Meny
Lukk

Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

24. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Det er en helligdom i himmelen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Der gjør Kristus tjeneste for vår skyld slik at de troende får del i den frelsens mulighet som ble gjort tilgjengelig  en gang for alle ved forsoningen på korset. Ved sin himmelfart ble han innsatt som vår store øversteprest og begynte sin tjeneste som mellommann, en tjeneste som øverstepresten utførte som en forbilledlig handling i det hellige i den jordiske helligdommen. I 1844, ved slutten av den profetiske perioden på 2300 kvelder og morgener, begynte Jesus den andre og siste fasen av sin soningstjeneste, som også var en tjeneste som øverstepresten utførte som en forbilledlig handling i det aller helligste i den jordiske helligdommen. Den innebærer en undersøkende dom som en del av den endelige utryddelsen av all synd, slik det ble symbolsk framstilt ved rensingen av den gamle hebraiske helligdommen på den store soningsdagen. I den forbilledlige tjenesten ble helligdommen renset med blod fra offerdyrene, mens de himmelske ting blir renset  av Jesu blod, som det fullkomne offer. Den undersøkende dom vil åpenbare for himmelske vesener hvem som døde i troen på Kristus, og hvem som derfor er verdige til å få del i den første oppstandelsen. Den vil også vise hvem av de levende som er i Kristus, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus, og derfor i ham er klar til å bli tatt med til hans evige rike. Denne domshandlingen stadfester at Gud er i sin fulle rett når han frelser dem som tror på Jesus. Den forteller at de som har bevart sin troskap mot Gud, skal motta riket. Avslutningen av denne tjenesten vil markere slutten på vår nådetid før Kristi annet komme.

(3 Mosebok 16; 4 Mosebok 14:34; Esekiel 4:6; Daniel 7:9-27; 8:13-14; 9:24-27; Hebreerne 1:3; 2:16-17; 4:14-16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19-22; Åpenbaringen 8:3-5; 11:19; 14:6-7, 12; 20:12; 22:11-12).