Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Leveregler

Adventister tror at Bibelens råd er oppskriften på et godt liv.

Bibelen er veiviseren til et liv i harmoni med både Gud og mennesker. Dessuten inneholder Bibelen råd for både fysisk og åndelig helse. Derfor praktiserer de fleste adventister disse levereglene (men man må ikke tenke på dem som påbud). Disse reglene følges for personlig velvære og helse, ikke fordi noen tror man blir frelst ved å følge slike leveregler.

  1. Søker daglig kontakt med Gud gjennom bibellesning og bønn.
  2. Oppsøker og deltar ukentlig i et fellesskap av troende i bibelstudium og gudstjenteste.
  3. Be om tilgivelse når man har gjort galt mot andre mennesker.
  4. Velger bort mat som Bibelen sier nei til. (De dyrene Bibelen fraråder å spise er hovedsakelig svin, hest og skalldyr i et norsk kosthold).
  5. Mange velger vegetarisk mat på grunn av personlig helse og fordi det gir mindre belastning på miljøet (mye lavere utslipp av klimagasser og mye lavere forbruk av vann i produksjon av plantebasert mat)
  6. Adventister bruker ikke alkohol, tobakk eller narkotika. Svært mange drikker heller ikke kaffe.