Meny
Lukk
Alle menigheter skal rapportere bruken av musikk i gudstjenester til TONO.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Rapportering av musikkbruk

Menighetene har rapporteringsansvar.

Alle menigheter skal rapportere musikkbruken i gudstjenester, andakter og musikkandakter. Generelle retningslinjer finnes her. https://www.tono.no/kunder/ovrig-musikkbruk/

Digitalt rapporteringsverktøy

I mai 2021 lanserte TONO et digitalt verktøy for rapportering av musikkbruk i gudstjenester, andakter og musikkandakter. Se artikkel om lanseringen: https://www.tono.no/na-skal-gudstjenester-tono-rapporteres-digitalt/. Artikkelen inneholder en videoveiledning i bruken av verktøyet. https://www.youtube.com/watch?v=aw-5NYGdWog

Her er en skriftlig veiledning:

https://www.tono.no/wp-content/uploads/2021/05/Veiledning_Seremoni_mai-2021_02.pdf

Bruk av musikk reguleres av Åndsverkloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

Både sangtekster og musikken (notene) til en sang er beskyttet (§ 2).

Fremføring av musikk i en gudstjeneste regnes som å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (§ 3).

Opphaveren (den som har skrevet tekst og/eller musikk, eller tatt et fotografi) skal navngis (§ 5).

Opphavers rettigheter bortfaller 70 år etter opphavers død (§ 11).

TONO forvalter rettighetene til en rekke opphavere. For bruk i gudstjenester uten direktesending gjelder følgende:

Staten har tegnet avtale med TONO for musikkfremføring som skjer ved gudstjenester og musikkandakter innen Den norske kirke og øvrige trossamfunn. Avtalen forutsetter fri adgang og religiøs forkynnelse ved arrangementet.
Dersom et arrangementet med forkynnelse har billettinntekter/deltaker-avgift, går dette ikke på avtalen, og trenger enkelt-tillatelse. (https://www.tono.no/artikkel/kirke/).

Dersom strømmingen av gudstjenester inneholder musikk, skal dette ordinært lisensieres av TONO. I løpet av tiden med stengte kirker grunnet pandemien, har TONO sagt at «nettgudstjenestene utelukkende anses som å være direkte erstatninger for fysiske gudstjenester. Denne ordningen kommer nok ikke til å vare veldig lenge. I øyeblikket varer ordningen til 1. oktober 2021. Covid-19-fritak for nettgudstjenester forlenges ut september – TONO.