og fysiske behovene hos dem rundt oss. «For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg» (Matteus 25:35-36).

I Helse og livsglede leser vi: «Vi må leve et todelt liv – et liv med tanke og handling, av stille bønn og alvorlig arbeid» (side 512). Vi har mottatt så mye kjærlighet fra Frelseren, og vi har den forrett å dele denne kjærligheten med venner, naboer og fremmede i nød.

Spør Gud hvordan du og din menighet kan tjene andre etter Ti dager med bønn! Når du arbeider med å organisere tjenesteaktivitetene, bør du ikke la aktivitetene hindre deg i å be. «Før personlig innsats for andre bør dere be mye alene, for det krever stor visdom å forstå hvordan sjeler kan bli frelst. Før du kommuniserer med mennesker, bør du kommunisere med Kristus. Ved nådens trone kan du skaffe deg en forberedelse til å tjene folket» (Prayer, side 313).

Her er noen måter å hjelpe andre på. Velg det som passer lokalt, og føy gjerne til dine egne ideer.

 • Lag et måltid til en som har vært syk.
 • Inviter en nabo/kollega til en sosial sammenkomst.
 • Gi mat til en hjemløs.
 • Gi bort klær du kunne tenke deg å få.
 • Adopter et eldre menneske. Besøk personen regelmessig og hjelp med husarbeid, innkjøp, matlaging eller hagearbeid.
 • Bak brød og la også naboen få et brød.
 • Hjelp med prosjekter i nabolaget.
 • Tilby deg å være hos en syk eller funksjonshemmet person slik at omsorgspersonen deres kan gå et ærend.
 • Delta i prosjekter i nabolaget.
 • Bli kjent med en ny nabo ved å gi dem et måltid. La dem føle seg velkommen i nabolaget.
 • Kjøp inn dagligvarer og gi dem til en fattig familie.
 • Gi bort dine gamle briller.
 • Tilby noen et bibelstudium.
 • Besøk folk på sykehjem.
 • Gi «matpenger» til en student.
 • Samle inn klær til de nødstedte. Du kan starte et klesskap i menigheten der dere deler med dem som lider nød.
 • Gi bort din gamle bærbare datamaskin eller annen elektronikk.
 • Gi bort en brukt bil.
 • Organiser en «helseutstilling».
 • Send et kort til en som er nedfor.
 • Organiser en møteserie.
 • Ring til naboene og spør hvordan de har det.
 • Gi noen en bok du tror de vil like.
 • Del ut GLOW-traktater (kan bestilles her: glowonline.org).
 • Be noen ta imot Jesus.
 • Hold et kokekurs.
 • Del ut gavebøker om bibelske emner.
 • Gå med mat til noen som har mistet en de er glad i.
 • Besøk noen på sykehuset for å oppmuntre dem eller hjelpe dem med noe.
 • Les for en eldre person.
 • Besøk et barnehjem og tilby personalet din hjelp.
 • Start en sy-/strikke-/heklegruppe for å lage klær å gi bort.
 • Les Bibelen høyt for noen som ikke kan se eller lese.
 • Arranger en ungdomskveld hjemme hos deg.
 • Hjelp til på et sted for mishandlede personer.
 • Doner noen bøker til et barnehjem.
 • Ta med barn fra menigheten din og besøke et aldershjem. Lag et program for dem.
 • Planlegg og gjennomfør en morsom dag for barn med spesielle behov og familiene deres.
 • Hold en oppryddingsdag i nærmiljøet.
 • Start en klubb for sunn livsstil i menigheten din. Inviter venner og naboer.
 • Spør noen om de vil se en DVD med et åndelig budskap sammen med deg. Mens dere ser den sammen, ber du om at Den hellige ånd vil tale til personens hjerte.
 • Lag ditt eget prosjekt.

Du finner flere ressurser for vitnetjeneste på www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.

Løfter til bønnestunden

Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen

Løfter om Den hellige ånd

«Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll og vekster på marken» (Sakarja 10:1).

«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!» (Lukas 11:13).

«Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. […] Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er» (Johannes 14:26; 16:8).

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det» (Johannes 14:12–14).

«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene» (Sakarja 4:6).

Løfter om at Gud svarer bønn

«Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det» (Johannes 15:7).

«La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid» (Hebreerne 4:16).

«Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det» (Markus 11:24).

«Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære» (Salmene 50:15).

«Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen» (Matteus 18:19).

«Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro» (Matteus 21:22).

«Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen.

Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det» (Johannes 14:13-14).

«På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen» (Johannes 16:23-24).

«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om» (1 Johannes 5:14-15).

Løfter om Guds kraft

«Er det noe som er umulig for Herren?» (1 Mosebok 18:14).

«Herren skal stride for dere, og dere skal være stille» (2 Mosebok 14:14).

«For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud» (Markus 10:27).

«Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det» (1 Tessaloniker 5:24).

«Jeg vet at du makter alt. Ingen ting er umulig for deg når du vil det» (Job 42:2).

«For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud» (Markus 10:27).

«Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?» (Romerne 8:31-32).

«Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han skifter sinn. Gjør han ikke det han sier, holder han ikke det han lover?» (4 Mosebok 23:19).

«Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette» (Jesaja 40:28–31).

Løfter om Guds ledelse

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går» (Josva 1:9).

«Se, jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovet deg» (1 Mosebok 28:15).

«Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand» (2 Mosebok 23:20).

«Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel» (5 Mosebok 4:29).

«Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til» (Jeremia 33:3).

«Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt» (Jes 40:4-5).

«Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd» (Salmene 32:8).

«Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!» (5 Mosebok 31:8).

«Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge» (Salmene 25:12).

«Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne» (Ordspråkene 3:5-6).

«Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter» (Jesaja 58:10-11).

«Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, vil jeg høre» (Jesaja 65:24).

Løfter om et nytt sinn

«Jeg gir dem et hjerte til å kjenne meg, for jeg er Herren. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud når de vender om til meg av hele sitt hjerte» (Jeremia 24:7).

«Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, slik at du skal få leve» (5 Mosebok 30:6).

«Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet» (Esekiel 36:26).

«Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag» (Filipperne 1:6).

«Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden» (2 Peter 1:3-4).

«Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinterne 5:17).

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Galaterne 2:19-20).

«Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det» (1 Tessaloniker 5:23-24).

Løfter om tilgivelse

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krønikebok 7:14).

«Du tok bort ditt folks skyld, dekket over all deres synd» (Salmene 85:3).

«For du, Herre, er god, du tilgir, du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg» (Salmene 86:5).

«Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres» (Markus 11:25).

«Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus» (Efeserne 4:32).

«Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett» (1 Johannes 1:9).

«Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull» (Jesaja 1:18).

«Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke» (Jesaja 43:25).

«For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden» (Jeremia 31:34).

«I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom» (Efeserne 1:7).

Løfter om seier over synd

«For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro» (1 Johannes 5:4).

«Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss» (Romerne 8:37).

«Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» (1 Korinterne 15:57).

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd» (Jesaja 41:10).

«Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler» (Efeserne 6:16).

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Galaterne 2:19-20).

«For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Filipperne 2:13).

«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod» (Galaterne 5:16).

«Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!» (Romerne 16:20).

«Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne» (Romerne 12:2).

«Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg» (1 Johannes 2:15).

Løfter om helbredelse

«Han sa: Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg» (2 Mosebok 15:26).

«Som dine dager er, skal din styrke være» (5 Mosebok 33:25).

«Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode, du blir ung igjen som ørnen» (Salmene 103:2-5).

«Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vend deg bort fra det onde! Det blir til helse for kroppen, en styrkedrikk for marg og bein» (Ordspråkene 3:7-8).

«Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet» (Jesaja 53:3-5).

«Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet, frels meg du, så blir jeg frelst. For du er min lovsang» (Jeremia 17:14).

«Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier Herren» (Jeremia 30:17).

«Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem» (Jeremia 33:6).

Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe ut og hoppe som kalver» (Malaki 4:2).

«Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt» (Jakob 5:14-15).

Løfter om kraft til å gjøre Guds vilje

«Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2 Korinterne 4:16-18).

«La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp» (Galaterne 6:9).

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Filipperne 4:13).

«For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Filipperne 2:13).

«Men han svarte: ‘Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.’ Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg» (2 Korinterne 12:9).

Løfter om å være Guds vitner

«Frykt ikke, vær ikke redde! Har jeg ikke fra før av fortalt og latt deg få høre? Dere er mine vitner. Finnes det noen Gud ved siden av meg? Jeg kjenner ikke til noen annen klippe» (Jesaja 44:8).

«Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg» (Jesaja 60:1).

«Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste» (2 Korinterne 5:18).

«Da sa Herren til meg: Du skal ikke si: Jeg er ung! Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si» (Jeremia 1:7).

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apostlenes gjerninger 1:8).

«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys» (1 Peter 2:9).

«Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier» (1 Peter 3:15).

Feiring på sabbaten

Utform den siste sabbaten av Ti dager i bønn så dere feirer Guds godhet og store kraft. Fortell hvordan dere har opplevd kraften i bønn og det gode budskap i det evige evangelium i de siste ti dagene.

Gled dere over det Gud har gjort, gjør og vil gjøre.

Hver menighet har sine egne behov, så samarbeid med de lokale lederne om en konkret plan for menigheten. Her er noen ting dere eventuelt kan ta med i den siste sabbatsgudstjenesten.

Tema:

De tre englenes kall til bønn

Temavers:

«Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk» (Åpenbaringen 14:6).

Mulige salmer:

Sweet Hour of Prayer, Showers of Blessing, Softly and Tenderly, Turn Your Eyes Upon Jesus, To God Be the Glory

Prekenideer:

La en pastor, forstander eller bønneleder holde en kort tale om hvordan de tre englebudskapene kaller oss til bønn og vekkelse i disse siste dager! Skriftsted: Åpenbaringen 14:6-12.

[ELLER]

La deltakere på Ti dager i bønn veksle på å gi 1 eller 2 minutter lange sammendrag av hver av de 10 daglige bønneveiledningene! Opplys om tittelen, hovedverset og en viktig tanke! (Planlegg på forhånd så sammendragene ikke tar mer enn 1-2 minutter! For de fleste er ett minutt 125 – 150 talte ord.)

[ELLER]

Få tre ungdommer til å holde fem-minutters prekener om hvordan hvert av de tre englebudskapene kaller oss til bønn og vekkelse før Jesus kommer! Ungdom kan også hjelpe til med musikk eller vitnesbyrd.

Andre programforslag:

Medlemmers vitnesbyrd om besvart bønn, bønnestund i smågrupper, kunngjøring om fremtidig bønne- eller tjenesteaktiviteter, barnefortelling om bønn, spesiell musikk.

Verdensmenighetens bønneønsker

 • Herre, vær så snill å la en mektig vekkelse av primitiv gudsfrykt feie gjennom din menighet i den siste tid. Måtte vi stå for sannhet samme hva som skjer.
 • Vi ber om religionsfrihet og samvittighetsfrihet over hele verden. Herre, åpne dører for forkynnelsen av ditt ord.
 • Herre, måtte din verdensmenighet ta imot kallet om å forkynne de tre englers budskap til alle nasjoner og tungemål. Vis oss hvordan vi kan samle alle disse læresetningene om Kristi kjærlighet og rettferdighet.
 • Herre, måtte adventister over hele verden si «Jeg vil gå» og ta imot kallet til å tjene deg og forkynne frelsens glade budskap.
 • Vi ber om visdom til å granske, forstå og følge Guds hellige Bibel. Lær oss å tolke Ordet riktig og dele det trofast med andre.
 • Herre, gi oss en ny takknemlighet for den undervisningen som finnes i Ellen Whites skrifter.
 • Vi ber om senregnet fra Den hellige ånd til å styrke vårt vitnesbyrd og gjøre oss i stand til å fullføre det arbeidet Gud har gitt oss å gjøre før Kristi gjenkomst.
 • Herre, vi ber om din helbredelse og barmhjertighet på steder som er sterkt rammet av COVID-19.
 • Vi ber om at helsepersonell, forskere, regjeringsledere og helsemyndigheter må ha visdom til å ta de mange beslutningene de må ta.
 • Vi ber om at adventister rundt om i verden må tilby praktisk hjelp og oppmuntring til dem som lider. Gi oss mot, kreativitet og uselviskhet når vår neste trenger oss mest.
 • Vi ber for dem som lider økonomisk pga. tapte arbeidsplasser og nedleggelser.
 • Herre, vis menighetsmedlemmer hvordan de kan hjelpe dem som sliter med psykiske problemer eller isolasjon.
 • Vi ber for pastorer og menigheter at de må finne måter å holde menighetsmedlemmene samlet under nedstenginger. Herre, hold din menighet samlet i andakt og tjeneste.
 • Vi ber om åndelig vekkelse blant syvendedags adventistungdommer over hele verden som går på offentlige høyskoler og universiteter. Måtte de bli levende ambassadører for Kristus.
 • Vi ber for de 69 prosent av verdens befolkning som ikke har fått en klar presentasjon av Jesus.
 • Vi ber for de 62 millioner menneskene i de 28 minst nådde byene i det tidligere Sovjetunionen (Den euroasiatiske divisjon).
 • Kall på modige misjonærer som er villige til å arbeide blant de 746 folkegruppene i de 20 landene i Midtøsten.
 • Vi ber om at mange adventister vil tjene Gud ved å elske andre og dele med mennesker fra andre kulturer og religioner.
 • Gi oss moderne valdenser-studenter som er villige til å tjene deg på vanskelige steder.
 • Vi ber for medlemmer som opplever forfølgelse eller fengsel på grunn av sin tro.
 • Vi ber om at de 202 millioner menneskene i de 41 minst nådde byene i Den sørasiatiske stillehavsdivisjonen må få kjenne Jesus.
 • Vi ber for sabbatsskole- og misjonsavdelingen i hver lokalmenighet idet de søker Guds ledelse og går til nærmiljøet med kjærlig innsats, bibelstudier og personlig vitnetjeneste.
 • Vi ber for Adventistmenighetens utviklings- og nødhjelpsorganisasjon (ADRA) idet de fyller praktiske behov over hele verden.
 • Vi ber for de 16 millioner menneskene i de seks minst nådde byene i Den sørlige Stillehavsdivisjon.
 • Vi ber om at Den hellige ånd må hjelpe oss å finne ut hvordan vi skal nå de 406 millioner menneskene i de 105 minst nådde byene i Den nordasiatiske Stillehavsdivisjon.
 • Velsign Adventist Chaplaincy Ministries i sin mobilisering av kapellaner og interesserte medlemmer til å hjelpe dem som er i fengsel.
 • Herre, vi ber for våre sabbatsskolelærere. La dem se hvor viktig deres arbeid for barna er.
 • Herre, vi søker din veiledning for de mange innflytelsessentra, helse- og familieprogrammer og speiderlagene rundt om i verden.
 • Vi ber om din hjelp til å elske, pleie og undervise nye medlemmer og besøkende i menigheten.
 • Herre, vis oss hvordan vi kan sende mer sannhetslitteratur (trykt og elektronisk) inn i lokalsamfunnene våre. Vi ber om at folk vil lese det og at Den hellige ånd vil overbevise dem om Bibelens sannhet.
 • Herre, vi ber deg beskytte misjonærer som arbeider på farlige steder.
 • Gi oss litteraturevangelister, studentmisjonærer, forfattere, mediespesialister og økonomiske støttespillere for å spre ord om håp og liv.
 • Vi ber for adventistskoler, elever og lærere over hele verden. Måtte disse skolene trofast undervise i Bibelens sannhet og lede unge mennesker til misjon, tjeneste og et frelsende samfunn med Kristus.
 • Herre, gi oss visdom til å nå sekulære kulturer som ikke er opptatt av religion. La din hellige Ånd bryte ned murene som omgir verdslige hjerter.
 • Velsign oss når vi går ut til mennesker som er slaver av åndedyrkelse, avgudsdyrkelse og animistisk tro. Hjelp oss å forstå deres verdensbilde og la dem møte en personlig frelser.
 • Herre, inspirer syvendedags adventister over hele verden til å be som aldri før. Lær oss å gjøre krav på dine løfter og forvente at du flytter fjell når vi ber.
 • Vi ber for de 541 folkegruppene i de 18 landene i Den sørafrikanske-Indiske havs divisjon. Før dem til Bibelens sannhet. Led dem til Bibelens sannhet.
 • Vis oss hvordan vi kan oppfylle flyktningers praktiske og åndelige behov. Måtte menigheten vår bli kjent for kjærlighet til alle mennesker, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.
 • Vi ber deg kalle bymisjonærer som kan plante menigheter for de 806 folkegruppene i de 20 landene i Den mellomeuropeiske divisjon.
 • Skap en hær av arbeidere som kan plante menigheter for de 948 folkegruppene i de 38 landene i Den mellomamerikanske divisjon.
 • Lær oss å forkynne vår tro klart, kreativt og bibelsk.
 • Måtte Jesu kjærlighet bli navet i alt vi tror på.
 • Herre, forbered unge mennesker til å plante menigheter for de 789 menneskegruppene i de 9 landene i Den nordamerikanske divisjon.
 • Vi ber deg utdanne frivillige til å tjene de 70 menneskegruppene i Israel-feltet.
 • Vi ber om helsemisjonærer til å plante menigheter blant de 830 folkegruppene i de elleve landene i Den østsentralafrikanske divisjon.
 • Vi ber om bønnekrigere til å be for de 2568 folkegruppene i de fire landene i Sørasiatiske divisjon.
 • La familiene våre åpenbare din kjærlighet hjemme og i lokalsamfunnet. Vi ber deg skape harmoni i hjemmene, helbrede ødelagte forhold, beskytte de utsatte mot misbruk og åpenbare din helliggjørende kraft i ellers håpløse situasjoner.
 • Vi ber deg kalle sykepleiere og leger som kan plante nye menigheter blant de 1,978 folkegruppene i de 22 landene i Den vestsentralafrikanske divisjon.
 • Vi ber for de 49 millioner menneskene i de 19 byene med færrest adventister i Den transeuropeisk divisjon.
 • Vi ber for barna våre. Gi dem kraft til å stå frimodig for deg når de møter hindringer og press. Hjelp dem til å ta kloke valg og stå for sannheten.
 • Lær oss å følge Kristi uselviske eksempel ved å møte de daglige behovene til folk i nærmiljøet. Utrust oss til å bli helsemisjonærer, frivillige i lokalsamfunnet og de nødstedtes venner.
 • Vi ber for ungdomsledere rundt om i verden som trofast gir vår arv videre til neste generasjon: identitet i Kristus, misjon som syvendedags adventister og ledelse i den lokale menighet.
 • Vi ber for ungdommene som lever farlig for Herren på One Year in Mission og Mission Caleb.
 • Måtte våre medlemmer, pastorer og ledere over hele verden ta til seg av Guds ord hver dag. Måtte vi også søke deg daglig i bønn. Minn oss om at uten deg kan vi ikke utrette noe.