Meny
Lukk
At Jesus skal komme igjen for å gjenskape den opprinnelige harmonien i universet, er klimakset alle Bibelens fortellinger sikter mot.

Jesu gjenkomst

Jesu gjenkomst er et av de trospunktene som er nevnt i Syvendedags Adventistsamfunnets navn. Advent er utledet fra latin og betyr ”komme”. Vi ser fram til Jesu snare komme.

Jesu gjenkomst er klimakset hele Bibelens fortelling ser fram mot. Den hendelsen vil være avgjørende for gjennomføringen av Guds plan om å redde menneskene og kloden vi bor på fra vår egen synd og ødeleggelse.

Syvendedags adventister tror Jesus vil komme igjen synlig, personlig og bokstavelig. I Johannes’ Åpenbaring, Bibelens siste bok, står det ”Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham” (Åp 1,7). Jesu annet komme blir utvilsomt en begivenhet som vil berøre alle klodens innbyggere. Med dagens teknologi er det ikke vanskelig å forstå at dette vil bli noe alle kan se.

Vi tror at det er den samme kjærlige og nådige Jesus vi har lært å kjenne gjennom evangeliene som vil komme igjen. Da Jesu disipler stod og stirret opp mot himmelen etter at han var blitt løftet opp foran øynene deres kom det en himmelsk budbringer med denne beskjeden: ”Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen” (Apg 1,11). Dette sier både noe om hvem som kommer igjen og hvordan han kommer.

Jesu gjenkomst innebærer at siste fase av Guds plan for å redde menneskene vil bli gjennomført. Apostelen Peter forklarte dette ved å si følgende om Jesus: ”Han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter” (Apg 3,21).

Adventister ser fram til Jesu gjenkomst med glede.

Syvendedags adventister ser fram til Jesu gjenkomst som innledningen til gjenopprettelsen av alt som er blitt ødelagt i løpet av menneskehetens historie. Da vil miljøet bli gjenopprettet og menneskene bli forvandlet.

Gjenopprettelsen ble forutsagt av profetene. ”Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var, ingen skal tenke på det mer” (Jes 65,17). Bibelens siste bok ser fram til at forutsigelsen blir virkelighet. ”Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer” (Åp 21,1). Når Gud skaper på nytt betyr det at menneskets absolutte fiende, døden, blir eliminert. Bibelens siste bok fortsetter beskrivelsen av det Gud skal gjøre på denne måten: ”Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte” (Åp 21,4).

Mennesket skal også gjennomgå en forvandling. ”Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, 52i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet” (1 Kor 15,51-53). Dette er slik Paulus beskriver konsekvensene av at mennesket skal få liv uten ende.

Ingen vet når denne viktige hendelsen skal skje, men syvendedags adventister ser fram til Jesu gjenkomst med glede, og vi jobber for at andre mennesker også skal være forberedt på denne begivenheten.