Meny
Lukk
Tyrifjord videregående skole har et godt læringsmiljø og er kjent for å hjelpe elevene til gode resultater.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Skole

Utdanning er viktig for adventister. Vi oppretter stadig nye skoler rundt omkring i verden, fra grunnskole til universitetsnivå.

Adventistkirken eier det største protestantiske nettverket av utdanningsinstitusjoner i verden. Det omfatter 8 500 skoler med 108 000 lærere og 1,9 millioner elever.

I Norge driver vi Tyrifjord videregående skole på Røyse i Hole kommune. Skolen har internat og om lag 50% av elevene bor i internatene, de øvrige kommer fra nærområdet. Skolen har et godt læringsmiljø og er kjent for å hjelpe elevene til gode resultater.

Vi driver også 11 grunnskoler her i landet med omkring 1 000 elever. Disse skolene eies og drives av lokale menigheter i Adventistkirken.