Meny
Lukk

Sabbaten

Syvendedags adventister helligholder lørdagen. Det gjør de av gode grunner. Her gir vi deg noen av grunnene.

Minner om skapelsen

Sabbaten minner om skapelsen og at vi er skapt av Gud. Bibelens fortelling om skapelsen slutter med disse ordene: «Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte» (1 Mos 2,1-3).

Gud hvilte. Gud velsignet den sjuende dagen. Gud helliget den sjuende dagen. Helt til å begynne med satte Gud til side 24 timer som ikke behøvde å fylles med arbeid, men som skulle brukes til hvile og ettertanke.

De ti bud er universets grunnlov.

De ti bud

De ti bud er universets grunnlov. Den gir oss rammene for det gode liv. Å leve etter budene har bare positive følger. Lenge før Norge vedtok noen arbeidsmiljølov lovfestet Gud at mennesket skulle hvile. Det var et lurt trekk. I de ti bud er retten til hvile beskrevet slik:

Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. (2 Mos 20,8-11)

Dette er et framtidsrettet påbud som ga rettigheter til fri også for dem som befant seg lavest på samfunnets rangstige.

Jesu eksempel

Kristne søker å leve den type liv Jesus demonstrerte da han var her på jorda. Jesus pleide å gå i synagogen hver sabbat (Luk 4,16). Han ga ingen signaler om at hviledagen var overflødig eller at helligdagen skulle flyttes til noen annen dag. Derfor vil syvendedags adventister gjerne følge Jesu eksempel og nyte godt av hvilen sabbaten gir hvis man passer på å skjerme den dagen mot å bli slukt av ting vi mener vi må gjøre. I en hektisk tid er det mer aktuelt enn tidligere å ta vare på fordelene ved å holde sabbaten hellig.

Lørdag er Bibelens hviledag

Flertallet av kristne går i kirke på søndag. Begrunnelsen er at dette er for å feire Jesu oppstandelse fra de døde. Hvorfor helligholder syvendedags adventistene lørdagen? Det er fordi lørdag er ukens sjuende dag, og det er den dagen Gud ber oss helligholde.

Det er allment kjent at Jesus døde på en fredag. Langfredag kaller vi den fredagen i påskeuken. Når Lukas foreller historien om hvordan Jesus døde og stod opp, så nevner han ting som skjedde på tre dager i rekkefølge. Forberedelsesdagen, sabbaten og den første dag i uken.

«Det var forberedelsesdagen, like før sabbaten begynte. 55De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea, fulgte etter. De så graven og hvordan Jesu kropp ble lagt der. 56Så gikk de hjem og laget i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde. 24 1Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand» (Luk 23,54-24,1).

Jesus sto opp fra graven den første dagen i uken, det er søndag. På sabbaten hadde han holdt seg i ro.