Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Valgnemndas innstilling ØND

 1. Forslag til distriktsleder:
  • Claes Lundström
 2. Forslag til medlemmer av ØND distriktsstyret:
  • Claes Lundström, distriktsleder
  • Per Erik Dekkerhus, pastor
  • Mary Ann Joro (Lillehammer)
  • Magnhild Harral (Tyrifjord)
  • Lasse Stølen (Mjøndalen)
  • Rebecca Hofseth (Lillehammer)
  • Bjørg Helene Lisle Andresen (Oslo)
  • Christopher Kjølner (Sandefjord)
  • Linda Kleiven (Helgeland)
  • Lene Kjær (Moss)
  • Joachim Engan (Grenland)
 3. Forslag til distriktets representant til unionsstyret:
  • Magnhild Harral
 4. Forslag til ØNDs stående vedtektsnemnd
  • Marianne Dyrud
  • Anders Taraldset
  • Vilde Buttedal Cuni
  • Gjermund Johansen
  • Thorvald Guleng

 

Det gjenstår og arbeide med forslaget til stående vedtektsnemnd. Det gjøres i mars.

Eventuelle innspill rettes til Valgnemndas leder, Victor Marley, på victor.marley@adventist.no.