Lukk
Foto: Carl-Fredrik Hammersland

Menigheten

12. Menigheten

Menigheten er fellesskapet av de troende som bekjenner Jesus Kristus som Herre og frelser. Som en videreføring av Guds folk i Det gamle testamentes tid, er vi kalt ut fra verden. Vi kommer sammen for å tilbe, for å oppleve fellesskap, for å bli undervist i Ordet, for å feire Herrens nattverd, for å tjene menneskeheten, og for å forkynne evangeliet over hele verden. Menigheten har sin myndighet fra Kristus, Ordet som ble menneske slik det er åpenbart i Bibelen,  det skrevne ord. Menigheten er Guds familie, adoptert av ham som sine barn, og dens medlemmer lever på grunnlaget som ble lagt i den nye pakt. Menigheten er Kristi legeme, et troens fellesskap der Kristus selv er hodet. Den er bruden som Kristus døde for, så han kunne hellige og rense den. Når han kommer tilbake som seierherre, vil han personlig ta imot en herliggjort menighet, de trofaste fra alle slektsledd, de som er frikjøpt med hans blod og som ikke har flekk eller rynke, men er hellig og uten feil.

(1 Mosebok 12:1-3; 2 Mosebok 19:3-7; Matteus 16:13-20; 18:18; 28:19-20; Apostlenes gjerninger 2:38-42; 7:38; 1 Korinterbrev 1:2; Efeserne 1:22-23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Kolosserne 1:17-18; 1 Pet 2:9).