Meny
Lukk

Menneskets natur

7. Menneskets natur

Mann og kvinne ble skapt i Guds bilde med personlig særpreg, med evner og frihet til å tenke og handle. Selv om de ble skapt som frie vesener, er de en udelelig enhet av legeme, sjel og ånd som er avhengig av Gud for liv og ånde og alle ting. Da våre første foreldre var ulydige mot Gud, fornektet de sin avhengighet av ham og falt fra sin høye stilling. Guds bilde i dem ble skjemmet, og de ble underlagt døden. Deres etterkommere har del i den falne natur og dens følger. De blir født med svakheter og med tilbøyelighet til det onde. Men i Kristus forsonte Gud verden med seg selv, og ved sin Ånd gjenoppretter han Skaperens bilde i angrende, dødelige mennesker. Vi er skapt til Guds ære, kalt til å elske ham og hverandre, og til å ha omsorg for verden omkring oss.

(1 Mosebok 1:26-28; 2:7, 15; 3; Salmene 8:5-9; 51:7, 12; 58:4; Jeremia 17:9; Apostlenes gjerninger 17:24-28; Romerne 5:12-17; 2 Korinterbrev 5:19-20; Efeserne 2:3; 1 Tessaloniker 5:23; 1 Johannes 3:4; 4:7-8, 11, 20).