Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Nattverd

Nattverden er et spennende rituale som minner oss om hvor stor kostnad det var for Jesus å sikre oss evig liv.

I nattverden får vi impulser til alle våre sanser. Det er et rituale Jesus selv etablerte den siste kvelden han var sammen med disiplene før han ble korsfestet.

Apostelen Paulus forteller både hva som skjedde, og han forklarer betydningen av nattverdsmåltidet.

«For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere: I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!»» (1 Corinthians 11:23–25).

Nattverdsmåltidet er et minnemåltid som minner om det Jesus gjorde for å gi oss evig liv.

I Adventistkirken bruker man alltid alkoholfri druejuice og ugjæret brød i nattverden. Både alkohol og gjær blir i Bibelen brukt som symboler på synd, derfor passer det ikke at disse elementene finnes i nattverdsfeiringen. Hensynet til mennesker som har slitt med alkoholproblemer og kirkens avholdsstandpunkt er andre årsaker til bruken av alkoholfri juice.

I Adventistkirken gir vi dem som kommer til nattverdsgudstjenesten, anledning til å delta i fotvasking før selve nattverdsmåltidet. Under fotvaskingen vasker man føttene til en annen person som et tegn på tilgivelse og at man er villig til å tjene andre.

Nattverd feires vanligvis fire ganger i året i Adventistkirken, men det er ingen fast regel for hvor ofte det skal skje.