Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Messeteltet

Du kan låne Adventistkirkens messetelt.

Adventistkirkens messetelt, som var i bruk for første gang under Arendalsuka 2019, er tilgjengelig for enheter tilknyttet Adventistkirken. De to teltene kommer med vegger i henholds vite og blå bakrunnsfarger, illustrert med fotografier av aktivitetene og virksomhetene til ADRA, Adventistkirken, Hope channel, Norsk bokforlag, Norsk bibelinstitutt, SABU, Sunnhetsbladet og Utdanning.

Teltene måler 3×3 meter, og høyden er justerbar.

De enheter som låner teltene må selv bære kostnadene ved frakt. De som ønsker å låne teltene kan henvende seg til Tor Tjeransen ved tor.tjeransen@adventist.no.