Meny
Lukk
Foto: kertlis/iStock

Menighetskalenderen 2023

Menighetskalenderen viser oversikt over hendelser av nasjonal og internasjonal karakter i menighetenes liv. Kalenderen har også en beskrivelse av formålet med de forskjellige gavene som blir samlet inn.

Januar
7. Personlig innvielse til Gud
7. Offer: Distriktenes evangelisering (D)
11.-21. Ti dager med bønn
21.Religionsfrihetens dag

Februar
4. Bibeldagen
4. Offer: Det Norske Bibelselskap/Norsk Bibelinstitutt * (C)
11. Tyrifjorddagen
11. Offer: Tyrifjord videregående

Mars
4. Offer: ADRA Norge (C)
11. Offer: Mediearbeidet i Norge og på verdensbasis (AWR) (B)
18.-25. Ungdommens bønneuke
18. Internasjonal ungdomsdag/Global Youth Day
25. Menighetsskolenes dag
25. Offer: Menighetsskolene (D)

April
8. Menighetsmisjonens dag
8. Offer: Verdensmisjonen (F)
15. Litteraturdagen
22. Offer: Sommerfryd (D)

Mai
13. Offer: Unionens og Divisjonens katastrofefond (B)
20. Speiderdagen

Juni
3. Offer: Norsk Bibelinstitutt (C)
24. Offer: Newbold College (A)

Juli
8. Offer: Verdensmisjonen (F)
Sommerens stevner

August
5. Offer: Unionens evangeliseringstiltak (C)
19. Hjelpeaksjonen begynner i Norge
26. End It Now dag – mot vold og overgrep

September
9. Offer: Verdensmisjonen (F)
16. Speiderdagen
23. Brevskolens dag
23. Offer: Norsk Bibelinstitutt (C)

Oktober
14. Offer: Adventnytt (C)
21. Profetiens Ånds dag
28. Fokus på skaperverket

November
4.-11. Bønn og fellesskapsuke
11. Offer: Bønneukeoffer til Global Misjon (GC) (F)

Desember
2. Kristen forvaltning
9. Dagen for helse og miljø
9. Offer: Helse- og miljøarbeidet (E)

* Fra offeret på bibeldagen går de første kr. 45.000 til Det Norske Bibelselskap som en gave fra Adventistkirken. Det overskytende går til Norsk Bibelinstitutt.

A: TED    B: 50%  TED 50%DNU    C: DNU    D: Distrikt     E: 10% GC / 90% DNU    F: GC