Meny
Lukk
Syvendedagsadventister er pasifister

Krig og våpenbruk

«Du skal ikke slå i hjel» står det i 2. Mosebok 20,13. Det er et påbud adventister tar alvorlig. Vi er derfor pasifister. Vi ønsker ikke å delta i krig eller andre former for væpnet konflikt.

Verden har opplevd alt for mange voldelige konflikter mellom stater. I vår tid preger terroristers voldsbruk mediebildet. Både krig og terrorisme skaper veldig vanskelige livsforhold for dem som blir rammet.

Adventister ønsker å være med på å arbeide for fred. Vi ønsker ikke å bidra til konflikt. Vi har ingen tro på at det går an å krige seg til fred. Det er helt andre tilnærminger som må brukes for å skape forståelse mellom mennesker med motstridende interesser.

Det er svært få adventister i Norge som eier noe våpen. De som gjør det, bruker slike våpen utelukkende til jakt.