Meny
Lukk
Foto: kertlis/iStock

Menighetskalenderen 2022

Menighetskalenderen viser oversikt over hendelser av nasjonal og internasjonal karakter i menighetenes liv. Kalenderen har også en beskrivelse av formålet med de forskjellige gavene som blir samlet inn.

Januar
1. Offer: Distriktenes evangelisering (D)
5.-15. Ti dager med bønn
15. Religionsfrihetens dag
15. Offer: Mediearbeidet i Norge og på verdensbasis (AWR) (B)

Februar
5. Fokus på familien
12. Bibeldagen
12. Offer: Det Norske Bibelselskap/Norsk Bibelinstitutt * (C)
19. Tyrifjorddagen
19. Offer: Tyrifjord videregående skole (C)

Mars
12. Offer: ADRA Norge (C)
19-26. Ungdommens bønneuke
19. Internasjonal ungdomsdag/Global Youth Day
26. Menighetsskolenes dag
26. Offer: Menighetsskolene (D)

April
2. Menighetsmisjonens dag
9. Offer: Verdensmisjonen (F)
16. Litteraturdagen
23. Offer: Sommerfryd (D)

Mai
7. Generalforsamling/årsmøte NND (6.-8.) – Tromsø
14. Generalforsamling/årsmøte ØND (13. – 15.) – TVS
21. Generalforsamling/årsmøte VND (20. – 22.) – Bergen
28. Generalforsamling DNU (27.-29.) – TVS

Juni
4. Offer: Norsk Bibelinstitutt (C)
18. Offer: Verdensmisjonen (F)

Juli
Sommerens stevner
2. Offer: Newbold College

August
13. Offer: Unionens evangeliseringstiltak (C)
20. Hjelpeaksjonen begynner i Norge
20. End It Now dag – mot vold og overgrep
27. Offer: Unionens og Divisjonens katastrofeoffer (B)

September
10. Offer: Verdensmisjonen (F)
17. Speiderdagen
24. Brevskolens dag
24. Offer: Norsk Bibelinstitutt (C)

Oktober
15. Profetiens Ånds dag
15. Offer: Adventnytt (C)
22. Fokus på skaperverket

November
5.-12. Bønn og fellesskapsuke
12. Offer: Bønneukeoffer til Global Misjon (GC) (F)
19. Dagen for helse og miljø
19. Offer: Helse- og miljøarbeidet (E)

Desember
3. Kristen forvaltning
* Fra offeret på bibeldagen går de første kr 45.000 til Det Norske Bibelselskap som en gave fra Adventistkirken. Det overskytende går til Norsk Bibelinstitutt.

A: TED    B: 50% TED 50% DNU    C: DNU    D: Distrikt     E: 10% GC / 90% DNU    F: GC